Voorschrift zonder artsenbezoek
Betrouwbaar
Professioneel en deskundig

Vardenafil

 • Helpt bij erectiestoornissen
 • Werkt na ongeveer een halfuur
 • Werkt alleen bij seksuele prikkeling
 • Let op met alcohol en grapefruit

Over Vardenafil

Vardenafil is een erectiepil. Dit medicijn wordt gebruikt bij erectiestoornissen. Vardenafil kan deze aandoening niet genezen, maar kan het erectievermogen wel tijdelijk verbeteren. De werkzame stof vermindert het effect van een natuurlijke chemische stof in het lichaam die de erectie laat verdwijnen. Door dit middel kan een erectie lang genoeg duren voor een bevredigende geslachtsgemeenschap.

Vardenafil werkt alleen als u opgewonden bent. Dit geneesmiddel werkt niet als u geen erectiestoornis heeft en is niet geschikt voor jongens onder de 18 jaar.

Gebruik

Neem de tablet ongeveer 25 tot 60 minuten voor aanvang van de seksuele activiteit in. Slik de tablet door met wat water. Als u Vardenafil na een maaltijd inneemt, kan het wat langer duren voordat het medicijn effect heeft. Eet/drink geen grapefruit(sap) als u Vardenafil gebruikt; dit verhoogt de kans op bijwerkingen.

Na ongeveer 25 minuten kunt u een erectie krijgen als u opgewonden bent. De werking van Vardenafil houdt ongeveer 4-5 uur aan.

Dosering

De gebruikelijke dosering is 10 mg per keer. Gebruik Vardenafil niet vaker dan eenmaal per dag.

Alcohol/autorijden

Pas op met alcohol. Sterkedrank kan de bijwerkingen van dit medicijn verergeren. Bovendien vermindert alcohol het erectievermogen.

Vardenafil kan bijwerkingen geven die het reactievermogen verminderen. U kunt bijvoorbeeld duizelig worden of wazig zien. Bestuur geen auto of zware machine als u last heeft van deze bijwerkingen.

Te veel ingenomen

Heeft u meer tabletten ingenomen dan de arts heeft voorgeschreven? Overleg met een arts of apotheker.

Wanneer niet gebruiken

Vardenafil is niet voor iedereen geschikt. Gebruik dit medicijn niet in de volgende situaties:

 • U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel (zie rubriek ‘Samenstelling’);
 • U gebruikt geneesmiddelen die nitraten bevatten, zoals glyceroltrinitraat, voor de behandeling van angina pectoris of geneesmiddelen die stikstofmonoxide afgeven, zoals amylnitriet;
 • U gebruikt ritonavir of indinavir, geneesmiddelen om een hiv-infectie te behandelen;
 • U bent ouder dan 75 jaar en u gebruikt ketoconazol of itraconazol (antischimmelmedicatie);
 • U heeft ernstige hart- of leverproblemen;
 • U ondergaat nierdialyse;
 • U heeft recentelijk een beroerte of hartaanval gehad;
 • U heeft of had een lage bloeddruk;
 • In uw familie is eerder een degeneratieve oogziekte voorgekomen (zoals retinitis pigmentosa);
 • U heeft ooit een aandoening gehad waarbij verlies van het gezichtsvermogen optrad als gevolg van schade aan de oogzenuw door onvoldoende bloedtoevoer, bekend als niet-arterieel ischemisch oogzenuwlijden;
 • U gebruikt riociguat, een geneesmiddel om pulmonale arteriële hypertensie (hoge bloeddruk in de longen) en chronische trombo-embolische pulmonale hypertensie (hoge bloeddruk in de longen als gevolg van bloedstolsels) te behandelen.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Wees extra voorzichtig met dit middel in de volgende situaties:

 • Als u hartproblemen hebt. Het kan gevaarlijk voor u zijn om seks te hebben;
 • Als u lijdt aan hartritmestoornissen of als u een erfelijke hartziekte hebt die invloed heeft op het elektrocardiogram (hartfilmpje);
 • Als u een lichamelijke aandoening hebt die invloed heeft op de vorm van de penis. Bijvoorbeeld angulatie, ziekte van Peyronie of fibrose van het corpus cavernosum;
 • Als u een ziekte hebt die erecties kan veroorzaken die niet overgaan (priapisme). Dit zijn onder meer sikkelcelanemie, multipel myeloom en leukemie;
 • Wanneer u een maagzweer hebt;
 • Wanneer u een bloedingsstoornis hebt (zoals hemofilie);
 • Als u andere middelen voor erectiestoornissen gebruikt, waaronder ook vardenafil
  orodispergee rbare tabletten (zie rubriek: Gebruikt u nog andere medicijnen?);
 • Als u plotseling een vermindering of verlies van het gezichtsvermogen ervaart, stop dan de inname van dit middel en neem onmiddellijk contact op met uw arts.

Zwangerschap en borstvoeding

Dit geneesmiddel is niet bedoeld voor vrouwen.

Gebruikt u nog andere medicijnen?

Vertel het de arts als u nog andere medicijnen gebruikt (heeft) of binnenkort gaat gebruiken. Ook als het gaat om kruidenmiddelen of medicijnen die zonder recept verkrijgbaar zijn.

Vardenafil heeft een wisselwerking met een aantal andere medicijnen, waaronder:

 • Nitraten, geneesmiddelen tegen angina, of stoffen die stikstofmonoxide afgeven, zoals
  amylnitriet (‘poppers’). Bij gelijktijdig gebruik van deze geneesmiddelen met dit middel kan uw bloeddruk aanzienlijk veranderen. Neem eerst contact op met een arts voordat u dit middel inneemt;
 • Geneesmiddelen voor de behandeling van hartritmestoornissen zoals kinidine, procaïnamide, amiodaron en sotalol;
 • Ritonavir of indinavir, geneesmiddelen tegen hiv. Neem eerst contact op met een arts voordat u dit middel inneemt;
 • Ketoconazol of itraconazol, geneesmiddelen tegen schimmelinfecties;
 • Erytromycine of claritromycine, macrolide antibiotica (middelen tegen bepaalde infecties met bacteriën);
 • Alfablokkers, een type geneesmiddel dat wordt gebruikt om hoge bloeddruk of een vergroting van de prostaat (zoals benigne prostaathyperplasie) te behandelen;
 • Riociguat.

Gebruik Vardenafil Teva filmomhulde tabletten niet samen met een andere behandeling voor erectiestoornissen, waaronder vardenafil orodispergeerbare tabletten. In de bijsluiter staat meer informatie over dit onderwerp.

Bijwerkingen

Medicijnen kunnen bijwerkingen geven, hoewel niet iedereen hier last van krijgt.

Ernstige bijwerkingen van Vardenafil zijn:

 • Gedeeltelijke, plotselinge, tijdelijke of permanente vermindering of verlies van het zicht in één of beide ogen. Gebeurt dit, stop dan met het gebruik van dit middel en neem
  onmiddellijk contact op met uw arts;
 • Plotselinge vermindering of verlies van gehoor is gemeld.

Andere, minder ernstige bijwerkingen die kunnen optreden bij het gebruik van Vardenafil zijn onder andere:

Zeer vaak (bij meer dan 1 op de 10 gebruikers):

 • Hoofdpijn.

Vaak (bij minder dan 1 op de 10 gebruikers):

 • Duizeligheid;
 • Blozen;
 • Verstopte neus of loopneus;
 • Spijsverteringsstoornis.

Soms (bij minder dan 1 op de 100 gebruikers):

 • Opzwellen van huid en slijmvliezen, waaronder opgezwollen gezicht, lippen of keel;
 • Slaapstoornis, slaperigheid;
 • Gevoelloosheid en verminderde tastzin;
 • Effecten op het zicht, zoals rode ogen, effecten op het zien van kleuren, pijn en ongemak aan de ogen, overgevoeligheid voor licht;
 • Oorsuizen, draaiduizeligheid met stoornis in het evenwicht (vertigo);
 • Snelle hartslag of bonzend hart;
 • Ademnood;
 • Brandend maagzuur, maagontsteking, buikpijn, diarree, overgeven, misselijkheid, droge mond;
 • Verhoogde hoeveelheid leverenzymen in het bloed;
 • Huiduitslag, roodheid van de huid;
 • Rug- of spierpijn, verhoogde hoeveelheid van een spierenzym in het bloed;
 • Stijve spieren;
 • Aanhoudende erecties;
 • Algemeen onwel, ziek gevoel.

Zelden (bij minder dan 1 op de 1.000 gebruikers):

 • Ontsteking van het oogslijmvlies;
 • Allergische reacties;
 • Angst;
 • Flauwvallen;
 • Geheugenverlies;
 • Aanval van bewusteloosheid met spiertrekkingen (convulsies);
 • Verhoogde druk in het oog (glaucoom), toegenomen traanvorming;
 • Effecten op het hart (zoals een hartaanval, veranderde hartslag of angina);
 • Hoge of lage bloeddruk;
 • Bloedneus;
 • Effect op de uitslag van bloedonderzoek voor het controleren van de leverfunctie;
 • Gevoeligheid van de huid voor zonlicht;
 • Pijnlijke erecties;
 • Pijn op de borst.

Een volledig overzicht van alle mogelijke bijwerkingen vindt u in de bijsluiter. Neem contact op met een arts als u last krijgt van bijwerkingen, ook als de klachten niet in de bijsluiter worden genoemd.

Samenstelling

De werkzame stof in dit middel is vardenafil.

 • Elke 5 mg tablet bevat 5 mg vardenafil (als hydrochloride)
 • Elke 10 mg tablet bevat 10 mg vardenafil (als hydrochloride)
 • Elke 20 mg tablet bevat 20 mg vardenafil (als hydrochloride)

De andere stoffen (hulpstoffen) in dit middel zijn:

 • Tabletkern: crospovidon, magnesiumstearaat, microkristallijne cellulose, colloïdaal
  siliciumdioxide (anhydraat).
 • Filmomhulling: polyvinylalcohol (E1203), titaandioxide (E171), talk (E553b),
  macrogol/PEG 3350 (E1521), methacrylzuur ethylacrylaat 1:1 copolymeer Type A,
  geel ijzeroxide (E172), natriumbicarbonaat (E500 (ii)), rood ijzeroxide (E172).

De fabrikant van Vardenafil is:

Actavis Ltd.
BLB015-016, Bulebel Industrial Estate
ZTN 3000, Zejtun
Malta

Bijsluiter

Lees voor gebruik de bijsluiter.

Bijsluiter(s)

Beoordeeld door:

Drs. Arco Verhoog, Apotheker Registratienummer: BIG: 19065378617 Laatst gecontroleerd: 14-02-2024 | Nog steeds geldig

Samenwerkende artsen

U weet heel goed wat wel én niet goed voor je is. Toch kan het soms lastig zijn om de juiste keuze te maken. De bij Dokteronline aangesloten artsen kunnen u daar goed bij helpen.

Dr. E. Maescu

Huisarts / spoedeisende geneeskunde

Dr. P. Mester

Huisarts / interne geneeskunde

Dr. I. Malik

Huisarts / huisartsgeneeskunde
Terug naar boven