Voorschrift zonder artsenbezoek
Betrouwbaar
Professioneel en deskundig

Itraconazol

 • Helpt bij schimmelinfecties
 • In capsules of drank
 • Niet gebruiken bij zwangerschap/borstvoeding

Over Itraconazol

Itraconazol doodt bepaalde schimmels en gisten. Het medicijn is verkrijgbaar in capsules en als drank. Artsen schrijven Itraconazol capsules voor bij:

 • Schimmelinfecties van de vagina (candidainfectie);
 • Schimmelinfecties van de huid of nagels;
 • Schimmelinfecties van de inwendige organen;
 • Schimmelinfecties in de mond.

Itraconazol drank wordt gebruikt bij:

 • Schimmelinfecties in de mond, keel of slokdarm
 • Als de capsules niet geslikt kunnen worden

Gebruik

Gebruik dit geneesmiddel altijd volgens de adviezen van de arts. De algemene richtlijnen voor het gebruik zijn als volgt:

Itraconazol capsules:

 • Neem de capsules in tijdens of vlak na het eten;
 • Kauw de capsules niet fijn, maar slik ze in hun geheel door. Dit gaat het beste met wat water of een andere vloeistof;
 • De werkzame stof wordt onvoldoende in het lichaam opgenomen als u te weinig maagzuur heeft (bijvoorbeeld doordat u geneesmiddelen gebruikt of door een ziekte). Neem het medicijn in dat geval in met een zure, koolzuurhoudende drank zoals cola. Als u een middel tegen brandend maagzuur gebruikt, neem dan eerst Itraconazol in en wacht ten minste 2 uur voordat u het middel tegen maagzuur inneemt.

Itraconazol drank:

 • Gebruik dit medicijn minimaal een uur voordat u gaat eten en/of drinken;
 • Verdeel de drank in uw hele mond en laat het ongeveer 20 seconden inwerken. Slik de vloeistof daarna pas door. Spoel uw mond niet met water of een andere vloeistof na het innemen van Itraconazol. Eet of drink minstens 1 uur na het innemen van Itraconazol niets. Zo kan het medicijn goed inwerken op het slijmvlies van de mond, keel en slokdarm.

Dosering

De dosering wordt bepaald door de arts en hangt af van uw klachten. De algemene richtlijnen voor de dosering van Itraconazol bij volwassenen zijn:

Itraconazol capsules (100 mg):

Schimmelinfecties van de vagina en/of de huid rond de vagina

Hiervoor zijn er twee mogelijkheden:

 • een kuur van 1 dag: 2 capsules en 10 tot 12 uur later nog een keer 2 capsules;
 • een kuur van 3 dagen: 1 maal daags 2 capsules gedurende 3 dagen.

Gistinfecties van de mond

 • 1 capsule per dag gedurende 2 weken.

Schimmelinfecties van de huid

Afhankelijk van de plaats waar de infectie zit en de soort schimmel:

 • 1 capsule per dag gedurende 2-4 weken, of
 • 2 capsules per dag gedurende 1 week.

De genezing gaat nog door als de kuur al is afgelopen. 2 à 4 weken na het einde van de kuur zijn de resultaten het beste. Dit komt doordat de huid zich nog moet herstellen nadat het geneesmiddel de schimmel heeft gedood.

Schimmelinfecties van de nagels

Hiervoor zijn er twee mogelijkheden:

 • Kuur met 3 pulsen: Eén puls betekent: neem 1 week tweemaal per dag 2 capsules (2 capsules ‘s morgens en 2capsules ‘s avonds). Daarna gebruikt u 3 weken lang geen Itraconazol. Deze cyclus wordt herhaald totdat u in totaal 3 pulsen heeft gehad.
 • Continue kuur: eenmaal daags 2 capsules gedurende 3 maanden.

Bij schimmelinfecties van de nagels gaat de genezing nog door wanneer de kuur reeds is afgelopen. 6 à 9 maanden na het einde van de kuur zijn de resultaten het beste. Dit komt omdat de gezonde nagel tijd nodig heeft om volledig uit te groeien, nadat het geneesmiddel de schimmel heeft gedood.

Schimmelinfecties van inwendige organen

 • De dosering hangt af van de soort schimmel en de plaats van de infectie. Dit kan variëren van 1 capsule per dag tot 3 maal daags 2 capsules. De behandeling duurt een aantal maanden.

Itraconazol drank (10 mg/ml)

Gistinfecties van de mond, de keel of de slokdarm

 • De gebruikelijke dosering is 2 maatbekertjes (20 ml) per dag gedurende 1 week. Dit mag in één keer worden ingenomen of verdeeld over twee doseringen per dag.

Als uw infectie na één week niet is verdwenen, kan uw arts besluiten om de behandeling nog een week voort te zetten.

Voor de behandeling van gistinfecties van de mond, de keel of de slokdarm die al met een ander antischimmelmiddel zijn behandeld, maar niet zijn overgegaan, gelden andere richtlijnen (zie bijsluiter). Ook als u Itraconazol neemt om schimmelinfecties in de mond, keel of slokdarm te voorkomen, gelden andere adviezen (zie bijsluiter).

Alcohol/autorijden

Er gelden geen waarschuwingen voor het gebruik van alcohol of autorijden.

Te veel of te weinig ingenomen/stoppen met Itraconazol

Overleg met een arts als u te veel Itraconazol heeft ingenomen.

Bent u vergeten om het medicijn in te nemen? Doe dat dan alsnog, tenzij het al bijna tijd is voor de volgende dosis. Neem nooit een dubbele hoeveelheid van het medicijn om de vergeten dosis in te halen.

Stop niet met het gebruik van Itraconazol zonder eerst te overleggen met een arts.

Wanneer niet gebruiken

Itraconazol is niet voor iedereen geschikt. Gebruik dit geneesmiddel niet in de volgende situaties:

 • Als u allergischbent voor itraconazol of voor een van de andere bestanddelen van de drank of capsules (zie rubriek ‘Samenstelling’);
 • Als u (misschien) zwangerbent of zwanger wilt worden (zie rubriek ‘Zwangerschap en borstvoeding’);
 • Als u bepaalde geneesmiddelen gebruikt (zie bijsluiter).

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Soms is extra voorzichtigheid geboden bij het gebruik van Itraconazol. Bijvoorbeeld in de volgende situaties:

 • Als u lijdt aan een hartaandoening;
 • Als u lijdt aan een lever- of nieraandoening;
 • Als u overgevoelig bent voor andere antischimmelmedicijnen.

In de bijsluiter staat meer informatie over dit onderwerp.

Zwangerschap en borstvoeding

Dit geneesmiddel is niet geschikt voor vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven.

Gebruikt u nog andere medicijnen?

Itraconazol heeft een wisselwerking met een aantal andere medicijnen. Een overzicht van die medicijnen vindt u in de bijsluiter. Overleg met een arts als u een van de genoemde medicijnen gebruikt.

Er zijn een aantal medicijnen die u NIET mag combineren met Itraconazol, waaronder:

 • Terfenadine, astemizol of mizolastine (antihistaminica);
 • Bepridil, gebruikt voor behandeling van angina pectoris;
 • Nisoldipine (gebruikt tegen hoge bloeddruk);
 • Cisapride (gebruikt tegen maagklachten);
 • Midazolam (ingenomen via de mond) of triazolam (kalmerend middel/slaapmiddel);
 • Lovastatine, simvastatine of atorvastatine (cholesterolverlagers);
 • Pimozide en sertindol (beïnvloeden gedachten, gevoelens en/of gedrag);
 • Levacetylmethadol (bij drugsverslaving);
 • Dihydro-ergotamine, ergotamine en eletriptan (tegen migraine);
 • Ergometrine (ergonovine) en methylergometrine (methylergonovine), gebruikt na de bevalling;
 • Kinidine en dofetilide (tegen onregelmatige hartslag).

Meer informatie over dit onderwerp vindt u in de bijsluiter.

Bijwerkingen

Itraconazol kan bijwerkingen geven. Het gaat onder andere om de volgende klachten:

 • Hoofdpijn;
 • Maagdarmklachten;
 • Leverproblemen;
 • Huiduitslag.

In de bijsluiter staat een volledig overzicht van alle mogelijke bijwerkingen. Neem contact op met een arts als u last krijgt van hevige of ernstige bijwerkingen. Of als het gaat om een bijwerking die niet in de bijsluiter staat vermeld.

Samenstelling

Samenstelling Itraconazol capsules:

• Elke capsule bevat 100 mg itraconazol.

• De capsules bevatten verder: saccharose, maïszetmeel, hypromellose (E 464), macrogol, gelatine (E 485), titaandioxide (E 171), indigotine (E 132) en erytrosine (E 127).

Samenstelling Itraconazol drank:

• Het werkzame bestanddeel is itraconazol (10 mg itraconazol per ml).

• De andere bestanddelen zijn hydroxypropyl-ß-cyclodextrine, sorbitol (E 420), propyleenglycol (E 490), zoutzuur, kersensmaakstof, karamelsmaakstof, natriumsaccharine, natriumhydroxide en water.

Bijsluiter

Lees voor gebruik de bijsluiter.

Beoordeeld door:

Drs. Arco Verhoog, Apotheker Registratienummer: BIG: 19065378617 Laatst gecontroleerd: 04-12-2023 | Nog steeds geldig

Samenwerkende artsen

U weet heel goed wat wel én niet goed voor je is. Toch kan het soms lastig zijn om de juiste keuze te maken. De bij Dokteronline aangesloten artsen kunnen u daar goed bij helpen.

Dr. E. Maescu

Huisarts / spoedeisende geneeskunde

Dr. P. Mester

Huisarts / interne geneeskunde

Dr. I. Malik

Huisarts / huisartsgeneeskunde
Terug naar boven