Voorschrift zonder artsenbezoek
Betrouwbaar
Professioneel en deskundig

Femoston

 • Hormoonvervangende therapie
 • Bij overgangsklachten
 • Geen stopweek

Over Femoston

Femoston is een zogenoemde hormoonsuppletietherapie (HST). Het bevat twee soorten vrouwelijk hormoon: een oestrogeen (oestradiol) en een progestageen (dydrogesteron). Dit middel is bedoeld voor vrouwen na de overgang die ten minste 6 maanden geen natuurlijke menstruatie meer hebben gehad.

Femoston wordt gebruikt voor:

 • Overgangsklachten (zoals opvliegers);
 • Ter voorkoming van botontkalking (osteoporose, oftewel broze botten).

Gebruik/werking

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Neem bij twijfel contact op met uw arts of apotheker.

Wanneer beginnen?

U kunt op elke gewenste dag beginnen met Femoston als u:

 • momenteel geen HSTgeneesmiddel inneemt;
 • wordt overgezet van een continu gecombineerd HSTmiddel. Dit is als u iedere dag een tablet of pleister gebruikt die zowel oestrogeen als progestageen bevat.

U kunt beginnen met Femoston de dag na het einde van de 28 dagen cyclus als u:

 • wordt overgezet van een ‘cyclisch’ of ‘opeenvolgend’ (sequentieel) HSTgeneesmiddel. Dit is het geval als u in het eerste deel van uw cyclus een tablet inneemt of een pleister gebruikt, waarin oestrogeen zit. Daarna neemt u gedurende 14 dagen tablet of een pleister met een oestrogeen én een progestageen.

Hoe innemen?

Neem de tablet in met water. U kunt de tablet met of zonder voedsel innemen. Neem de tablet elke dag op ongeveer hetzelfde tijdstip in. Hierdoor heeft u een constante hoeveelheid van het geneesmiddel in uw lichaam. En vergeet u minder snel om de tablet in te nemen.

Gebruik Femoston zonder pauzes tussen de verpakkingen. Op de achterkant van de strips zijn de dagen van de week vermeld. Zo ziet u direct wanneer u welke tablet moet innemen.

Dosering

Iedere strip Femoston bevat 28 tabletten, gelijk verdeeld in twee kleuren.

 • Neem iedere dag 1 tablet in. Houd daarbij de volgorde op de kalenderverpakking aan. U slikt eerst de tabletten in de ene kleur en daarna, als die op zijn, de tabletten in de andere kleur. Als de stip leeg is, gaat u gewoon verder met de volgende. Er is geen stopweek.

Alcohol/autorijden

Er gelden geen waarschuwingen voor autorijden of het gebruik van sterkedrank.

Te veel of te weinig ingenomen/stoppen met Femoston

Heeft u te veel tabletten ingenomen? U kunt last krijgen van klachten als duizeligheid, misselijkheid, pijnlijke borsten of onttrekkingsbloedingen. Er is geen behandeling nodig. Overleg met een arts als u zich zorgen maakt.

Bent u een tablet vergeten? Slik die dan alsnog, behalve als u meer dan 12 uur te laat bent met innemen. In dat geval moet u de vergeten tablet overslaan en verdergaan met het gebruikelijke schema. Er kan eventueel een onttrekkingsbloeding of wat ‘spotting’ optreden. Neem nooit een dubbele dosis in om de vergeten tablet in te halen.

Wilt u stoppen met Femoston? Doe dat uitsluitend in overleg met uw arts.

Wanneer niet gebruiken

Femoston is niet voor iedere vrouw een geschikt geneesmiddel. Gebruik dit medicijn niet in de volgende situaties:

 • Als u borstkanker heeft (gehad), of als dit vermoed wordt;
 • Als u (vermoedelijk) een kwaadaardig gezwel heeft dat gevoelig is voor oestrogeen (bijv. In het baarmoederslijmvlies);
 • Als u vaginale bloedingen heeft met onbekende oorzaak;
 • Als u een onbehandelde abnormale groei van het baarmoederslijmvlies heeft;
 • Als u een bloedstolsel in een ader (trombose, diep veneuze trombose of longembolie) gehad (heeft);
 • Als u een bloedstollingsziekte heeft (zoals proteïne C, proteïne S of antitrombinedeficiëntie);
 • Als u kort geleden een verstopping in een slagader heeft gehad of als u dit nu heeft, zoals een hartaanval, beroerte of angina pectoris;
 • Als u een leverziekte heeft (gehad) en uw leverfunctie nog niet hersteld is;
 • Als u de aangeboren stoornis porfyrie heeft;
 • Als u allergisch bent voor een van de stoffen in dit geneesmiddel (zie rubriek ‘Samenstelling’).

Krijgt u een van bovenstaande aandoeningen voor het eerst terwijl u dit middel gebruikt? Stop met dit geneesmiddel en overleg direct met uw arts.

Als u een operatie moet ondergaan, vertel dan aan uw arts dat u Femoston gebruikt. U moet dan ongeveer 4 tot 6 weken voor de operatie stoppen met het gebruik van dit middel om het risico op een bloedstolsel te verkleinen.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Overleg met een arts als u last heeft van een van de volgende aandoeningen:

 • Een goedaardig gezwel in de baarmoeder (vleesboom);
 • Endometriose;
 • Abnormale groei van het baarmoederslijmvlies;
 • Een meningeoom;
 • Een verhoogde kans op bloedstolsels;
 • Een verhoogde kans op oestrogeengevoelige kanker (bijvoorbeeld als uw zus/moeder/oma borstkanker hebben of hadden);
 • Een verhoogde bloeddruk;
 • Een leveraandoening zoals een goedaardig levergezwel;
 • Diabetes;
 • Galstenen;
 • Migraine/ernstige hoofdpijn;
 • Systemische lupus erythematodes;
 • Epilepsie;
 • Astma;
 • Otosclerose;
 • Een verhoogd triglyceridengehalte in uw bloed;
 • Vochtophoping als gevolg van hart of nierproblemen.

In de bijsluiter vindt u meer informatie over dit onderwerp.

Zwangerschap en borstvoeding

Femoston is niet bedoeld voor vrouwen in de vruchtbare leeftijd. Dit medicijn is ook geen anticonceptiepil. Als u zwanger wordt tijdens de behandeling: stop met het innemen van Femoston en overleg met een arts.

Geef geen borstvoeding als u Femoston gebruikt.

Gebruikt u nog andere medicijnen?

Sommige geneesmiddelen kunnen de werking van Femoston verminderen, waardoor u onregelmatige bloedingen kunt krijgen. Dit geldt voor:

 • Middelen tegen epilepsie(zoals fenobarbital, fenytoïne, carbamazepine);
 • Middelen tegen tuberculose(zoals rifampicine, rifabutine);
 • Middelen bij de behandeling van hivinfectie (zoals nevirapine, efavirenz, ritonavir en nelfinavir);
 • Kruidenmiddelen die sintjanskruid (Hypericum perforatum) bevatten.

Overleg met een arts of apotheker als u een van deze of andere geneesmiddelen (met of zonder recept) gebruikt.

Bijwerkingen

De volgende bijwerkingen kunnen bij dit geneesmiddel voorkomen:

Zeer vaak (meer dan 1 op de 10 patiënten):

 • Hoofdpijn;
 • Buikpijn;
 • Rugpijn;
 • Gevoelige of pijnlijke borsten.

Vaak(maximaal 1 op de 10 patiënten):

 • Vaginale schimmelinfectie;
 • Depressieve gevoelens, nervositeit;
 • Migraine (raadpleeg een arts als u dit nooit eerder heeft gehad);
 • Duizeligheid;
 • Maagdarmklachten;
 • Allergische huidreacties (huiduitslag, jeuk);
 • Menstruatiestoornissen;
 • Pijn in het bekken;
 • Afscheiding;
 • Gevoel van zwakte, vermoeidheid of ziekzijn;
 • Zwelling van de enkels, voeten of vingers;
 • Gewichtstoename.

In de bijsluiter staat een overzicht van bijwerkingen die minder vaak voorkomen. Ook leest u hierin meer over de licht verhoogde kans op ernstige aandoeningen, zoals bepaalde vormen van kanker en trombose. Neem contact op met een arts als u last krijgt van bijwerkingen, ook als die niet genoemd staan in de bijsluiter.

Samenstelling

Femoston is verkrijgbaar in 2 varianten:

Femoston 1/10

De werkzame stoffen in dit middel zijn oestradiol als oestradiolhemihydraat en dydrogesteron. Elke witte tablet bevat 1 mg oestradiol. Elke grijze tablet bevat 1 mg oestradiol en 10 mg dydrogesteron.

De andere stoffen zijn:

 • In de tabletkern: lactosemonohydraat, hypromellose, maïszetmeel, colloïdaal siliciumdioxide (anhydraat) en magnesiumstearaat.
 • In de filmomhulling: titaniumdioxide (E171), zwart ijzeroxide (E172), polivinylalcohol, macrogol 3350, talk, macrogol 400 en hypromellose.

Femoston 2/10

De werkzame stoffen in dit middel zijn oestradiol als oestradiolhemihydraat en dydrogesteron. Elke steenrode tablet bevat 2 mg oestradiol. Elke gele tablet bevat 2 mg oestradiol en 10 mg dydrogesteron.

De andere stoffen zijn:

 • In de tabletkern: lactosemonohydraat, hypromellose, maïszetmeel, colloïdaal siliciumdioxide (anhydraat) en magnesiumstearaat.
 • In de filmomhulling: titaniumdioxide (E171), geel ijzeroxide (E172), hypromellose, macrogol 400, talk, rood ijzeroxide (E172), en zwart ijzeroxide (E172).

De fabrikant van Femoston is:

Abbott Biologicals B.V. Veerweg 12
8121 AA Olst
Nederland

Bijsluiter

Lees voor gebruik de bijsluiter. U kunt de bijsluiter van Femoston 1/10 hier downloaden. De bijsluiter van Femoston 2/10 vindt u hier.

Beoordeeld door:

Drs. Arco Verhoog, Apotheker Registratienummer: BIG: 19065378617 Laatst gecontroleerd: 07-11-2023 | Nog steeds geldig

Samenwerkende artsen

U weet heel goed wat wel én niet goed voor je is. Toch kan het soms lastig zijn om de juiste keuze te maken. De bij Dokteronline aangesloten artsen kunnen u daar goed bij helpen.

Dr. E. Maescu

Huisarts / spoedeisende geneeskunde

Dr. P. Mester

Huisarts / interne geneeskunde

Dr. I. Malik

Huisarts / huisartsgeneeskunde
Terug naar boven