Snel thuis geleverd
Betrouwbaar
Professioneel en deskundig

Candesartan

 • Helpt bij hoge bloeddruk en hartfalen
 • Kan duizeligheid veroorzaken
 • Pas op met alcohol
 • Niet gebruiken bij zwangerschap/borstvoeding

Over Candesartan

Candesartan bevat de werkzame stof candesartancilexetil. Dit geneesmiddel is een zogenaamde angiotensine II-remmer; een medicijn dat de bloedvaten wat wijder maakt. Daardoor kan het bloed makkelijker doorstromen en wordt de bloeddruk lager.

Artsen schrijven dit geneesmiddel voor bij hoge bloeddruk en bij patiënten met hartfalen en een verminderde hartspierfunctie, soms in combinatie met een ander medicijn.

Gebruik

Gebruik Candesartan volgens de aanwijzingen van de arts. Neem de tabletten in met voldoende water zonder ze stuk te kauwen. U kunt Candesartan met of zonder voedsel innemen. Probeer het geneesmiddel steeds op of rond dezelfde tijd te slikken. Zo vergeet u minder snel een dosis.

Dosering

Uw dosering hangt af van uw klachten en wordt bepaald door een arts. De algemene richtlijnen voor dosering bij volwassenen zijn als volgt:

Hoge bloeddruk:

 • De gebruikelijke dosis van dit middel is 8 mg eenmaal daags. Uw arts kan deze dosering verhogen tot 16 mg eenmaal daags of tot 32 mg eenmaal daags, afhankelijk van het effect op uw bloeddruk.

Hartfalen:

 • De gebruikelijke aanvangsdosering van dit middel is 4 mg eenmaal daags. Uw arts kan de dosering verhogen door deze met tussenpozen van minimaal twee weken te verdubbelen tot 32 mg eenmaal daags.

Dit middel kan samen met andere geneesmiddelen tegen hartfalen worden gebruikt. De arts bepaalt welke behandeling geschikt voor u is.

Meer informatie over de dosering kunt u vinden in de bijsluiter. Dit geneesmiddel is niet geschikt voor kinderen.

Alcohol/autorijden

Candesartan kan duizeligheid en vermoeidheid veroorzaken. U mag geen autorijden zolang u last heeft van deze bijwerkingen.

Alcohol kan de bijwerkingen van Candesartan uitlokken of verergeren. Pas dus op met sterkedrank.

Te veel ingenomen/dosis vergeten/stoppen met Candesartan

Heeft u meer tabletten ingenomen dan de arts heeft voorgeschreven? Overleg met een arts of apotheker.

Bent u een dosis Candesartan vergeten? Neem nooit een dubbele hoeveelheid tabletten in om de vergeten dosis in te halen. Sla de vergeten tablet(ten) over en ga verder met het gebruikelijke schema.

Stop niet met het gebruik van Candesartan zonder eerst met een arts te overleggen. Uw bloeddruk kan namelijk weer stijgen als u stopt met dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken

Candesartan is niet voor iedereen geschikt. Gebruik dit medicijn niet in de volgende situaties:

 • U bent allergisch voor candesartancilexetil of voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek ‘Samenstelling’.
 • U bent langer dan 3 maanden zwanger. Het is ook beter om Candesartan niet te gebruiken aan het begin van de zwangerschap (zie rubriek ‘Zwangerschap en borstvoeding’);
 • U heeft een ernstige leverziekte of een galobstructie.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Soms moet uw gezondheid extra in de gaten worden gehouden als u Candesartan gebruikt. Overleg met een arts in de volgende situaties:

 • Als u hart-, lever- of nierproblemen heeft of dialyse ondergaat;
 • Als u kortgeleden een niertransplantatie heeft ondergaan;
 • Als u moet braken, onlangs heeft moeten braken of als u diarree heeft;
 • Als u een aandoening van de bijnieren heeft die het syndroom van Conn (of primair hyperaldosteronisme) wordt genoemd;
 • Als u een lage bloeddruk heeft;
 • Als u ooit een beroerte heeft gehad;
 • Als u een operatie moet ondergaan. Vertel uw arts of tandarts dat u dit middel gebruikt. Candesartan kan een bloeddrukverlaging veroorzaken als het samen met sommige verdovingsmiddelen wordt gebruikt.

Zwangerschap en borstvoeding

Vertel het uw arts als u denkt dat u zwanger bent (of zou kunnen worden). Candesartan wordt niet aanbevolen als u net zwanger bent, en u mag het niet gebruiken als u meer dan 3 maanden zwanger bent. Dit middel kan uw baby namelijk ernstig schaden als u het in dit stadium gebruikt.

Dit middel wordt niet aanbevolen voor vrouwen die borstvoeding geven. Het is beter om een ander medicijn te kiezen, vooral als uw baby pas geboren of te vroeg geboren is. Overleg met een arts.

Gebruikt u nog andere medicijnen?

Candesartan heeft een wisselwerking met een aantal medicijnen. Licht vooral uw arts in als u een van onderstaande geneesmiddelen gebruikt:

 • Andere geneesmiddelen die de bloeddruk verlagen, inclusief bètablokkers, diazoxide en ACE-remmers zoals enalapril, captopril, lisinopril of ramipril;
 • Niet-steroïdale ontstekingsremmers (NSAID’s) zoals ibuprofen, naproxen, diclofenac, celecoxib of etoricoxib (pijnstillers en ontstekingsremmers);
 • Acetylsalicylzuur (als u meer dan 3 gram per dag gebruikt) (pijnstiller en ontstekingsremmer);
 • Kaliumsupplementen of kaliumhoudende zoutvervangers (geneesmiddelen die het kaliumgehalte in het bloed verhogen);
 • Heparine (een bloedverdunnend middel);
 • Plaspillen (diuretica);
 • Lithium (bij mentale problemen).

Vertel het de arts als u nog andere medicijnen gebruikt (heeft) of binnenkort gaat gebruiken. Ook als het gaat om kruidenmiddelen of medicijnen die zonder recept verkrijgbaar zijn.

Bijwerkingen

Medicijnen kunnen bijwerkingen geven, hoewel niet iedereen hier last van krijgt. Bijwerkingen die kunnen optreden bij het gebruik van Candesartan zijn onder andere:

Vaak: (bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers)

 • Duizeligheid / draaierig gevoel;
 • Hoofdpijn;
 • Luchtweginfectie;
 • Lage bloeddruk. Hierdoor kunt u zich zwak of duizelig voelen;
 • Veranderingen in de uitkomsten van bloedtesten (een verhoogd kaliumgehalte in het bloed, vooral als u al nierproblemen of hartfalen heeft. Als dit ernstig is kunt u last krijgen van vermoeidheid, zwakte, een onregelmatige hartslag of tintelingen);
 • Effecten op de manier waarop uw nieren werken, vooral als u al nierproblemen of hartfalen heeft. In zeer zeldzame gevallen kan nierfalen optreden.

Zeer zelden: (bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers)

 • Zwelling van het gezicht, de lippen, tong en/of keel;
 • Een verminderd aantal rode of witte bloedcellen. U kunt last krijgen van vermoeidheid, een infectie of koorts;
 • Huiduitslag, bultige uitslag (galbulten), jeuk;
 • Rugpijn, pijn in gewrichten en spieren;
 • Veranderingen in de manier waarop uw lever werkt, inclusief leverontsteking (hepatitis). U kunt last krijgen van vermoeidheid, geel worden van uw huid en oogwit, en griepachtige verschijnselen;
 • Misselijkheid;Veranderingen in de uitkomsten van bloedtesten (een verminderd gehalte aan natrium in uw bloed. Als dit ernstig is kunt u last krijgen van zwakte, een gebrek aan energie of spierkramp);
 • Hoest.

Dit middel kan het aantal witte bloedcellen verlagen. Daardoor kunt u minder weerstand tegen infecties hebben en last krijgen van vermoeidheid, een infectie of koorts. Als dit gebeurt, neem dan contact op met uw arts.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Zoek direct medische hulp bij een hevige allergische reactie op dit medicijn. (zie bijsluiter voor meer informatie).

Samenstelling

De werkzame stof in Candesartan Cilexetil Actavis is candesartancilexetil. Elke tablet bevat 4 mg, 8 mg, 16 mg, of 32 mg candesartancilexetil. De andere stoffen in dit middel zijn lactosemonohydraat, maïszetmeel, hydroxypropylcellulose, croscarmellose natrium, magnesiumstearaat en triëthylcitraat.

De fabrikanten van Candesartan Cilexetil Actavis zijn :

Siegfried Malta Ltd
HHF070 Hal Far Industrial Estate
P.O. box 14
Hal Far BBG 3000

Malta

Actavis Group PTC ehf.
Reykjavíkurvegi 76-78
IS-220 Hafnarfjörður
IJsland

Bijsluiter

Lees voor gebruik de bijsluiter.

Beoordeeld door:

Drs. Wouter Mol, Huisarts Registratienummer: BIG: 9057675501 Laatst gecontroleerd: 22-01-2024 | Nog steeds geldig

Samenwerkende artsen

Jij weet heel goed wat wel én niet goed voor je is. Toch kan het soms lastig zijn om de juiste keuze te maken. De bij Dokteronline aangesloten artsen kunnen je daar goed bij helpen.

Dr. E. Maescu

Huisarts / Spoedeisende Geneeskunde

Dr. P. Mester

Huisarts / Interne Geneeskunde

Dr. I. Malik

Huisarts / Huisartsgeneeskunde
Terug naar boven