Voorschrift zonder artsenbezoek
Betrouwbaar
Professioneel en deskundig

Sildenafil

 • Erectiepil
 • Wordt gebruikt bij impotentie
 • Tablet 1 uur voor de seksuele activiteit innemen
 • Maximaal 1 x per dag gebruiken
 • Kan duizeligheid en oogklachten veroorzaken, pas op met autorijden

Over Sildenafil

Sildenafil Mylan behoort tot een groep medicijnen onder de naam "fosfodiësterase-type 5 (PDE5)-remmers". Het middel ontspant de bloedvaten in de penis, waardoor er bloed in de penis kan stromen tijdens seksuele opwinding. U zult met Sildenafil Mylan alleen een erectie krijgen wanneer u seksueel geprikkeld wordt.

U mag Sildenafil Mylan niet innemen als u geen erectiestoornissen heeft. U mag Sildenafil Mylan niet innemen als u een vrouw bent.

Sildenafil Mylan wordt gebruikt voor de behandeling van volwassen mannen met erectiestoornissen, soms ook wel impotentie genoemd. Dat is wanneer een man onvoldoende een erectie kan krijgen of in stand kan houden voor seksuele activiteit.

Gebruik/werking

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De aanbevolen startdosering is 50 mg.

U neemt Sildenafil Mylan in ongeveer één uur voordat u van plan bent seks te hebben. Slik de tablet in zijn geheel in met een glas water. U kunt dit middel met of zonder voedsel innemen. Drink liever geen grapefruitsap tijdens het gebruik van Sildenafil Mylan omdat dit het effect van het geneesmiddel kan vergroten. Pas op met alcohol. Te veel alcohol vermindert het erectievermogen. U heeft daardoor minder profijt van Sildenafil.

Als u het gevoel heeft dat de werking van Sildenafil Mylan te sterk of te zwak is, licht dan uw arts of apotheker in. Sildenafil Mylan helpt u alleen om een erectie te krijgen wanneer u seksueel opgewonden wordt.

De tijd totdat Sildenafil Mylan gaat werken verschilt per persoon, maar gewoonlijk duurt dit een halfuur tot een uur. Het kan langer duren voordat Sildenafil Mylan begint te werken wanneer u een zware maaltijd heeft genuttigd.

Wanneer Sildenafil Mylan u niet helpt om een erectie te krijgen of als uw erectie niet lang genoeg aanhoudt om de geslachtsgemeenschap te voltooien, dient u dit aan uw arts te vertellen.

Neem Sildenafil Mylan maximaal eenmaal per dag in. Neem niet meer tabletten in dan uw arts u heeft gezegd. Neem contact op met uw arts als u meer tabletten heeft ingenomen dan voorgeschreven.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Wanneer niet gebruiken

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden onder het kopje ‘Samenstelling’.
 • Als u geneesmiddelen gebruikt die “nitraten” worden genoemd, omdat deze combinatie kan leiden tot een gevaarlijke daling van uw bloeddruk.
 • Als u geneesmiddelen gebruikt die stikstofmonoxide afgeven, zoals amylnitriet (“poppers”), omdat deze combinatie eveneens kan leiden tot een gevaarlijke daling van uw bloeddruk.
 • Als u een ernstig hartprobleem of leverprobleem hebt.
 • Als u recent een beroerte of een hartaanval hebt gehad of wanneer u een lage bloeddruk hebt.
 • Als u een bepaalde, zeldzame erfelijke oogafwijking hebt (zoals retinitis pigmentosa).
 • Als u ooit verlies van het gezichtsvermogen hebt gehad vanwege non-arteritic anterior ischaemic optic neuropathy (NAION).

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt:

 • Als u sikkelcelanemie (een afwijking van de rode bloedcellen), leukemie (bloedcelkanker),
  multipel myeloom (beenmergkanker) hebt.
 • Als u een misvorming van uw penis hebt of de ziekte van Peyronie.
 • Als u hartproblemen hebt. Uw arts dient zorgvuldig te controleren of uw hart de extra belasting van seksuele activiteit aankan.
 • Als u een maagzweer hebt of een bloedingsprobleem (zoals hemofilie).

Gebruik Sildenafil Mylan niet als u geen erectiestoornissen hebt.

Gebruik Sildenafil Mylan niet als u een vrouw bent.

Sildenafil Mylan is niet geschikt voor personen onder de 18 jaar.

Licht uw arts in als u nier- of leverproblemen heeft. Uw arts kan dan beslissen om u een lagere dosering te geven.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Sildenafil Mylan nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of gaat u in de toekomst misschien andere geneesmiddelen gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Sildenafil Mylan tabletten kunnen de werking van bepaalde geneesmiddelen beïnvloeden, in het bijzonder geneesmiddelen die worden gebruikt tegen “pijn op de borst”. Bij een medisch noodgeval dient u uw arts, apotheker of verpleegkundige te vertellen dat u Sildenafil Mylan gebruikt en wanneer u dat deed. Gebruik Sildenafil Mylan niet in combinatie met andere geneesmiddelen, tenzij uw arts heeft aangegeven dat dit kan.

U dient geen Sildenafil Mylan te gebruiken indien u geneesmiddelen gebruikt die nitraten of nicorandil (een nitraat achtig geneesmiddel) worden genoemd, omdat de combinatie van deze geneesmiddelen tot een gevaarlijke daling van uw bloeddruk kan leiden. Vertel uw arts, apotheker of verpleegkundige altijd dat u dit soort geneesmiddelen gebruikt die vaak worden gebruikt ter verlichting van angina pectoris (“pijn in de borst”).

U dient geen Sildenafil Mylan te gebruiken indien u geneesmiddelen gebruikt die stikstofmonoxiden afgeven, zoals amylnitriet (“poppers”), omdat deze combinatie eveneens kan leiden tot een gevaarlijke daling van uw bloeddruk.

Wanneer u geneesmiddelen gebruikt die bekend staan als proteaseremmers, zoals voor de behandelingvan HIV, kan uw arts u laten beginnen met de laagste dosis Sildenafil Mylan (25 mg).

Sommige geneesmiddelen zoals ketoconazol, itraconazol, erythromycine en cimetidine kunnen het effect van Sildenafil verhogen terwijl geneesmiddelen als rifampicine het effect kunnen verlagen.

Sommige patiënten die alfablokkertherapie krijgen, kunnen mogelijk duizelig of licht in het hoofd worden. De kans hierop is het grootst binnen 4 uur na inname van Sildenafil Mylan. Overleg met een arts; mogelijk krijgt u een lagere startdosering (25 mg) Sildenafil.

U mag Sildenafil Mylan niet gebruiken met andere orale of lokale geneesmiddelen voor
erectiestoornissen waaronder die bekend staan als PDE5-remmers (zoals tadalafil).

U moet Sildenafil Mylan niet samen gebruiken met behandelingen voor pulmonale arteriële hypertensie (PAH) die sildenafil of bosentan bevatten.

Bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. De bijwerkingen van Sildenafil zijn meestal licht tot matig ernstig en van korte duur. De belangrijkste bijwerkingen van Sildenafil zijn:

 • Hoofdpijn
 • Misselijkheid;
 • Blozen;
 • Opvliegers;
 • Ontregelde spijsvertering;
 • Effecten op het zicht (onder andere kleurentinten in het zicht, onscherp zicht, verstoringen in het gezichtsveld);
 • Verstopte neus;
 • Duizeligheid;
 • Braken;
 • Huiduitslag;
 • Oogklachten (waaronder pijn in het oog, rood doorlopen ogen, gevoeligheid voor licht, jeukende ogen);
 • Bonzende/snelle hartslag;
 • Hoge/lage bloeddruk;
 • Spierpijn;
 • Slaperigheid.

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan.

Samenstelling
De werkzame stof in dit middel is sildenafil.

 • Iedere tablet bevat 25 mg, 50 mg of 100 mg sildenafil (als het sildenafilcitraat).

De andere stoffen in dit middel zijn:

 • Kern van de tablet - microkristallijne cellulose, calciumwaterstoffosfaat watervrij,
  natriumcroscarmellose, magnesiumstearaat
 • Filmomhulling - hypromellose (E464), titaandioxide (E171), indigotine (E132),
  triacetine.

De fabrikant van Sildenafil is:

McDermott Laboratories Limited trading as Gerard Laboratories
35/36 Baldoyle Industrial Estate
Grange Road
Dublin 13
Ierland

Mylan Hungary Kft
H-2900 Komarom
Mylan utca 1
Hongarije

Bijsluiter

Lees voor gebruik de volledige bijsluiter van Sildenafil.

Veelgestelde vragen

Kan ik sildenafil bestellen zonder recept?
Nee, sildenafil is een receptplichtig geneesmiddel en is daarom alleen op doktersrecept verkrijgbaar.
Kan ik bij dokteronline sildenafil kopen?
Nee, wij bieden zelf geen producten aan, maar regelen voor u een online consult met een onafhankelijke en geregistreerde EU-arts. De arts beoordeelt uw verzoek en beslist over de juiste behandeling.

Beoordeeld door:

Drs. Arco Verhoog, Apotheker Registratienummer: BIG: 19065378617 Laatst gecontroleerd: 23-02-2024 | Nog steeds geldig

Samenwerkende artsen

U weet heel goed wat wel én niet goed voor je is. Toch kan het soms lastig zijn om de juiste keuze te maken. De bij Dokteronline aangesloten artsen kunnen u daar goed bij helpen.

Dr. E. Maescu

Huisarts / spoedeisende geneeskunde

Dr. P. Mester

Huisarts / interne geneeskunde

Dr. I. Malik

Huisarts / huisartsgeneeskunde
Terug naar boven