Snel thuis geleverd
Betrouwbaar
Professioneel en deskundig

Airomir

 • Helpt bij aanvallen van benauwdheid
 • Ook om een verwachte aanval te voorkomen
 • Inhalatiemedicijn (‘pufje’)
 • Verkrijgbaar in 2 varianten

Over Airomir

Airomir is een inhalatiemedicijn. De werkzame stof salbutamol maakt de luchtwegen wijder. Daardoor verminderen klachten als benauwdheid, piepende ademhaling en hoesten. Artsen schrijven het voor om aanvallen van benauwdheid te verlichten, bijvoorbeeld bij astma en COPD. Airomir kan ook gebruikt worden om een aanval van benauwdheid te voorkomen. Bijvoorbeeld als u klachten verwacht door lichamelijke inspanning.

Gebruik

Airomir is er in 2 varianten:

 • Airomir, een verstuiver die het medicijn vrijgeeft door de flacon in te drukken;
 • Airomir Autohaler, een verstuiver waarbij het medicijn vrijkomt als u inademt via het mondstuk.

Beide soorten bevatten dezelfde werkzame stof (salbutamol) in dezelfde dosering (25 mcl per vrijgegeven dosis). Bij beide soorten ademt u het medicijn diep in via het mondstuk, volg daarbij de aanwijzingen in de bijsluiter. Houd de adem gedurende 10 seconden (of zolang als mogelijk) in en adem daarna rustig uit.

Dosering

Uw dosering wordt bepaald door een arts. De algemene richtlijnen voor dosering bij volwassenen zijn als volgt:

 • Om acute aanvallen te verzachten: één of twee pufjes.
 • Voor een langetermijnbehandeling van symptomen en om hervallen te voorkomen:
  twee pufjes 3 of 4 maal per dag, met tussentijden van 4 tot 6 uur.
 • Om een inspanningsaanval te vermijden: twee pufjes vóór de inspanning.

Als u twee pufjes tegelijkertijd moet nemen, wacht dan één minuut alvorens het tweede pufje
te nemen.

Als u meer dan 16 pufjes per dag blijkt nodig te hebben, dan moet u uw arts raadplegen.

Gebruik bij kinderen De arts bepaalt vanaf welke leeftijd dit geneesmiddel aan uw kind mag voorgeschreven worden. Dat hangt grotendeels af van de medewerking die van uw kind verwacht kan worden.

 • Om plotse aanvallen te verzachten: één pufje.
 • Voor een langetermijnbehandeling van symptomen en om hervallen te voorkomen: één pufje, 3 of 4 maal per dag, met tussentijden van 4 tot 6 uur. Indien nodig kan de arts de dosis verhogen tot twee pufjes 3 of 4 maal per dag.

Als het kind twee pufjes tegelijkertijd moet nemen, wacht u één minuut alvorens het
tweede pufje te geven. Geef nooit meer dan 10 pufjes per dag zonder uw arts te raadplegen.

Alcohol/autorijden

Niet van toepassing.

Te veel ingenomen/dosis vergeten/stoppen met Airomir

Wanneer u te veel van Airomir of Airomir Autohaler heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Bent u vergeten Airomir en Airomir Autohaler te gebruiken? Neem de dosis wanneer u eraan denkt en respecteer vervolgens de tussentijden. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Uw arts zal u vertellen hoe lang u Airomir moet gebruiken. Stop de behandeling niet
voortijdig omdat dan de bronchospasmen opnieuw kunnen optreden.

Wanneer niet gebruiken

Gebruik dit medicijn niet als u allergisch bent voor salbutamol of voor één van de stoffen in Airomir en Airomir Autohaler (zie rubriek ‘Samenstelling’).

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

 • Als u een schildklieraandoening hebt, als uw kransslagaders aangetast zijn, als u hartritmestoornissen hebt, lijdt aan hartfalen, last hebt van een te hoge bloeddruk, een vergroot hartvolume hebt of lijdt aan een ernstige lever of nierinsufficiëntie, omdat
  Airomir en Airomir Autohaler deze aandoening kunnen verslechteren;

Waarschuw uw arts voor u de behandeling start:

 • Indien u een voorgeschiedenis heeft van hartziekte, onregelmatige hartslag of pijn op
  de borst (angina pectoris).
 • Als de werking van het geneesmiddel lijkt te verzwakken, mag u nooit op eigen houtje
  de in te ademen dosis van dit geneesmiddel verhogen. Overleg met een arts;
 • Zorg er goed voor dat het product niet in uw ogen terechtkomt, zeker als u aan glaucoom
  lijdt;
 • Verwittig onmiddellijk uw arts als u bij gebruik van het geneesmiddel
  ademhalingsmoeilijkheden ondervindt. Misschien hebt u een andere behandeling nodig;
 • Als u suikerziekte hebt, zal uw bloedsuikerspiegel van nabij opgevolgd worden;
 • Als u al andere geneesmiddelen neemt, gelieve ook de rubriek “Gebruikt u nog andere
  medicijnen?” te lezen.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is,
of dat in het verleden is geweest.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Aangezien de onschadelijkheid van Airomir en Airomir Autohaler nog niet kon worden
vastgesteld tijdens de zwangerschap en borstvoeding, zal de arts steeds het voordeel van het
voorschrijven afwegen in functie van het mogelijke risico voor moeder of kind.

Gebruikt u nog andere medicijnen?

Vertel het de arts als u nog andere medicijnen gebruikt (heeft) of binnenkort gaat gebruiken. Ook als het gaat om kruidenmiddelen of medicijnen die zonder recept verkrijgbaar zijn.

 • Airomir en Airomir Autohaler mogen gebruikt worden samen met andere
  geneesmiddelen zoals theofylline of anticholinergica, zodat de hoeveelheid van beide
  geneesmiddelen verminderd kan worden. Lees de bijsluiter voor meer informatie;
 • Dit geneesmiddel kan ook samen met inhalatiecorticosteroïden (ook corticoïden
  genoemd) en mastcelstabilisatoren (geneesmiddel tegen allergie) gebruikt worden;
 • Het is niet aan te raden om Airomir of Airomir Autohaler te inhaleren als u ook
  sympathicomimetica van dezelfde groep via de mond inneemt. Dit kan bijwerkingen
  ter hoogte van het hart veroorzaken. Raadpleeg in geval van twijfel steeds uw arts.
 • De effecten van Airomir en Airomir Autohaler worden geremd door nietselectieve
  bètablokkers. De bijwerkingen op het hart en op de bloedvaten zouden door
  geneesmiddelen uit de groep van de monoamineoxidaseremmers of door bepaalde
  antidepressiva versterkt kunnen worden;
 • Het gelijktijdig gebruik van Airomir en Airomir Autohaler samen met een langdurige
  inname van xanthines (zoals theofylline of grote hoeveelheden koffie of chocolade),
  corticosteroïden, diuretica of laxeermiddelen kan een hypokaliëmie verergeren;
 • Kleine hoeveelheden alcohol kunnen een reactie veroorzaken bij patiënten die
  disulfiram of metronidazol nemen.

Bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kunnen ook Airomir en Airomir Autohaler bijwerkingen hebben, al
krijgt niet iedereen daarmee te maken. De volgende bijwerkingen werden gemeld:

 • Misselijkheid, braken, droge of plakkerige mond;
 • Beven (tremor), hoofdpijn, duizeligheid, zenuwachtigheid en slapeloosheid, opwinding bij het kind;
 • Hartkloppingen, tachycardie, diverse hartritmestoornissen (zie bijsluiter);
 • Voorbijgaande spierkrampen;
 • Overgevoeligheidsreacties (zie bijsluiter).

De volgende bijwerkingen zijn gemeld met andere geneesmiddelen van dezelfde familie
(sympathicomimetica):

 • Hypertensie, angina pectoris, stimulering van het centrale zenuwstelsel, hyperglykemie
  (hogere bloedsuikerspiegel) en perifere vasodilatatie;
 • Er werden meerdere gevallen van geslotenhoekglaucoom gemeld na verneveling.
 • Kaliumverlies (hypokaliëmie) kan eveneens voorkomen.

Een volledig overzicht van alle mogelijke bijwerkingen vindt u in de bijsluiter. Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan.

Samenstelling

De werkzame stof in Airomir en Airomir Autohaler is salbutamol. Ze is aanwezig in de vorm van salbutamolsulfaat (4,44 mg/ml), wat overeenstemt met 100 microgram salbutamol per pufje.

De andere stoffen zijn oleïnezuur, ethanol en norfluraan, een drijfgas.

De fabrikanten van Airomir/Airomir Autohaler zijn:

3M Health Care Ltd

3M House

1 Morley Street

Loughborough

Leics, LE11 1EP
Verenigd Koninkrijk (VK)

Laboratoires 3M Santé

Avenue du 11 Novembre

F-45312 Pithiviers

Frankrijk

Bijsluiter

Lees voor gebruik de bijsluiter. U kunt de officiële bijsluiter van Airomir/Airomir Autohaler hier downloaden.

Beoordeeld door:

Drs. Arco Verhoog, Apotheker Registratienummer: BIG: 19065378617 Laatst gecontroleerd: 13-02-2024 | Nog steeds geldig

Samenwerkende artsen

Jij weet heel goed wat wel én niet goed voor je is. Toch kan het soms lastig zijn om de juiste keuze te maken. De bij Dokteronline aangesloten artsen kunnen je daar goed bij helpen.

Dr. E. Maescu

Huisarts / Spoedeisende Geneeskunde

Dr. P. Mester

Huisarts / Interne Geneeskunde

Dr. I. Malik

Huisarts / Huisartsgeneeskunde
Terug naar boven