Voorschrift zonder artsenbezoek
Betrouwbaar
Professioneel en deskundig

Vitaros

 • Bij erectieproblemen
 • Crème voor eenmalig gebruik
 • Werkt direct
 • Maximaal 2 tot 3 x per week gebruiken
 • De eerste 2 uur na gebruik: geen autorijden

Over Vitaros

Vitaros is een crème op basis van alprostadil, een medicijn dat de bloedvaten verwijdt. Dit geneesmiddel wordt in de opening van de penis aangebracht, waardoor de aanvoer van bloed in de penis toeneemt. Daardoor ontstaat er vrijwel direct een erectie die ongeveer 1 tot 2 uur lang aanhoudt.

Dit geneesmiddel wordt geleverd in voorgevulde doseerspuit. Iedere spuit bevat een afgepaste dosis crème voor eenmalig gebruik.

Gebruik

Gebruik Vitaros pas vlak voordat u een erectie wilt krijgen (ongeveer 30 minuten van te voren). In de bijsluiter staat stap voor stap beschreven hoe u de crème moet aanbrengen. Volg de aanwijzingen nauwkeurig op. De algemene richtlijnen voor het gebruik van Vitaros zijn als volgt:

 • Zorg ervoor dat uw blaas leeg is voordat u Vitaros inbrengt;
 • Was en droog uw handen zorgvuldig;
 • Haal de doseerspuit uit de verpakking en warm deze even op tussen uw handen;
 • Pak met één hand de top van de penis vast en knijp voorzichtig in de eikel om de opening van de penis wijder te maken terwijl u de penis verticaal houdt. Als u niet besneden bent, trek dan eerst de voorhuid terug en houd deze vast.
 • Plaats de punt van de doseerspuit zo dicht mogelijk bij de opening van de penis maar zorg ervoor dat de spuit niet in contact komt met de eikel;
 • Laat de crème in de opening lopen door voorzichtig de plunjer (zuiger) van de doseerspuit naar beneden te drukken;
 • Houd de penis gedurende ongeveer 30 seconden in een verticale positie, zodat de crème kan intrekken. Duw overtollige crème met de vingertop in de opening. Gebruik geen tweede verpakking om te compenseren voor de crème die niet in de opening terecht is gekomen;
 • Urineer niet meteen na het aanbrengen van de crème, om te voorkomen dat het medicijn door de urine wordt weggespoeld;
 • Het duurt ongeveer 10 minuten voordat de penis stijf is;
 • Was na het aanbrengen uw handen en gooi de verpakking weg.

Bewaar Vitaros in de koelkast. Verpakkingen die buiten de koelkast bewaard worden, moeten binnen drie dagen worden gebruikt. Gooi de ongekoelde verpakkingen na die periode weg.

Dosering

De algemene richtlijnen voor dosering bij volwassenen zijn als volgt:

 • Maximaal eenmaal daags 1 dosis Vitaros aanbrengen. Gebruik dit medicijn niet vaker dan twee tot driemaal per week.

Dit geneesmiddel is niet bedoeld voor kinderen jonger dan 18 jaar.

Alcohol/autorijden

Alcohol kan het erectievermogen verminderen.

Dit middel kan u duizelig maken of u kunt flauwvallen. Rijd geen auto en bedien geen machines binnen 1 tot 2 uur na toediening.

Te veel ingenomen

Overdosering met dit middel kan leiden tot een daling van de bloeddruk, flauwvallen, duizeligheid, langdurige pijn in de penis en mogelijk een lang aanhoudende, pijnlijke erectie, die langer dan vier uur duurt Dit kan leiden tot een blijvende vermindering van uw vermogen om een erectie te krijgen en/of te houden. Bel direct uw arts als u aan een van deze bijwerkingen lijdt.

Wanneer niet gebruiken

Gebruik Vitaros niet in de volgende situaties:

 • U bent allergisch bent voor één van stoffen in dit geneesmiddel (zie rubriek ‘Samenstelling’);
 • U heeft onderliggende stoornissen zoals een bloeddrukdaling door snel opstaan uit een zittende of liggende houding, soms met duizeligheid, een hartaanval of last van plotseling bewustzijnsverlies, flauwvallen;
 • U heeft een aandoening die zou kunnen resulteren in een langdurige erectie, of een aandoening zoals sikkelcelanemie of neiging tot sikkelcelvorming, trombocytemie, polycytemie, multipel myeloom of leukemie;
 • U heeft een afwijkend gevormde penis;
 • U heeft een ontsteking of infectie van de penis;
 • U bent vatbaar voor veneuze trombose;
 • U heeft een hyperviscositeitsyndroom dat zou kunnen resulteren in een langdurige erectie;
 • Er is u verteld geen seks te hebben vanwege gezondheidsredenen zoals hartproblemen of een recente beroerte.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt als u een voorgeschiedenis heeft van de volgende plaatselijke effecten die met het gebruik van dit middel zijn waargenomen:

 • Lang aanhoudende, vaak pijnlijke erectie (priapisme);
 • Symptomatische hypotensie (duizeligheid);
 • Lever en/of nierfalen, een verlaagde dosis kan nodig zijn;
 • Flauwvallen.

In de volgende situaties moet u een condoom gebruiken:

 • Uw partner is zwanger of geeft borstvoeding;
 • Uw partner kan kinderen krijgen;
 • Om seksueel overdraagbare ziekten te voorkomen;
 • Tijdens orale en anale seks.

Er is alleen onderzoek gedaan naar latexcondooms samen met dit middel.

Zwangerschap, borstvoeding, vruchtbaarheid

Er zijn geen gegevens over het gebruik van dit middel bij zwangere vrouwen. Zwangere vrouwen dienen niet aan dit middel te worden blootgesteld.

Het wordt niet aanbevolen om dit middel te gebruiken in de periode dat borstvoeding wordt gegeven.

Het is niet bekend of dit middel een effect heeft op de vruchtbaarheid van de man.

Gebruikt u nog andere medicijnen?

Vertel het de arts als u nog andere medicijnen gebruikt (heeft) of binnenkort gaat gebruiken. Ook als het gaat om kruidenmiddelen of medicijnen die zonder recept verkrijgbaar zijn.

De veiligheid en werkzaamheid van Vitaros in combinatie met andere geneesmiddelen voor erectiestoornissen, vooral PDE5-remmers, zijn niet onderzocht. Gebruik dit middel daarom niet met PDE5-remmers.

Patiënten die gelijktijdig behandeld worden met geneesmiddelen tegen een hoge bloeddruk, kunnen een groter risico op een te lage bloeddruk hebben; dit geldt vooral voor ouderen.

Bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Als u een langdurige erectie krijgt van meer dan 4 uur, neem dan direct contact op met uw arts. Uw arts kan uw dosis van dit middel verlagen en uw behandeling stopzetten.

Andere bijwerkingen van Vitaros zijn:

Vaak (bij minder dan 1 op de 10 gebruikers)

Bij uzelf:

 • Uitslag;
 • Licht tot matig plaatselijk schrijnend gevoel, brandend gevoel of pijn en rood zijn van de penis;
 • Jeuk aan de geslachtsdelen of genitaal ongemak;
 • Toegenomen erectie;
 • Vochtophoping in de penis;
 • Ontsteking van de eikel van de penis;
 • Tintelen, kloppend gevoel, gevoelloosheid van de penis.

Bij uw partner:

 • Licht brandend gevoel of jeuk aan de vagina, vaginitis. Dit kan komen door het geneesmiddel maar ook door de geslachtsgemeenschap zelf. In dat geval kan het gebruik van een glijmiddel op waterbasis helpen.

Soms (bij minder dan 1 op de 100 gebruikers):

Bij uzelf:

 • Verhoogde gevoeligheid;
 • Licht gevoel in het hoofd/duizeligheid;
 • Flauwvallen;
 • Lage bloeddruk of snelle hartslag;
 • Pijn op de plaats van aanbrengen of in armen of benen;
 • Vernauwing van de urinebuis;
 • Urineweginfectie;
 • Jeuk aan de penis;
 • Huiduitslag bij de geslachtsdelen;
 • Pijn aan de balzak;
 • Volheid van het geslachtsorgaan;
 • Overmatige stijfheid;
 • Gebrek aan gevoel in de penis.

Bij uw partner:

 • Jeuk bij de vulva/vagina.

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan.

Samenstelling

De werkzame stof in dit middel is alprostadil. Elke verpakking voor eenmalig gebruik bevat 300 microgram alprostadil in 100 mg crème. De andere stoffen in dit middel zijn gezuiverd water, ethanol watervrij, ethyllauraat, hydroxypropylguargom, dodecyl-2-N,N-dimethylaminopropionaathydrochloride, kaliumdiwaterstoffosfaat, natriumhydroxide voor pH-aanpassing, fosforzuur voor pH-aanpassing.

De fabrikant van Vitaros is:

Copea Pharma Europe Limited

Medici House, Unit 2, Ashbourne Manufacturing Park

Ashbourne, Co. Meath, A84 KH58

Ierland

Bijsluiter

Lees voor gebruik de bijsluiter.

Bijsluiter(s)

Beoordeeld door:

Drs. Wouter Mol, Huisarts Registratienummer: BIG: 9057675501 Laatst gecontroleerd: 27-02-2024 | Nog steeds geldig

Samenwerkende artsen

U weet heel goed wat wel én niet goed voor je is. Toch kan het soms lastig zijn om de juiste keuze te maken. De bij Dokteronline aangesloten artsen kunnen u daar goed bij helpen.

Dr. E. Maescu

Huisarts / spoedeisende geneeskunde

Dr. P. Mester

Huisarts / interne geneeskunde

Dr. I. Malik

Huisarts / huisartsgeneeskunde
Terug naar boven