Snel thuis geleverd
Betrouwbaar
Professioneel en deskundig

Furosemide

Wat is furosemide?

De werkzame stof furosemide behoort tot de diuretica, oftewel plasmiddelen. Het middel zorgt ervoor dat er meer vocht en zout wordt uitgescheiden door de nieren. Medicijnen op basis van furosemide zijn verkrijgbaar in de sterktes 2 mg, 20 mg, 40 mg, 60 mg en 500 mg. Dit geneesmiddel is receptplichtig; u heeft een recept van een arts nodig.

Waar wordt furosemide voor gebruikt?

De werkzame stof furosemide wordt voorgeschreven bij de behandeling van een hoge bloeddruk, hartfalen, oedeem (vocht vasthouden) en nieraandoeningen.

Hoge bloeddruk

Een te hoge bloeddruk is slecht voor de gezondheid. Het kan leiden tot hart en vaatziekten, zoals een beroerte of een hartinfarct. De werkzame stof furosemide verlaagt de bloeddruk door meer water af te drijven. Het bloed bevat daardoor minder vocht waardoor de druk op de bloedvaten vermindert.

Hartfalen

Bij hartfalen werkt het hart minder goed. Daardoor wordt het bloed minder goed rondgepompt. Hartfalen geeft klachten als benauwdheid, vocht in de benen of vocht achter de longen. Plastabletten laten de nieren meer vocht uitscheiden. Hierdoor bevat het bloed minder volume en hoeft het hart minder hard te werken. Het bloed kan dan beter circuleren en de klachten nemen af.

Oedeem

Bij oedeem houdt het lichaam teveel vocht vast. Dit kan leiden tot klachten als opgezette benen, enkels en voeten. U kunt bovendien last krijgen van benauwdheid. Een plasmiddel als furosemide zorgt ervoor dat het overtollige vocht snel wordt uitgescheiden.

Nieraandoeningen

De nieren zorgen voor de uitscheiding van afvalstoffen. Als de nierfunctie verstoord is, kunnen er klachten ontstaan, zoals jeuk, oedeem, spierkrampen of vermoeidheid. De werkzame stof furosemide kan sommige van deze klachten, zoals oedeem, verminderen.

Hoe gebruik ik het middel?

In welke vormen is de werkzame stof verkrijgbaar?

De werkzame stof furosemide is verkrijgbaar als tablet, capsules met vertraagde afgifte (‘retard’) en als drank. Neem het medicijn bij voorkeur ’s ochtends in op een lege maag. De werking van furosemide begint meestal na ene uur en houdt ongeveer 4 tot 8 uur aan. Door dit geneesmiddel moet u vaker plassen. Neem het middel daarom niet na de namiddag in. Zo voorkomt u dat u ’s nachts vaak naar het toilet moet.

Hoeveel mag ik ervan innemen?

De dosering van furosemide hangt af van de aandoening waarvoor u het gebruikt. De algemene richtlijnen voor de dosering voor volwassenen zijn als volgt:

 • Bij hoge bloeddruk: 20 tot 40 mg per dag.
 • Bij hartfalen: eenmaal daags 1 capsule met vertraagde afgifte à 60 mg.
 • Bij oedeem door hartfalen: als startdosering 20 tot 80 mg per dag, verdeeld in 2 tot 3 doses. De onderhoudsdosering is 40 mg om de dag.
 • Bij oedeem door een nieraandoening: als startdosering 40 tot 80 mg per dag, in te nemen als enkelvoudige dosis of verdeeld in 2 tot 3 doses. De onderhoudsdosering is 40 mg om de dag.

Neem nooit meer dan 1500 mg furosemide per etmaal. Voor kinderen zal een arts de dosering aanpassen.

Hoe vaak mag ik het gebruiken?

Gebruik de medicatie met furosemide zo vaak als de arts voorschrijft.

Hoelang mag ik het blijven innemen?

Een arts bepaalt hoe lang u dit geneesmiddel moet blijven innemen. Bij hartfalen en hoge bloeddruk wordt dit medicijn meestal langdurig gebruikt.

Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?

Een vergeten dosis kunt u alsnog innemen, tenzij het al bijna tijd is voor de volgende dosis. Neem nooit een dubbele hoeveelheid van het medicijn om de vergeten tablet(ten) te compenseren.

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Tijdens de behandeling met furosemide kunt u te maken krijgen met onder andere de volgende bijwerkingen:

Soms

 • Dorst. Zorg ervoor dat u voldoende drinkt om uitdroging te voorkomen. Vooral ouderen zijn gevoelig voor uitdroging;
 • Toename van plasproblemen bij een vergrote prostaat;
 • Duizeligheid;
 • Jeuk;
 • Bloedafwijkingen.

Zelden

 • Spierkrampen, vermoeidheid of hartkloppingen als gevolg van kaliumtekort;
 • Vermoeidheid, sufheid, verminderde eetlust als gevolg van natriumtekort;
 • Toename van jichtaanvallen bij mensen die hier gevoelig voor zijn.

Zeer zelden

 • hoofdpijn
 • maagdarmklachten
 • overgevoeligheidsreacties

Neem contact op met een arts of apotheker als u last krijgt van bijwerkingen. In de bijsluiter leest u meer over dit onderwerp.

Heeft furosemide wisselwerkingen met andere medicijnen?

De werkzame stof furosemide kan een wisselwerking hebben met andere medicijnen, waaronder:

 • Medicijnen uit de groep ACE-remmers en angiotensine II-blokkers (worden gebruikt bij hart- en vaatproblemen);
 • Lithium (wordt voorgeschreven bij depressies);
 • Ontstekingsremmende pijnstillers, zoals aspirine, diclofenac en ibuprofen;
 • Bepaalde bloeddrukverlagende medicijnen, waaronder ketanserine;
 • Acetazolamide (een middel tegen oedeem en glaucoom);
 • Bepaalde medicijnen tegen epilepsie;
 • Sommige geneesmiddelen tegen hepatitis C;
 • Cisplatine (een geneesmiddel tegen kanker).

Een arts weet of en hoe u deze medicijnen kunt combineren met furosemide.

Mag ik dit middel gebruiken als ik zwanger ben of borstvoeding geef?

Zwangerschap

Gebruik medicijnen met furosemide niet tijdens de zwangerschap tenzij een arts dit noodzakelijk vindt.

Borstvoeding

Furosemide is niet geschikt voor vrouwen die borstvoeding geven.

Vruchtbaarheid

Dit medicijn heeft voor zover bekend geen effect op de vruchtbaarheid.

Kan ik bij gebruik van furosemide autorijden, alcohol drinken en alles eten of drinken?

Autorijden

Geneesmiddelen met furosemide kunnen bijwerkingen als duizeligheid en wazig zicht geven. Rijd alleen auto als u geen last (meer) heeft van deze klachten.

Alcohol

Sterke drank kan sommige bijwerkingen uitlokken of versterken. Pas op met alcohol als u dit geneesmiddel gebruikt.

Voeding

Er geldt voor dit medicijn geen waarschuwing wat betreft voeding.

Kan ik zomaar stoppen met dit middel?

Als u stopt met het gebruik van furosemide kunnen de klachten terugkeren. Overleg met een arts als u wilt stoppen met dit medicijn.

Welke medicijnen bevatten furosemide?

Medicijnen met furosemide zijn bijvoorbeeld:

Bronnen

Furosemide, ontleend aan Apotheek.nl (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie), https://www.apotheek.nl/medicijnen/furosemide?product=furosemide#!

Furosemide, ontleend aan Farmacotherapeutisch Kompas (Zorginstituut Nederland), https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/f/furosemide

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Furosemide Aurobindo 20 mg, tabletten’, ontleend aan Geneesmiddeleninformatiebank.nl (College ter Beoordeling van Geneesmiddelen), https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/ords/f?p=111:3::SEARCH:NO::P0_DOMAIN,P0_LANG,P3_RVG1:H,NL,28303

Terug naar boven