Voorschrift zonder artsenbezoek
Betrouwbaar
Professioneel en deskundig

Tetracycline

 • Helpt bij bacteriële infecties
 • Capsule innemen op een lege maag
 • Kuur helemaal afmaken
 • Niet gebruiken tijdens zwangerschap/borstvoeding

Over Tetracycline

Tetracycline is een antibioticum; een medicijn tegen bacteriële infecties. Dit geneesmiddel zorgt ervoor dat de ziekmakende bacteriën gedood worden. Artsen schrijven Tetracycline voor bij verschillende soorten infecties, waaronder:

 • Luchtweginfecties;
 • Bepaalde seksueel overdraagbare aandoeningen (bijvoorbeeld gonorroe);
 • Huidinfecties;
 • Urineweginfecties.

Niet alle bacteriën zijn gevoelig voor tetracycline. Dit geneesmiddel is bijvoorbeeld niet geschikt voor de behandeling van infecties die veroorzaakt zijn door de salmonellabacterie.

Gebruik

Tetracycline wordt geleverd in capsules.

 • Neem de capsule op een lege maag in, dat wil zeggen: 1 uur voor of 2 uur na de maaltijd. Het medicijn wordt dan het beste opgenomen;
 • Slik de capsule in zijn geheel door en drink daarbij voldoende water. U mag de capsule niet met melk(producten) innemen. Melkproducten verminderen de werking van Tetracycline;
 • Neem de capsule in terwijl u rechtop zit of staat. Ga na het doorslikken van de capsule niet meteen liggen, de capsule kan dan irritatie aan de slokdarm veroorzaken;
 • Heeft u veel last van maagklachten? Dan kunt u de capsule tijdens de maaltijd innemen, maar eet dan geen melkproducten (kaas, yoghurt, etc.).

Dosering

Een arts bepaalt de dosering aan de hand van uw klachten. De algemene richtlijnen voor de dosering van Tetracycline zijn als volgt:

 • Volwassenen: 4 maal per dag (=24 uur) 250 mg, maximaal 8 maal per dag 250 mg.
 • Kinderen ouder dan 8 jaar: 20-40 mg per kg lichaamsgewicht, verdeeld over 4 doses.

De therapie moet tot minstens twee dagen na het verdwijnen van de klachten worden voortgezet. Bij infecties met bepaalde bacteriën (bijv. streptokokken) dient de therapie minstens tien dagen te duren.

 • Bij ongecompliceerde gonorroe: 500 mg elke 6 uur gedurende 5 dagen.

Alcohol/autorijden

Dit medicijn heeft meestal geen invloed op uw rijvaardigheid. Krijgt u toch last van klachten als duizeligheid of wazig zicht, stel autorijden dan uit totdat deze bijwerkingen verdwenen zijn.

Er geldt geen waarschuwing voor het gebruik van alcohol.

Te veel ingenomen/dosis vergeten/stoppen met Tetracycline

Heeft u meer capsules ingenomen dan de arts heeft voorgeschreven? Overleg met een arts.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken? Neem de capsule(s) alsnog in, tenzij er al een aantal uren verstreken zijn. In dat geval kunt u de vergeten dosis beter overslaan en verdergaan met het gebruikelijke schema. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Stop niet zomaar met het gebruik van Tetracycline; de ziekmakende bacterie blijft dan misschien actief. U moet de voorgeschreven kuur helemaal afmaken. Overleg met een arts als u toch eerder wil stoppen met dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken

Tetracycline is niet voor iedereen geschikt. Gebruik dit medicijn niet in de volgende situaties:

 • U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder ‘Samenstelling’;
 • Bij kinderen jonger dan 8 jaar, vanwege de mogelijke beschadigingen in bot- en tandweefsel;
 • Bij ernstige lever en/of nierfunctiestoornissen;
 • Bij zwangerschap en borstvoeding.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

 • Bij ernstige diarree met koorts tijdens de behandeling. Men dient dan rekening te houden met ontsteking van het slijmvlies van de dikke darm of stafylokokken infectie van de dunne darm. De behandeling dient onmiddellijk te worden gestaakt;
 • Bij bloedstollingsstoornissen. Tetracycline kan de bloedstolling beïnvloeden en daarom dient dit middel met voorzichtigheid te worden toegepast;
 • Bij licht tot matig verminderde nierwerking mag het middel alleen worden gebruikt onder toezicht van de arts;
 • Bij toepassing samen met andere voor de lever schadelijke stoffen;
 • Bij een verminderde leverwerking (alleen gebruiken onder toezicht van een arts);
 • Bij blootstelling aan direct zonlicht of ultraviolet licht moet men bedacht zijn direct met de behandeling te stoppen bij de eerste tekenen van huiduitslag;
 • Evenals bij andere antibiotica kunnen infecties door niet gevoelige micro-organismen optreden.

Zwangerschap en borstvoeding

Tetracycline passeert de moederkoek. Uit waarnemingen bij de mens zijn aanwijzingen verkregen dat tetracycline schadelijk is voor de vrucht vanwege een vertraagde botontwikkeling en een ongunstige werking op de tandontwikkeling (onherstelbare tandverkleuring en onvolledige aanleg van het tandglazuur), vooral in de tweede helft van de zwangerschap. Niet gebruiken tijdens de zwangerschap. Zwangerschap dient van te voren te worden uitgesloten.

Tetracycline komt voor in de moedermelk. Niet gebruiken gedurende de periode waarin borstvoeding wordt gegeven. Tetracycline is schadelijk voor de zuigeling.

Gebruikt u nog andere medicijnen?

Vertel het de arts of apotheker als u naast Tetracycline nog andere geneesmiddelen gebruikt (heeft) of binnenkort gaat gebruiken.

Sommige geneesmiddelen kunnen bij gelijktijdig gebruik elkaars werking en/of bijwerking beïnvloeden. Zo’n wisselwerking kan optreden als u Tetracycline gelijktijdig gebruikt met de volgende medicijnen:

 • Zuurbindende middelen; deze middelen en tetracycline verstoren elkaars beschikbaarheid in het lichaam;
 • Actieve kool; tetracycline wordt minder goed opgenomen;
 • IJzerpreparaten; tetracycline wordt minder goed opgenomen;
 • Anti-stollingsmedicijnen: tetracycline versterkt de werking van deze middelen;
 • Andere antibiotica; tetracycline kan de werking van deze middelen tegenwerken;
 • Narcose; dit kan mogelijk nierschade veroorzaken;
 • De anticonceptie pil; gelijktijdig gebruik kan leiden tot doorbraakbloedingen en in zeldzame gevallen zwangerschap.

Bijwerkingen

Tetracycline wordt doorgaans zonder problemen verdragen. Heel zelden ontstaan er bijwerkingen. Het kan dan gaan om klachten als:

 • Maagdarmklachten (zoals gebrek aan eetlust, misselijkheid, diarree of verstopping);
 • Huidklachten (bijvoorbeeld huiduitslag, eventueel met jeuk en/of bultjes);
 • Een zwarte tong;
 • Ontstoken slijmvlies van de mond, geslachtsdelen of anus;
 • Ontstoken slokdarm (om dit te voorkomen moet u de capsules met veel water innemen terwijl u rechtop zit of staat);
 • Lever-, alvleesklier- en/of nierproblemen;
 • Bloedarmoede;
 • Overgevoeligheid van de huid voor zonlicht en uv-straling;
 • Bij kinderen: storingen in de botgroei en ontwikkeling van het gebit.

In de bijsluiter staat een volledig overzicht van alle mogelijke bijwerkingen. Neem contact op met een arts als u last krijgt van hevige bijwerkingen, of als het gaat om een bijwerking die niet in de bijsluiter staat.

Samenstelling

De werkzame stof in Tetracycline HCl 250 mg PCH is tetracyclinehydrochloride.

De andere stoffen in dit middel zijn: natriumzetmeelglycolaat, lactose, magnesiumstearaat (E572), erythrosine (E127), titaandioxide (E171), chinolinegeel (E104), gelatine.

De fabrikanten van Tetracycline HCl 250 mg PCH zijn:

Pharmachemie BV Swensweg 5
2031 GA Haarlem
Nederland

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company Táncsics Mihály u. 82
2100 Gödöllö
Hongarije

Teva Pharmaceutical Works Ltd Pallagi ùt 13
4042 Debrecen
Hongarije

Bijsluiter

Lees voor gebruik de bijsluiter.

Bijsluiter(s)

Beoordeeld door:

Drs. Arco Verhoog, Apotheker Registratienummer: BIG: 19065378617 Laatst gecontroleerd: 14-11-2023 | Nog steeds geldig

Samenwerkende artsen

U weet heel goed wat wel én niet goed voor je is. Toch kan het soms lastig zijn om de juiste keuze te maken. De bij Dokteronline aangesloten artsen kunnen u daar goed bij helpen.

Dr. E. Maescu

Huisarts / spoedeisende geneeskunde

Dr. P. Mester

Huisarts / interne geneeskunde

Dr. I. Malik

Huisarts / huisartsgeneeskunde
Terug naar boven