Snel thuis geleverd
Betrouwbaar
Professioneel en deskundig

Liraglutide

Wat is liraglutide?

Liraglutide verlaagt de bloedsuikerspiegel. Het middel heeft eenzelfde werking als incretines; lichaamseigen stoffen die de alvleesklier aanzetten tot de productie van insuline en die het vrijkomen van glucose in het bloed remmen. Liraglutide remt bovendien de eetlust.

Medicijnen op basis van liraglutide zijn verkrijgbaar in sterktes van 6 mg per milliliter injectievloeistof. De werkzame stof liraglutide is alleen op recept verkrijgbaar.

Waar wordt liraglutide voor gebruikt?

Artsen schrijven geneesmiddelen met liraglutide voor ter behandeling van diabetes type 2 en bij overgewicht.

Diabetes type 2

Bij diabetes type 2 zijn de spieren en lever minder gevoelig voor insuline, een hormoon dat wordt aangemaakt in de alvleesklier. Hierdoor stijgt de suikerspiegel in het bloed. Symptomen van diabetes type 2 zijn onder andere dorst, vaak moeten plassen, vermoeidheid en slecht genezende wonden. Een langdurige te hoge bloedsuikerspiegel kan onder andere blindheid en schade aan de organen veroorzaken.

Medicijnen met liraglutide zorgen ervoor dat de bloedsuiker stabiel blijft, wat de klachten en de kans op complicaties vermindert. Bij diabetes type 2 wordt liraglutide vaak voorgeschreven in combinatie met andere bloedsuikerverlagende medicijnen.

Overgewicht

Overgewicht is niet goed voor de gezondheid. Het verhoogt de kans op ernstige aandoeningen. Bij een BMI (body mass index, oftewel verhouding tussen lichaamslengte en lichaamsgewicht) van 27 of hoger kan een arts liraglutide voorschrijven. Het middel zorgt ervoor dat u minder honger heeft. Op die manier is het makkelijker om een dieet te volgen.

Hoe gebruik ik het middel?

In welke vormen is de werkzame stof verkrijgbaar?

De werkzame stof liraglutide wordt door het maagsap afgebroken. Daardoor is het geneesmiddel alleen verkrijgbaar als injectievloeistof. U kunt de injecties bij uzelf toedienen met behulp van de bijgeleverde injectiepen. Een arts of verpleegkundige kan u laten zien hoe u de injectiepen moet gebruiken.

Hoeveel mag ik ervan innemen?

Volg bij het doseren van liraglutide altijd de aanwijzingen van een arts. De algemene aanbevolen dosering bij diabetes type 2 is als volgt:

 • Begindosis eenmaal daags 1 injectie à 0,6 mg. Na ten minste één week kunt u overstappen op een onderhoudsdosis van eenmaal daags 1,2 mg.

Bij overgewicht wordt de dosering stapsgewijs verhoogds. De algemene aanbevolen dosering bij overgewicht is als volgt:

 • De eerste week eenmaal daags 1 injectie à 0,6 mg;
 • De tweede week eenmaal daags 1 injectie à 1,2 mg;
 • De derde week eenmaal daags 1 injectie à 1,8 mg;
 • De vierde week eenmaal daags 1 injectie à 2,4 mg;
 • Vanaf de vijfde week eenmaal daags 1 injectie à 3,0 mg;

Hoe vaak mag ik het gebruiken?

Neem injecties met liraglutide niet vaker dan eenmaal daags. De injecties moeten iedere dag steeds rond een vast tijdstip worden toegediend.

Hoelang mag ik het blijven innemen?

Blijf het geneesmiddel met liraglutide gebruiken zolang als de arts adviseert. Gebruikt u dit medicijn bij het afvallen en bent u na 3 maanden minder dan 5% van uw lichaamsgewicht kwijtgeraakt, dan zal de arts de behandeling staken.

Geneesmiddelen met liraglutide zijn niet geschikt voor kinderen jonger dan 18 jaar.

Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?

Bent u vergeten om de injectie met liraglutide toe te dienen, dan kunt u dat alsnog doen. Bent u meer dan 12 uur te laat met het medicijn, sla de vergeten dosis dan over en ga verder met het gebruikelijke schema. Neem nooit 2 injecties om de vergeten dosis te compenseren.

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Medicijnen geven soms bijwerkingen. Bij het gebruik van middelen met liraglutide kunt u bijvoorbeeld last krijgen van:

Vaak

 • Maagdarmklachten, vooral aan het begin van de behandeling.

Zelden

 • Hoofdpijn;
 • Huidirritatie op de plek waar de injectie is toegediend;
 • Wazig zicht, vooral aan het begin van de behandeling;
 • Verkoudheid;
 • Verstoorde spijsvertering, buikpijn, winderigheid.

Zeer zelden

 • Overgevoeligheidsreacties;
 • Schildklieraandoeningen;
 • Ontsteking van de alvleesklier.

Heeft liraglutide wisselwerkingen met andere medicijnen?

De werkzame stof liraglutide heeft voor zover bekend geen bekende wisselwerkingen met andere medicijnen.

Mag ik dit middel gebruiken als ik zwanger ben of borstvoeding geef?

 • Zwangerschap: gebruik medicijnen op basis van liraglutide niet als u zwanger bent.
 • Borstvoeding: gebruik geneesmiddelen met liraglutide uitsluitend in overleg met een arts als u borstvoeding geeft.
 • Vruchtbaarheid: de werkzame stof liraglutide heeft voor zover bekend geen invloed op de vruchtbaarheid.

Kan ik bij gebruik van liraglutide autorijden, alcohol drinken en alles eten of drinken?

 • Autorijden: liraglutide brengt uw bloedsuiker omlaag. Een te lage bloedsuiker (hypo) kan uw reactievermogen beïnvloeden. Neem alleen deel aan het verkeer als u zich goed voelt.
 • Alcohol: dit geneesmiddel heeft geen wisselwerking met sterke drank. Alcohol kan wel uw bloedsuikerspiegel beïnvloeden, waardoor u meer last kunt krijgen van bijwerkingen. Drink niet of met mate en drink in ieder geval nooit op een lege maag.
 • Voeding: houdt u zich aan de voedingsadviezen van de arts of (diabetes)verpleegkundige.

Kan ik zomaar stoppen met dit middel?

Bouw het gebruik van medicijnen met liraglutide gelijkmatig af. Een arts kan u hierover adviseren.

Welke medicijnen bevat liraglutide?

Liraglutide zit onder andere in de volgende medicijnen:

Bronnen:

GLP-1 analogen, ontleend aan diep.info (Diabetes Interactief Educatie Programma), http://www.diep.info/diabetes-educatie-behandeling-en-management-nadere-info-incretine-mimetica

Liraglutide, ontleend aan Apotheek.nl (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie), https://www.apotheek.nl/medicijnen/liraglutide#belangrijk-om-te-weten-over-liraglutide

Liraglutide, ontleend aan Farmacotherapeutisch Kompas (Zorginstituut Nederland), https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/l/liraglutide#dosering

Terug naar boven