Voorschrift zonder artsenbezoek
Betrouwbaar
Professioneel en deskundig

Spedra

 • Helpt bij erectieproblemen
 • Werkt na ongeveer een halfuur
 • Werkt alleen in combinatie met seksuele prikkeling
 • Let op met alcohol en grapefruitsap

Over Spedra

Spedra is een erectiepil. De werkzame stof avenafil (een fosfodiësteraseremmer type 5) zorgt ervoor dat de bloedvaten in de penis ontspannen. Hierdoor stroomt er meer bloed in uw penis en blijft deze hard en stijf wanneer u seksueel opgewonden raakt. Spedra geneest de aandoening niet.

Dit erectiemiddel werkt alleen bij seksuele stimulatie. U heeft nog steeds voorspel nodig als voorbereiding op geslachtsgemeenschap – net zoals wanneer u geen erectiemiddel zou gebruiken.

Spedra werkt niet als u geen erectiestoornis hebt.

Gebruik

Neem Spedra in ongeveer 30 minuten vóór de geslachtsgemeenschap. Vergeet niet dat Spedra u alleen helpt een erectie te krijgen bij seksuele stimulatie. De werking van Spedra houdt enkele uren aan.

De tablet kan met of zonder voedsel worden ingenomen. Als u het met voedsel inneemt, kan het langer duren voordat het middel werkt. Eet (of drink) geen grapefruit(sap) in de 24 uur voordat u Spedra gebruikt. Grapefruit(sap) kan de bijwerkingen van dit medicijn versterken.

Dosering

De algemene richtlijnen voor dosering bij volwassenen zijn als volgt:

 • 1 tablet à 100 mg. Gebruik niet meer dan 1 tablet per dag.

Werkt Spedra onvoldoende of juist te sterk, overleg dan met een arts. Spedra is niet geschikt voor jongens jonger dan 18 jaar.

Alcohol/autorijden

Pas op met sterkedrank: alcohol kan de bijwerkingen van Spedra versterken. Bovendien vermindert alcohol het erectievermogen.

Spedra kan klachten als duizeligheid of wazig zicht veroorzaken. Bestuur geen voertuig of machine als u last heeft van deze klachten.

Te veel ingenomen

Heeft u meer tabletten ingenomen dan de arts heeft voorgeschreven? Overleg met een arts of apotheker.

Wanneer niet gebruiken

Spedra is niet voor iedereen geschikt. Gebruik dit medicijn niet in de volgende situaties:

 • U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in
  rubriek ‘Samenstelling’;
 • U gebruikt nitraatgeneesmiddelen voor pijn op de borst (angina pectoris), zoals amylnitriet of glyceryltrinitraat;
 • U gebruikt geneesmiddelen voor de behandeling van hiv of aids zoals ritonavir, indinavir,
  saquinavir, nelfinavir of atazanavir;
 • U gebruikt geneesmiddelen voor de behandeling van schimmelinfecties zoals ketoconazol,
  itraconazol or voriconazol of bepaalde antibiotica voor de behandeling van bacteriële infecties, zoals claritromycine of telitromycine;
 • U hebt last van ernstige hartproblemen;
 • U hebt in de afgelopen zes maanden een beroerte of hartaanval gehad;
 • U hebt een onregelmatige hartslag (aritmie) of hartproblemen die in uw familie voorkomen,
  aangetoond met een elektrocardiogram (ECG);
 • U hebt een lage bloeddruk of hoge bloeddruk die niet door geneesmiddelen onder controle
  wordt gehouden;
 • U hebt pijn op de borst (angina pectoris) of u krijgt pijn op de borst tijdens geslachtsgemeenschap;
 • U heeft ernstige lever- of nierproblemen;
 • U hebt ooit visusverlies in één oog gehad als gevolg van onvoldoende bloedtoevoer naar uw oog (niet-arterieel anterieur ischemisch oogzenuwlijden);
 • Er komen bepaalde ernstige oogproblemen (zoals retinitis pigmentosa) voor in uw familie.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt, als:

 • U last hebt van hartproblemen. Geslachtsgemeenschap kan riskant voor u zijn;
 • U lijdt aan priapisme (een erectie die vier uur of langer aanhoudt). Dit kan voorkomen bij mannen met aandoeningen zoals sikkelcelziekte, multipel myeloom of leukemie;
 • U een lichamelijke aandoening hebt die de vorm van uw penis aantast (zoals angulatie, de ziekte van Peyronie of caverneuze fibrose);
 • U een stollingsstoornis of een actieve zweer in het maagdarmkanaal (ulcus pepticum) hebt.

Zwangerschap en borstvoeding

Dit geneesmiddel is niet bedoeld voor vrouwen.

Gebruikt u nog andere medicijnen?

Sommige medicijnen hebben een sterke wisselwerking met elkaar. In de rubriek ‘Wanneer niet gebruiken’ staan een aantal medicijnen die u niet mag combineren met Spedra. Gebruik Spedra ook niet samen met andere behandelingen voor erectiestoornissen, zoals sildenafil, tadalafil of vardenafil.

Maar er zijn meer geneesmiddelen die een wisselwerking hebben met Spedra. Dat geldt bijvoorbeeld voor:

 • Alfablokkers (geneesmiddelen voor onder andere prostaatproblemen of hoge bloeddruk);
 • Geneesmiddelen voor een onregelmatige hartslag (aritmie) zoals kinidine, procaïnamide, amiodaron of sotalol;
 • Bepaalde antibiotica, zoals erytromycine;
 • Fenobarbital of primidon (epilepsiemedicijnen);
 • Carbamazepine (medicijn bij epilepsie, stemmingswisselingen of bepaalde soorten pijn);
 • Bepaalde geneesmiddelen die de afbraak van Spedra in het lichaam kunnen tegengaan, waaronder amprenavir, aprepitant, diltiazem, fluconazol, fosamprenavir en verapamil.

Vertel het de arts als u deze of andere medicijnen gebruikt (heeft) of binnenkort gaat gebruiken. Ook als het gaat om kruidenmiddelen of medicijnen die zonder recept verkrijgbaar zijn. Een arts weet welke geneesmiddelen u mag combineren met Spedra. In de bijsluiter vindt u meer informatie over dit onderwerp.

Bijwerkingen

Medicijnen kunnen bijwerkingen geven, hoewel niet iedereen hier last van krijgt.

Sommige bijwerkingen zijn ernstig. Zoek direct medisch hulp als u last krijgt van:

 • Een erectie die langer dan vier uur duurt. Dit moet zo snel mogelijk worden behandeld om blijvende beschadiging van uw penis (zoals geen erecties meer kunnen krijgen) te voorkomen;
 • Wazig zien;
 • Plotselinge vermindering of verlies van het gezichtsvermogen in één of beide ogen;
 • Plotselinge vermindering of verlies van gehoor (soms hebt u mogelijk ook last van duizeligheid of een fluittoon in uw oren).

Andere bijwerkingen van Spedra zijn onder andere:

Vaak (bij maximaal 1 op 10 personen):

 • Hoofdpijn;
 • Blozen;
 • Verstopte neus.

Soms (bij maximaal 1 op 100 personen):

 • Duizeligheid;
 • Slaperigheid, vermoeidheid;
 • Bijholteverstopping;
 • Rugpijn;
 • Opvliegers;
 • Buiten adem raken bij inspanning;
 • Hartslagveranderingen aangetoond met een elektrocardiogram (ECG), versnelde hartslag of hartkloppingen;
 • Spijsverteringsproblemen, misselijkheid of braken;
 • Wazig zien;
 • Verhoogde leverenzymwaarden.

Zelden (bij maximaal 1 op 1000 personen):

 • Griep, grieperig gevoel;
 • Hooikoortsachtige klachten;
 • Loopneus/verstopte neus;
 • Jicht;
 • Slaapproblemen;
 • Te vroeg klaarkomen, spontane erecties;
 • (Ernstige) pijn op de borst;
 • Droge mond;
 • Hoge bloeddruk;
 • Maagdarmklachten;
 • Spierpijn, spierkramp;
 • Lagerugpijn, pijn in de zijkant van de borstkas;
 • Gevoel van zwakte.

Een volledig overzicht van alle mogelijke bijwerkingen vindt u in de bijsluiter. Neem contact op met een arts als u last krijgt van bijwerkingen. Ook als het gaat om bijwerkingen die niet in de bijsluiter vermeld staan.

Samenstelling

De werkzame stof in dit middel is avanafil. Elk tablet bevat 200 mg avanafil. De andere stoffen in dit middel zijn mannitol, fumaarzuur, hydroxypropylcellulose, laag-gesubstitueerde hydroxypropylcellulose, calciumcarbonaat, magnesiumstearaat en geel ijzeroxide (E172).

De fabrikant van Spedra is:

Menarini - Von Heyden GmbH
Leipziger Straβe 7-13
01097 Dresden
Duitsland

Bijsluiter

Lees voor gebruik de bijsluiter.

Beoordeeld door:

Drs. Arco Verhoog, Apotheker Registratienummer: BIG: 19065378617 Laatst gecontroleerd: 06-02-2024 | Nog steeds geldig

Samenwerkende artsen

U weet heel goed wat wel én niet goed voor je is. Toch kan het soms lastig zijn om de juiste keuze te maken. De bij Dokteronline aangesloten artsen kunnen u daar goed bij helpen.

Dr. E. Maescu

Huisarts / spoedeisende geneeskunde

Dr. P. Mester

Huisarts / interne geneeskunde

Dr. I. Malik

Huisarts / huisartsgeneeskunde
Terug naar boven