Snel thuis geleverd
Betrouwbaar
Professioneel en deskundig

Domperidon

 • Helpt bij misselijkheid
 • Tablet om in te nemen
 • Innemen voor de maaltijd
 • Ook voor kinderen vanaf 12 jaar

Over Domperidon

De werkzame stof domperidon vermindert misselijkheid en braken. Het medicijn zorgt er onder andere voor dat de maaginhoud zich sneller naar de darmen verplaatst. Zo vermindert de misselijkheid en de neiging tot overgeven.

Gebruik

Neem de tablet in voor de maaltijd. Als u Domperidon op een volle maag inneemt, kan het langer duren voordat het medicijn werkt. De tabletten kunt u doorslikken met wat water. Kauw deze tabletten niet kapot.

De klachten verdwijnen meestal binnen 3-4 dagen nadat u dit geneesmiddel bent gaan gebruiken. Neem Domperidon niet langer in dan 7 dagen achter elkaar zonder te overleggen met een arts.

Dosering

Uw dosering hangt af van uw klachten en wordt bepaald door een arts. De algemene richtlijnen voor dosering van Domperidon Accord 10 mg tabletten zijn als volgt:

 • Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar (35+ kilo): De aanbevolen dosering is één tablet, maximaal drie keer per dag, zo mogelijk vóór de maaltijd. Neem niet meer dan drie tabletten per dag.

Deze tabletten domperidon zijn niet geschikt voor kinderen jonger dan 12 jaar en kinderen vanaf 12 jaar die minder dan 35 kilo wegen.

Alcohol/autorijden

Er geldt geen waarschuwing voor het gebruik van alcohol.

Als u domperidon gebruikt, kunt u zich slaperig of verward voelen of minder controle hebben over uw bewegingen. Als dat gebeurt, mag u niet rijden of gereedschappen of machines gebruiken.

Te veel ingenomen/dosis vergeten

Als u te veel van dit middel heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw
arts, apotheker of dichtstbijzijnde EHBO/spoedeisende hulp, vooral als een kind te veel ingenomen heeft. Meer informatie over dit onderwerp vindt u in de bijsluiter.

Bent u een dosis Domperidon vergeten? Neem het middel in zodra u eraan denkt. Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosis, sla de vergeten dosis dan over en zet het normale schema voort. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Wanneer niet gebruiken

Domperidon kan in verband worden gebracht met een toegenomen risico op hartritme stoornissen en een hartstilstand. Dit risico is hoger bij mensen die ouder zijn dan 60 jaar en bij mensen die meer dan 30 mg domperidon per dag gebruiken. Bij volwassenen en kinderen moet domperidon in de laagst mogelijke effectieve dosering worden gebruikt.

Gebruik dit medicijn niet in de volgende situaties:

 • U bent allergisch voor één van de stoffen in dit middel (zie rubriek ‘Samenstelling’);
 • U heeft een tumor van de hypofyse (prolactinoom);
 • Wanneer u een ernstig maagprobleem heeft of denkt te hebben, zoals een maag of darmbloeding of bij een afsluiting, belemmering of beschadiging van de maag of darm;
 • U heeft een matige of ernstige leveraandoening;
 • Uw ecg (elektrocardiogram of hartfilmpje) geeft aan dat u lijdt aan 'gecorrigeerde QTintervalverlenging';
 • U heeft een probleem (gehad) waarbij uw hart het bloed onvoldoende door uw lichaam kan pompen (hartfalen);
 • U heeft een probleem waardoor u een laag kalium of magnesiumgehalte of een hoog
  kaliumgehalte in uw bloed heeft;
 • Als u bepaalde geneesmiddelen gebruikt (zie “Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?”).

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts voordat u dit middel gebruikt als u:

 • Leverproblemen heeft (een leverfunctiestoornis of leverfalen, zie “Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?”);
 • Nierproblemen heeft (een nierfunctiestoornis of nierfalen, zie bijsluiter voor meer informatie);

Domperidon kan in verband gebracht worden met een hoger risico op hartritmestoornissen en hartstilstand (zie rubriek “Wanneer niet gebruiken”). De kans hierop is ook groter als dit middel samen met bepaalde andere geneesmiddelen wordt gebruikt. Vertel het uw arts of apotheker als u geneesmiddelen gebruikt tegen infecties (schimmelinfecties of bacteriële infecties) en/of als u hartproblemen heeft of aids/hiv (zie rubriek “Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?”).

Neem contact op met uw arts als u tijdens het gebruik van dit middel hartritmestoornissen zoals hartkloppingen, moeite met ademhalen of verlies van bewustzijn ervaart. De behandeling met domperidon moet worden stopgezet.

Zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap Het is niet bekend of het gebruik van Domperidon schadelijk is tijdens de zwangerschap.
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn of wilt u zwanger worden? Neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Borstvoeding Kleine hoeveelheden domperidon zijn teruggevonden in de moedermelk. Domperidon kan ongewenste bijwerkingen hebben die van invloed zijn op het hart van een baby die borstvoeding krijgt. Dit middel dient alleen tijdens borstvoeding te worden gebruikt als uw arts dit strikt noodzakelijk acht. Vraag uw arts om advies voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Gebruikt u nog andere medicijnen?

Vertel het de arts als u nog andere medicijnen gebruikt (heeft) of binnenkort gaat gebruiken. Ook als het gaat om kruidenmiddelen of medicijnen die zonder recept verkrijgbaar zijn.

Gebruik domperidon niet als u bepaalde geneesmiddelen gebruikt voor de behandeling van:

 • Schimmelinfecties,;
 • Bacteriële infecties, ,
  Hartproblemen of hoge bloeddruk;
 • Psychose;
 • Depressie;
 • Maagdarmstoornissen;
 • Allergie;
 • Malaria;
 • Aids/hiv;
 • Hepatitis C;
 • Kanker.

In de bijsluiter staan voorbeelden van deze medicijngroepen.

Vertel het uw arts of apotheker als u geneesmiddelen gebruikt tegen infecties, hartproblemen of aids/hiv of de ziekte van Parkinson.

Voordat u Domperidon Accord en apomorfine gebruikt, zal uw arts controleren of u beide geneesmiddelen verdraagt in geval van gelijktijdig gebruik. Meer informatie over dit onderwerp vindt u in de bijsluiter.

Bijwerkingen

Medicijnen kunnen bijwerkingen geven, hoewel niet iedereen hier last van krijgt. Stop met het gebruik van Domperidon en zoek direct medische hulp als er een ernstige bijwerking optreedt, zoals:

 • Onvrijwillige bewegingen van het gezicht of armen en benen, overmatig beven, overmatige
  spierstijfheid of spierspasmen. Deze bijwerking komt soms voor (bij ten minste 1 op 1000 patiënten maar door minder dan 1 op 100 patiënten).

Meer ernstige bijwerkingen (onbekend hoe vaak deze voorkomen) staan vermeld in de bijsluiter.

Andere bijwerkingen die kunnen optreden bij het gebruik van Domperidon zijn onder andere:

Vaak (gemeld door ten minste 1 op 100 patiënten maar door minder dan 1 op 10 patiënten):

 • Droge mond.

Soms (gemeld door ten minste 1 op 1000 patiënten maar door minder dan 1 op 100 patiënten):

 • Angst;
 • Rusteloosheid;
 • Zenuwachtigheid;
 • Verlies van zin in seks of verminderde belangstelling ervoor;
 • Hoofdpijn;
 • Slaperigheid;
 • Diarree;
 • Huiduitslag;
 • Jeuk;
 • Netelroos;
 • Pijnlijke of gevoelige borsten;
 • Melkafscheiding uit de borsten;
 • Algemeen gevoel van zwakte;
 • Zich duizelig voelen.

Een volledig overzicht van alle mogelijke bijwerkingen vindt u in de bijsluiter. Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor
mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan.

Samenstelling

De werkzame stof in Domperidon Accord 10 mg is domperidonmaleaat, 10 mg per tablet.
De andere stoffen in dit middel zijn: microkristallijne cellulose, lactosemonohydraat, polyvidon, maïszetmeel, magnesiumstearaat, colloïdaal siliciumdioxide (anhydraat) en natriumlaurylsulfaat.

De fabrikanten van Domeridon Accord 10 mg zijn:

Accord Healthcare B.V. Winthontlaan 200, 3526KV Utrecht, Nederland

Accord Healthcare Polska Sp.z o.o., ul. Lutomierska 50,95-200 Pabianice, Polen

Bijsluiter

Lees voor gebruik de bijsluiter.

Beoordeeld door:

Drs. Arco Verhoog, Apotheker Registratienummer: BIG: 19065378617 Laatst gecontroleerd: 18-12-2023 | Nog steeds geldig

Samenwerkende artsen

Jij weet heel goed wat wel én niet goed voor je is. Toch kan het soms lastig zijn om de juiste keuze te maken. De bij Dokteronline aangesloten artsen kunnen je daar goed bij helpen.

Dr. E. Maescu

Huisarts / Spoedeisende Geneeskunde

Dr. P. Mester

Huisarts / Interne Geneeskunde

Dr. I. Malik

Huisarts / Huisartsgeneeskunde
Terug naar boven