Voorschrift zonder artsenbezoek
Betrouwbaar
Professioneel en deskundig

Viagra

 • Helpt bij erectieproblemen;
 • Zorgt voor een betere erectie die langer standhoudt;
 • 1 uur voor de seksuele activiteit innemen;
 • Maximaal 1 x per dag gebruiken;
 • Kan duizeligheid veroorzaken, pas op met autorijden.

Over Viagra

VIAGRA behoort tot de groep medicijnen onder de naam "fosfodiësterase-type 5 (PDE5)-remmers".
Het middel ontspant de bloedvaten in de penis, waardoor er bloed in de penis kan stromen tijdens seksuele opwinding. U zult met VIAGRA alleen een erectie krijgen wanneer u seksueel geprikkeld wordt.
U dient VIAGRA niet te gebruiken als u geen erectiestoornissen heeft. VIAGRA dient niet door vrouwen te worden gebruikt.

VIAGRA wordt gebruikt voor de behandeling van mannen met erectiestoornissen, soms ook wel impotentie genoemd. Dat is wanneer een man onvoldoende een erectie kan krijgen of in stand kan houden voor seksuele activiteit.

Gebruik/werking

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De gebruikelijke startdosering is 50 mg.
U dient niet vaker dan éénmaal per dag VIAGRA in te nemen.
U neemt VIAGRA ongeveer één uur voordat u van plan bent sex te hebben. Slik het tablet in zijn geheel door met een glas water.

VIAGRA kan met of zonder voedsel worden ingenomen. Het kan langer duren voordat VIAGRA begint te werken wanneer u een zware maaltijd heeft genuttigd.
Pas op met alcohol, te veel alcohol vermindert het erectievermogen. U heeft daardoor minder profijt van VIAGRA.

VIAGRA helpt u alleen een erectie te krijgen wanneer u seksueel opgewonden wordt. De tijd totdat VIAGRA gaat werken verschilt per persoon, maar gewoonlijk duurt dit een half uur tot een uur.
Wanneer VIAGRA u niet helpt om een erectie te krijgen of als de erectie niet lang genoeg aanhoudt om de geslachtsgemeenschap te voltooien, dient u dit aan uw arts te vertellen.

Houdt u zich aan de voorgeschreven dosering. Neem contact op met een arts als u te veel VIAGRA heeft ingenomen.

Wanneer niet gebruiken

U mag VIAGRA niet gebruiken in de volgende situaties:

 • Als u geneesmiddelen gebruikt die “nitraten”worden genoemd, omdat deze combinatie een mogelijk gevaarlijke verlaging van uw bloeddruk kan veroorzaken. Vertel uw arts dat u deze
  geneesmiddelen gebruikt die vaak ter verlichting van angina pectoris (of “pijn op de borst”) worden gegeven. Wanneer u dit niet zeker weet, vraag het dan aan uw arts of apotheker.
 • Als u geneesmiddelen gebruikt die stikstofmonoxide afgeven, zoals amylnitriet (“poppers”), omdat deze combinatie eveneens kan leiden tot een mogelijk gevaarlijke verlaging van uwbloeddruk.
 • U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u
  vinden onder ‘Samenstelling’.
 • Als u een ernstig hartprobleem of leverprobleem heeft.
 • Als u recent een beroerte of een hartaanval heeft gehad of wanneer u een lage bloeddruk heeft.
 • Als u een bepaalde, zeldzame erfelijke oogafwijking heeft (zoals retinitis pigmentosa).
 • Als u ooit verlies van het gezichtsvermogen heeft gehad vanwege non-arteritic anteriorischaemic optic neuropathy (NAION).

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Vertel uw arts:

 • Als u sikkelcelanemie (een afwijking van de rode bloedcellen), leukemie (bloedcelkanker), multipel myeloom (beenmergkanker) heeft.
 • Als u een misvorming van uw penis heeft of de ziekte van Peyronie.
 • Als u hartproblemen heeft. Uw arts dient in dit geval zorgvuldig te controleren of uw hart de extra belasting van seksuele activiteit aankan.
 • Als u een maagzweer heeft, of een bloedingstoornis (zoals hemofilie).
 • Als u plotseling een vermindering of verlies van het gezichtsvermogen ervaart, stop dan met de inname van VIAGRA en neem direct contact op met uw arts.

U dient VIAGRA niet te gebruiken in combinatie met andere orale of lokale behandelingen tegen erectiestoornissen.

VIAGRA mag niet worden gebruikt door personen jonger dan 18 jaar.

U dient uw arts te vertellen of u nier- of leverproblemen heeft. Uw arts kan besluiten om u een lagere dosis voor te schrijven.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast VIAGRA nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

VIAGRA tabletten kunnen de werking van bepaalde geneesmiddelen beïnvloeden, in het bijzonder geneesmiddelen die worden gebruikt tegen "pijn op de borst". Bij een medisch noodgeval dient u de
zorgverlener die u behandelt te vertellen dat u VIAGRA gebruikt heeft en wanneer u dat deed.
Gebruik VIAGRA niet in combinatie met andere geneesmiddelen, tenzij uw arts heeft aangegeven dat dit kan.

U dient geen VIAGRA te gebruiken indien u geneesmiddelen gebruikt die “nitraten” worden genoemd, omdat de combinatie van deze middelen een mogelijk gevaarlijke verlaging van uw bloeddruk kan veroorzaken.
Vertel uw arts of apotheker altijd dat u dit soort geneesmiddelen gebruikt die vaak worden gebruikt ter verlichting van angina pectoris (of "pijn op de borst").

U dient geen VIAGRA te gebruiken indien u geneesmiddelen gebruikt die stikstofmonoxide afgeven, zoals amylnitriet (“poppers”), omdat deze combinatie eveneens kan leiden tot een mogelijk gevaarlijke verlaging van uw bloeddruk.

Wanneer u geneesmiddelen gebruikt die bekend staan als proteaseremmers, zoals voor de behandeling van HIV, kan uw dokter u laten beginnen met de laagste dosis VIAGRA (25 mg).

Sommige patiënten die alfablokkertherapie krijgen voor de behandeling van hoge bloeddruk of prostaatvergroting kunnen mogelijk duizelig of licht in het hoofd worden, wat kan worden veroorzaakt door lage bloeddruk bij snel rechtop gaan zitten of gaan staan.
Bepaalde patiënten hebben deze symptomen ondervonden bij gelijktijdig gebruik van VIAGRA met alfablokkers. De kans hierop is het grootst binnen 4 uur na inname van VIAGRA. Om de waarschijnlijkheid dat deze symptomen zich voordoen te verkleinen, dient uw dagelijkse dosis alfablokker constant te zijn voordat u met het gebruik van VIAGRA begint. Mogelijk zal uw arts u een lagere startdosering (25 mg) VIAGRA voorschrijven.

Bijwerkingen

VIAGRA kan bijwerkingen geven. De bijwerkingen die gemeld zijn in samenhang met het gebruik van VIAGRA zijn meestal licht tot matig ernstig en van korte duur. De belangrijkste bijwerkingen van dit erectiemiddel zijn:

 • Hoofdpijn;
 • Blozen;
 • Ontregelde spijsvertering;
 • Effecten op het gezichtsvermogen (waaronder afwijkingen in het kleurenzien, gevoeligheid voor licht, onscherp zien of verminderd scherp zien);
 • Verstopte neus;
 • Duizeligheid;
 • Braken;
 • Huiduitslag;
 • Oogklachten;
 • Spierpijn;
 • Snelle/onregelmatige hartslag;
 • Slaperigheid;
 • Oorsuizen;
 • Pijn op de borst.

Langdurige en soms pijnlijke erecties zijn gemeld na het innemen van VIAGRA. Indien u een erectie krijgt die langer dan 4 uur aanhoudt, dient u onmiddellijk contact op te nemen met uw arts.

Een volledig overzicht van alle bijwerkingen kunt u nalezen in de bijsluiter. Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts.

Samenstelling

De werkzame stof in dit middel is sildenafil.

Iedere tablet bevat 25 mg, 50 mg of 100 mg sildenafil (als het citraatzout).
De andere stoffen in dit middel zijn:

Tabletkern: microkristallijne cellulose, watervrij calciumwaterstoffosfaat,
natriumcroscarmellose, magnesiumstearaat.
Filmomhulling: hypromellose, titaandioxide (E171), lactose, triacetine, indigokarmijn
aluminiumlak (E132).

De fabrikant van VIAGRA is Pfizer PGM, Zone Industrielle, 29 route des Industries, 37530 Pocé-sur-
Cisse, Frankrijk.

Bijsluiter

Lees voor gebruik de volledige bijsluiter van VIAGRA.

Veelgestelde vragen

Kan ik viagra bestellen zonder recept?
Nee, Viagra is een receptplichtig geneesmiddel en is daarom alleen op doktersrecept verkrijgbaar.
Kan ik bij dokteronline viagra kopen?
Nee, wij bieden zelf geen producten aan, maar regelen voor u een online consult met een onafhankelijke en geregistreerde EU-arts. De arts beoordeelt uw verzoek en beslist over de juiste behandeling.

Beoordeeld door:

Drs. Arco Verhoog, Apotheker Registratienummer: BIG: 19065378617 Laatst gecontroleerd: 27-02-2024 | Nog steeds geldig

Samenwerkende artsen

U weet heel goed wat wel én niet goed voor je is. Toch kan het soms lastig zijn om de juiste keuze te maken. De bij Dokteronline aangesloten artsen kunnen u daar goed bij helpen.

Dr. E. Maescu

Huisarts / spoedeisende geneeskunde

Dr. P. Mester

Huisarts / interne geneeskunde

Dr. I. Malik

Huisarts / huisartsgeneeskunde
Terug naar boven