Voorschrift zonder artsenbezoek
Betrouwbaar
Professioneel en deskundig

Levitra

 • Helpt bij erectieproblemen
 • Tablet om in te nemen
 • Werkt na ongeveer een halfuur
 • Kan duizeligheid/wazig zicht veroorzaken

Over Levitra

Levitra is een erectiemiddel. Dit medicijn vermindert de werking van een lichaamseigen stof die de erectie laat verdwijnen. Daardoor kan een erectie lang genoeg aanhouden om bevredigende geslachtsgemeenschap te hebben. De werkzame stof vardenafil behoort tot de groep fosfodiësterase type 5-remmers. Deze erectiemiddelen werken alleen als u seksueel geprikkeld bent.

Gebruik

Slik de tablet ongeveer een uur voordat u seksueel actief wilt zijn. Levitra begint na ongeveer een halfuur te werken. U kunt dan een erectie krijgen als u opgewonden bent. Als u de tablet op een volle maag inneemt, kan het wat langer duren voordat het effect merkbaar is. Drink geen grapefruitsap als u Levitra inneemt. Grapefruit kan de werking van het medicijn beïnvloeden.

Levitra blijft ongeveer 4 tot 5 uur werkzaam.

Dosering

De algemene richtlijnen voor dosering zijn als volgt:

 • Volwassen mannen: maximaal 1 tablet per dag.

Dit erectiemiddel is niet geschikt voor jongens die jonger zijn dan 18 jaar.

Alcohol/autorijden

Pas op met alcohol. Sterke drank kan uw erectiestoornis verergeren.

Dit medicijn kan klachten als duizeligheid en wazig zicht veroorzaken. Bestuur geen voertuig als u last heeft van deze klachten.

Te veel ingenomen

Heeft u meer Levitra ingenomen dan de arts heeft voorgeschreven? Overleg met een arts of apotheker. U kunt last krijgen van meer bijwerkingen of van ernstige rugpijn.

Wanneer niet gebruiken

Gebruik Levitra niet in de volgende situaties:

 • U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel (zie rubriek ‘Samenstelling’); Overgevoeligheidsverschijnselen kunnen zijn: uitslag, jeuk, gezwollen gezicht of lippen en kortademigheid;
 • U gebruikt geneesmiddelen die nitraten bevatten, zoals glyceroltrinitraat, voor de behandeling van angina pectoris, of geneesmiddelen die stikstofmonoxide afgeven, zoals amylnitriet. Bij gebruik van deze geneesmiddelen samen met Levitra kan uw bloeddruk aanzienlijk veranderen;
 • U gebruikt ritonavir of indinavir, geneesmiddelen die gebruikt worden om een infectie met het humaan immunodeficiëntievirus (hiv) te behandelen.;
 • U bent ouder dan 75 jaar en u gebruikt ketoconazol of itraconazol, geneesmiddelen tegen schimmelinfecties;
 • U heeft ernstige hart of leverproblemen;
 • U ondergaat nierdialyse;
 • U heeft recentelijk een beroerte of hartaanval gehad;
 • U heeft of had een lage bloeddruk;
 • In uw familie is eerder een degeneratieve oogziekte voorgekomen (zoals retinitis pigmentosa);
 • U heeft ooit een aandoening gehad waarbij verlies van het gezichtsvermogen optrad als gevolg van schade aan de oogzenuw door onvoldoende bloedtoevoer, bekend als nietarterieel ischemisch oogzenuwlijden (NAION);
 • U gebruikt riociguat. Dit geneesmiddel wordt gebruikt om pulmonale arteriële hypertensie (dit is hoge bloeddruk in de longen) en chronische tromboembolische pulmonale hypertensie (dit is hoge bloeddruk in de longen als gevolg van bloedstolsels) te behandelen. PDE5-remmers, zoals Levitra, bleken het bloeddrukverlagend effect van dit geneesmiddel te verhogen. Als u riociguat gebruikt of hier niet zeker van bent, neem dan contact op met uw arts.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

In de volgende situaties moet u extra voorzichtig zijn met dit erectiemiddel:

 • Als u hartproblemen hebt. Het kan gevaarlijk voor u zijn om seks te hebben;
 • Als u lijdt aan een onregelmatige hartslag (hartritmestoornissen) of een erfelijke hartziekte hebt die invloed heeft op het elektrocardiogram (hartfilmpje);
 • Als u een lichamelijke aandoening hebt die invloed heeft op de vorm van de penis. Dit kunnen aandoeningen zijn zoals angulatie, ziekte van Peyronie of fibrose van het corpus cavernosum;
 • Als u een ziekte hebt die erecties kan veroorzaken die niet overgaan (priapisme). Dit zijn onder meer sikkelcelanemie, multipel myeloom en leukemie;
 • Wanneer u een maagzweer hebt (ook wel maagdarmzweer genoemd);
 • Wanneer u een bloedingsstoornis hebt (zoals hemofilie);
 • Als u andere middelen voor erectiestoornissen gebruikt, waaronder ook Levitra orodispergeerbare tabletten (zie rubriek: Gebruikt u nog andere medicijnen?);
 • Als u plotseling een vermindering of verlies van het gezichtsvermogen ervaart, stop dan de inname van Levitra en neem onmiddellijk contact op met uw arts.

Zwangerschap en borstvoeding

Dit geneesmiddel is niet geschikt voor vrouwen.

Gebruikt u nog andere medicijnen?

Vertel het de arts als u nog andere medicijnen gebruikt (heeft) of binnenkort gaat gebruiken. Ook als het gaat om kruidenmiddelen of medicijnen die zonder recept verkrijgbaar zijn.

Sommige geneesmiddelen kunnen problemen geven in combinatie met Levitra, in het bijzonder:

 • Nitraten, geneesmiddelen tegen angina, of stoffen die stikstofmonoxide afgeven, zoals amylnitriet (‘poppers’). Bij gelijktijdig gebruik van deze geneesmiddelen met Levitra kan uw bloeddruk aanzienlijk veranderen;
 • Geneesmiddelen voor de behandeling van hartritmestoornissen zoals kinidine, procaïnamide, amiodaron en sotalol;
 • Ritonavir of indinavir, geneesmiddelen tegen hiv;
 • Ketoconazol of itraconazol, geneesmiddelen tegen schimmelinfecties;
 • Erytromycine of claritromycine, macrolide antibiotica;
 • Alfablokkers, een type geneesmiddelen dat wordt gebruikt om hoge bloeddruk of een vergroting van de prostaat (zoals benigne prostaathyperplasie) te behandelen;
 • Riociguat.

Gebruik Levitra filmomhulde tabletten niet samen met een andere behandeling voor erectiestoornissen, waaronder Levitra orodispergeerbare tabletten.

Bijwerkingen

Medicijnen kunnen bijwerkingen geven, hoewel niet iedereen hier last van krijgt.

Ernstige bijwerkingen:

Gedeeltelijke, plotselinge, tijdelijke of permanente vermindering of verlies van het zicht in één of beide ogen is ervaren door patiënten. Gebeurt dit, stop dan met het gebruiken van Levitra en neem onmiddellijk contact op met uw arts.

Plotselinge vermindering of verlies van gehoor is gemeld.

Gevallen van plotselinge dood, snel of veranderd hartritme, hartaanval, pijn op de borst, en problemen in de bloedcirculatie in de hersenen (inclusief tijdelijke vermindering van de bloedtoevoer naar delen van de hersenen en bloedingen in de hersenen) zijn gemeld bij mannen die vardenafil gebruiken. De meeste van de mannen die deze bijwerkingen hebben ervaren, hadden reeds eerder hartproblemen voordat zij dit middel innamen. Het is niet mogelijk om vast te stellen of deze voorvallen rechtstreeks verband hielden met het gebruik van vardenafil.

Andere bijwerkingen:

Zeer vaak (bij meer dan 1 op de 10 gebruikers):

 • Hoofdpijn.

Vaak (bij maximaal 1 op de 10 gebruikers):

 • Duizeligheid;
 • Blozen;
 • Verstopte neus of loopneus;
 • Spijsverteringsstoornis.

Soms (bij maximaal 1 op de 100 gebruikers):

 • Opzwellen van huid en slijmvliezen, waaronder opgezwollen gezicht, lippen of keel;
 • Slaapstoornis;
 • Gevoelloosheid en verminderde tastzin;
 • Slaperigheid;
 • Effecten op het zicht, rode ogen, effecten op het zien van kleuren, pijn en ongemak aan de ogen, overgevoeligheid voor licht;
 • Oorsuizen, draaiduizeligheid;
 • Snelle hartslag of bonzend hart;
 • Ademnood;
 • Verstopte neus;
 • Brandend maagzuur, maagontsteking, buikpijn, diarree, overgeven, misselijkheid, droge mond;
 • Verhoogde hoeveelheid leverenzymen in het bloed;
 • Huiduitslag, roodheid van de huid;
 • Rug of spierpijn, verhoogde hoeveelheid van een spierenzym in het bloed, stijve spieren;
 • Aanhoudende erecties;
 • Malaise (algeheel ziek gevoel).

Er zijn meer bijwerkingen gemeld. Het volledige overzicht van de bijwerkingen staat in de bijsluiter. Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in de bijsluiter staan.

Samenstelling

De werkzame stof in dit middel is vardenafil. Elke tablet bevat 5 mg vardenafil (als hydrochloride).

De andere stoffen in dit middel zijn:

 • Tabletkern: crospovidon, magnesiumstearaat, microkristallijne cellulose, colloïdaal siliciumdioxide (anhydraat).
 • Filmomhulling: macrogol 400, hypromellose, titaandioxide (E171), geel ijzeroxide (E172), rood ijzeroxide (E172).

De fabrikant van Levitra is:

Bayer AG

Kaiser-Wilhelm-Allee

51368 Leverkusen

Duitsland

Bijsluiter

Lees voor gebruik de bijsluiter. U kunt de officiële bijsluiter van Levitra hier downloaden.

Beoordeeld door:

Drs. Arco Verhoog, Apotheker Registratienummer: BIG: 19065378617 Laatst gecontroleerd: 13-02-2024 | Nog steeds geldig

Samenwerkende artsen

U weet heel goed wat wel én niet goed voor je is. Toch kan het soms lastig zijn om de juiste keuze te maken. De bij Dokteronline aangesloten artsen kunnen u daar goed bij helpen.

Dr. E. Maescu

Huisarts / spoedeisende geneeskunde

Dr. P. Mester

Huisarts / interne geneeskunde

Dr. I. Malik

Huisarts / huisartsgeneeskunde
Terug naar boven