Voorschrift zonder artsenbezoek
Betrouwbaar
Professioneel en deskundig

Tadalafil

 • Langwerkende erectiepil
 • Herstelt het erectievermogen
 • Tablet werkt na ongeveer een halfuur
 • Effect houdt tot 36 uur aan
 • Alcohol vermindert het effect en kan bijwerkingen versterken

Over Tadalafil

Dit middel bevat de werkzame stof tadalafil. Dit medicijn behoort tot een groep geneesmiddelen die fosfodiësteraseremmers type 5 worden genoemd.

De 2,5 mg, 5 mg, 10 mg en 20 mg tabletten van dit middel worden gebruikt voor de behandeling van volwassen mannen met een erectiestoornis. Dit is het geval wanneer een man geen erectie kan krijgen of niet lang genoeg een erectie kan behouden die geschikt is voor seksuele activiteit.

Het is gebleken dat Tadalafil het erectievermogen sterk verbetert. Na seksuele prikkeling helpt dit middel de bloedvaten in de penis te ontspannen waardoor het bloed uw penis instroomt. Dit zorgt voor een verbetering van uw erectie.

Dit middel helpt niet als u geen erectiestoornis heeft. Het is belangrijk om te weten dat dit middel niet werkt als er geen seksuele prikkeling is.

Tadalafil wordt ook voor andere aandoeningen voorgeschreven (goedaardige prostaatvergroting, verhoogde bloeddruk in de longslagaders). Meer informatie hierover vindt u in de bijsluiter.

Gebruik/werking

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Slik de tablet in zijn geheel door met wat water. Tadalafil 20 mg tabletten kunnen verdeeld worden in gelijke doses. U kunt de tabletten met of zonder voedsel innemen.

Voor de behandeling van erectiestoornissen

 • Flexibele dosis, indien nodig:

De aanbevolen aanvangsdosering is één tablet van 10 mg vóór de seksuele activiteit. Als het effect van deze dosis te zwak is, kan uw arts de dosis verhogen naar 20 mg.
U kunt ten minste 30 minuten vóór de seksuele activiteit een tablet van dit middel innemen. Dit middel kan tot wel 36 uur nadat de tablet ingenomen is werkzaam blijven. 10 mg en 20 mg van dit middel zijn bedoeld voor gebruik voor geplande seksuele activiteit en wordt niet aanbevolen voor voortdurend dagelijks gebruik.

 • Eenmaal daagse toediening:

Wanneer u dit middel eenmaal daags inneemt, bent u op elk moment van de 24 uur van de dag in staat een erectie krijgen wanneer u seksueel wordt geprikkeld. Eenmaal daagse toediening van dit middel kan nuttig zijn voor mannen die verwachten twee keer per week of vaker seksueel actief te zijn.
De aanbevolen dosis is eenmaal daags 5 mg, iedere dag op ongeveer hetzelfde tijdstip in te nemen. Uw arts kan afhankelijk van uw reactie op dit middel de dosis naar 2,5 mg aanpassen.
Neem dit middel niet vaker dan een keer per dag. Het drinken van alcohol kan uw vermogen om een erectie te krijgen beïnvloeden.

Heeft u te veel of te weinig van dit erectiemiddel ingenomen? Raadpleeg de bijsluiter en/of een arts/apotheker.

Voor de dosering bij andere aandoeningen (goedaardige prostaatvergroting, verhoogde bloeddruk longslagaders): zie bijsluiter.

Wanneer niet gebruiken

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor een van de andere stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen
  kunt u vinden in rubriek ‘Samenstelling’;
 • U gebruikt een organisch nitraat in welke vorm dan ook of een middel dat
  stikstofoxide afgeeft (zoals amylnitriet). “Nitraten” zijn een groep geneesmiddelen die
  gebruikt worden bij bepaalde vormen van pijn op de borst. Er is aangetoond dat dit middel de werking van deze geneesmiddelen versterkt. Als u nitraat in welke vorm dan ook gebruikt of niet zeker weet of u dat gebruikt, vertel dat dan aan uw arts;
 • U heeft een ernstige hartaandoening of heeft in de laatste 90 dagen een hartaanval gehad;
 • U heeft in de laatste 6 maanden een beroerte gehad;
 • U heeft een lage bloeddruk of hoge bloeddruk die niet onder controle is;
 • U heeft ooit verlies van het gezichtsvermogen gehad als gevolg van niet-arterieel
  ischemisch anterieur ooglijden (NAION), een toestand die omschreven wordt als
  “verlamming van het oog”;
 • U gebruikt riociguat. Dit geneesmiddel wordt gebruikt om bepaalde vormen van hoge bloeddruk in de longen te behandelen. PDE5-remmers, zoals Tadalafil , bleken het
  bloeddrukverlagende effect van dit geneesmiddel te verhogen. Als u riociguat
  gebruikt of hier niet zeker van bent, neem dan contact op met uw arts.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Wees u ervan bewust dat seksuele activiteit riskant kan zijn voor patiënten met een hartaandoening omdat deze activiteit een extra inspanning van uw hart vraagt. Als u een hartaandoening heeft, vertel dit dan uw arts.

Vertel het uw arts voordat u de tabletten inneemt als u een van de volgende
aandoeningen heeft:

 • Sikkelcelanemie (een afwijking van de rode bloedcellen, die leidt tot een tekort aan rode bloedcellen);
 • Multipel myeloom (beenmergkanker);
 • Leukemie (bepaald type kanker van het bloed);
 • Een misvorming van uw penis, of ongewenste of aanhoudende erecties die meer dan 4 uur duren;
 • Een ernstig leverprobleem;
 • Een ernstig nierprobleem;
 • Een erfelijke oogaandoening;
 • Hartproblemen anders dan uw verhoogde bloeddruk in de longslagaders;
 • Problemen met uw bloeddruk.

Dit geneesmiddel is niet bedoeld voor vrouwen en voor personen jonger dan 18 jaar.

Gebruikt u verder nog medicijnen? Soms kan dat problemen geven als u ook Tadalafil wilt gaan gebruiken. Vertel het uw arts of apotheker als u al de volgende geneesmiddelen neemt:

 • Een alfablokker (gebruikt om hoge bloeddruk of plasklachten in verband met benigne
  prostaathyperplasie te behandelen);
 • Andere geneesmiddelen om hoge bloeddruk te behandelen;
 • Nitraten (voor pijn op de borst);
 • Riociguat;
 • Een 5-alfareductaseremmer (gebruikt voor de behandeling van benigne
  prostaathyperplasie);
 • Proteaseremmers voor de behandeling van AIDS of HIV-infectie (ritonavir);
 • Penobarbital, fenytoïne en carbamazepine (geneesmiddelen om toevallen te
  behandelen);
 • Rifampicine, erytromicine of claritromycine (voor de behandeling van bacteriële
  infecties);
 • Geneesmiddelen zoals ketoconazol of itraconazol (om een schimmelinfectie mee te
  behandelen);
 • Bosentan (een andere behandeling bij verhoogde bloeddruk in de longslagaders);
 • Andere behandelingen voor erectiestoornissen (PDE5-remmers).

Meer waarschuwingen die gelden bij het gebruik van Tadalafil vindt u in de bijsluiter.

Bijwerkingen

Tadalafil kan bijwerkingen geven, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Deze bijwerkingen zijn gewoonlijk licht tot matig van aard.

Als u een van de volgende bijwerkingen krijgt, stop dan met het innemen van dit middel en roep direct medische hulp in:

 • Allergische reacties waaronder huiduitslag;
 • Pijn op de borst - gebruik geen nitraten maar roep direct medische hulp in;
 • Verlengde en mogelijk pijnlijke erectie. Als uw erectie langer dan 4 uur aanhoudt, neem dan direct contact op met uw arts;
 • Plotseling gezichtsverlies.

De meest voorkomende bijwerkingen van Tadalafil zijn onder andere:

 • Hoofdpijn;
 • Spierpijn;
 • Pijn in de armen en benen;
 • Blozen;
 • Verstopte neus;
 • Spijsverteringsproblemen;
 • Duizeligheid (alcohol kan deze bijwerking versterken).

Voor een volledig overzicht van alle mogelijke bijwerkingen raadpleegt u de bijsluiter. Neem contact op met een arts als u last krijgt van bijwerkingen, ook als het gaat om bijwerkingen die niet in de bijsluiter staan vermeld.

Samenstelling

De werkzame stof in dit middel is tadalafil. Elke filmomhulde tablet bevat 2,5 mg, 5 mg, 10 mg of 20 mg tadalafil.

De andere stoffen in dit middel zijn:

 • Tabletkern: Lactosemonohydraat, natriumlaurylsulfaat, povidon K-12, crospovidon (type B),
  natriumstearylfumaraat
 • Filmomhulling: Polyvinylalcohol. macrogol 3350, titaniumdioxide (E171), talk, geel ijzeroxide (E172).

De fabrikant van Tadalafil is:

Lek Pharmaceuticals d.d.
Verovškova 57
1526 Ljubljana
Slovenië

Bijsluiter

Lees voor gebruik de bijsluiter.

Veelgestelde vragen

Wat is de bijwerking tadalafil?
Tadalafil kan bijwerkingen geven, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Deze bijwerkingen zijn gewoonlijk licht tot matig van aard.
Hoe snel werkt tadalafil?
U kunt ten minste 30 minuten vóór de seksuele activiteit een tablet van dit geneesmiddel innemen. Dit geneesmiddel kan tot wel 36 uur nadat de tablet ingenomen is werkzaam blijven.

Beoordeeld door:

Drs. Arco Verhoog, Apotheker Registratienummer: BIG: 19065378617 Laatst gecontroleerd: 16-01-2024 | Nog steeds geldig

Samenwerkende artsen

U weet heel goed wat wel én niet goed voor je is. Toch kan het soms lastig zijn om de juiste keuze te maken. De bij Dokteronline aangesloten artsen kunnen u daar goed bij helpen.

Dr. E. Maescu

Huisarts / spoedeisende geneeskunde

Dr. P. Mester

Huisarts / interne geneeskunde

Dr. I. Malik

Huisarts / huisartsgeneeskunde
Terug naar boven