Snel thuis geleverd
Betrouwbaar
Professioneel en deskundig

Eltroxin

 • Schildklierhormoon
 • Helpt bij een traagwerkende schildklier
 • Innemen op een lege maag
 • Let op met sojaproducten

Over Eltroxin

Eltroxin-tabletten bevatten levothyroxinenatrium, een stof die lijkt het op het natuurlijke
schildklierhormoon in het lichaam. Eltroxin-tabletten worden gebruikt voor de behandeling van een traagwerkende schildklier die onvoldoende thyroxine aanmaakt.

Gebruik

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Neem NIET meer in dan uw arts u vertelt.

Slik de tabletten met een glas water door, bij voorkeur vóór het ontbijt. Eltroxin-tabletten moeten op een nuchtere maag worden ingenomen.

Geef kinderen dit geneesmiddel minstens een half uur vóór de eerste maaltijd van de dag. Indien nodig, kunnen de tabletten worden opgelost in 10 tot 15 ml water en als verse bereiding met een beetje meer vloeistof (5 tot 10 ml) worden gegeven.

Pas op met soja: soja bevattende supplementen en een vezelrijk dieet kunnen zorgen voor een lagere absorptie van Eltroxin. Daarom kan het nodig zijn de dosering van Eltroxin aan te passen als u start of stopt met een voedingspatroon dat rijk is aan soja en/of vezels.

Dosering

Een arts bepaalt uw dosering. De gebruikelijke startdosis is als volgt:

 • Volwassenen tot 50 jaar: 50 tot 100 microgram per dag.
 • Ouderen vanaf 50 jaar: 50 microgram per dag.
 • Patiënten met een hartziekte: 25 microgram per dag.
 • Kinderen: De dosis voor kinderen hangt af van hun leeftijd, gewicht en de aandoening die moet worden behandeld.

De dosering kan naar beoordeling van uw arts worden aangepast. Meer informatie over de dosering bij volwassenen en kinderen vindt u in de bijsluiter.

Alcohol/autorijden

Dit geneesmiddel heeft geen invloed op uw rijvaardigheid. Er geldt geen waarschuwing voor het gebruik van alcohol.

Te veel of te weinig ingenomen/stoppen met Eltroxin

Als u denkt dat u of iemand anders te veel tabletten heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met een arts of de spoedeisende hulp in het ziekenhuis. Neem de verpakking, eventuele overgebleven tabletten en de bijsluiter mee, zodat het medisch personeel precies weet wat u heeft ingenomen.

Als u een dosis vergeten bent, neem dan de normale hoeveelheid in zodra u eraan denkt, tenzij het bijna tijd is voor de volgende dosis. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen

Wanneer de behandeling wordt stopgezet, moeten Eltroxin-tabletten geleidelijk aan worden gestaakt onder toezicht van uw arts.

Wanneer niet gebruiken

Eltroxin is niet voor iedereen een geschikt medicijn. Gebruik de tabletten bijvoorbeeld niet in de volgende situaties:

 • U bent allergisch voor levothyroxinenatrium of voor één van de andere stoffen in dit geneesmiddel (zie rubriek ‘Samenstelling’);
 • U heeft een overactieve schildklier;
 • U heeft een bepaalde hartaandoening, zoals een hartaanval, ontsteking van het hart of acute ontsteking van de hartspier;
 • U lijdt aan te langzaam werkende bijnieren (bijnierinsufficiëntie) en u heeft geen geschikte
 • vervangingstherapie;
 • Tijdens de zwangerschap, in combinatie met geneesmiddelen tegen een te snel werkende schildklier (schildklierremmers).

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt in de volgende situaties:

 • Als u autonome euthyroide struma hebt (een aandoening waarbij de schildklier is vergroot);
 • Als u aan één van de volgende hartaandoeningen lijdt: hoge bloeddruk, snelle of onregelmatige hartslag, vetafzettingen in de vaatwanden (arteriosclerose), pijn op de borst met een gevoel van beklemming (angina pectoris), onvoldoende bloedstroming in de kransslagaderen (coronaire insufficiëntie);
 • Als u diabetes mellitus of diabetes insipidus heeft;
 • Als u een aandoening van de bijnier heeft;
 • Als u myxoedeem hebt;
 • Als u lijdt aan malabsorptiesyndromen;
 • Als u zwanger bent.
 • Als u in de overgang bent (geweest). U heeft een verhoogd risico op osteoporose bij gebruik van Eltroxin;
 • Als u een te langzaam werkende bijnier heeft (bijnierinsufficiëntie).

Meer waarschuwingen over het gebruik van Eltroxin vindt u in de bijsluiter.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. Het kan zijn dat uw dosering moet worden aangepast. Ook wordt de schildklierfunctie vaker gecontroleerd.

Tijdens de zwangerschap mag Eltroxin niet samen worden gebruikt met middelen tegen een te snel
werkende schildklier (schildklierremmers).

Gebruikt u nog andere medicijnen?

Gebruikt u naast Eltroxin nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of gaat u in de nabije toekomst misschien andere geneesmiddelen gebruiken? Vertel dat dan uw arts
of apotheker. Eltroxin heeft een wisselwerking met een aantal medicijnen, waaronder:

 • Bepaalde bloedverdunners;
 • Bepaalde cholesterolverlagers
 • Medicijnen die de hoeveelheid maagzuur verminderen;
 • Medicijnen die calcium, aluminium, magnesium of ijzer bevatten;
 • Epilepsiemedicijnen;
 • Bètablokkers;
 • Bepaalde antidepressiva;
 • Bepaalde bloedverdunners;
 • Geneesmiddelen voor een overactieve schildklier;
 • Geneesmiddelen die oestrogeen bevatten (zoals de anticonceptiepil);
 • Bepaalde geneesmiddelen tegen infecties;
 • Bepaalde medicijnen tegen kanker.

Een volledig overzicht van alle medicijnen die een wisselwerking hebben met Eltroxin vindt u in de bijsluiter. Sommige van deze geneesmiddelen mag u niet gelijktijdig met Eltroxin innnemen. Een arts weet welke geneesmiddelen u wel of niet kunt combineren met Eltroxin.

Bijwerkingen

Medicijnen kunnen bijwerkingen geven, hoewel niet iedereen hier last van krijgt. Bijwerkingen die kunnen optreden bij het gebruik van Eltroxin zijn bijvoorbeeld:

 • Versnelde hartslag, verhoogde bloeddruk;
 • Toeval (spasmen, aanvallen);
 • Verminderde botdichtheid (zwakkere en brozere botten);
 • Schudden;
 • Hoofdpijn;
 • Zenuwachtigheid;
 • Rusteloosheid, prikkelbaarheid, slapeloosheid (slaapproblemen);
 • Spierkrampen, spierzwakte;
 • Diarree, maagkrampen, misselijkheid, braken;
 • Verhoogde eetlust, ernstig gewichtsverlies;
 • Koorts, transpiratie;
 • Haaruitval;
 • Intolerantie voor warmte;
 • Vermoeidheid (uitputting, moeheid);
 • Onregelmatige menstruatie, verminderde vruchtbaarheid;
 • Huiduitslag.

Een compleet overzicht van alle mogelijke bijwerkingen vindt u in de bijsluiter. Overleg met een arts of apotheker als u last krijgt van bijwerkingen. Zoek direct medische hulp als het gaat om ernstige bijwerkingen zoals een hevige allergische reactie, overactieve schildklier of hartklachten.

Samenstelling

De werkzame stof in dit middel is levothyroxinenatrium. Iedere tablet Eltroxin 50 microgram bevat
50 microgram levothyroxinenatrium. Iedere tablet Eltroxin 100 microgram bevat 100 microgram
levothyroxinenatrium.

De andere stoffen in dit middel zijn microkristallijn cellulose (E460), voorverstijfseld zetmeel
(maïs), talk (E553b), magnesiumstearaat (E470b) en watervrije silica.

De fabrikant van Eltroxin is:

Aspen Bad Oldesloe GmbH Industriestrasse 32-36
D-23843 Bad Oldesloe
Duitsland

Bijsluiter

Lees voor gebruik de bijsluiter. U kunt de officiële bijsluiter van Eltroxin hier downloaden.

Bijsluiter(s)

Beoordeeld door:

Drs. Wouter Mol, Huisarts Registratienummer: BIG: 9057675501 Laatst gecontroleerd: 17-11-2022 | Nog steeds geldig

Samenwerkende artsen

Jij weet heel goed wat wel én niet goed voor je is. Toch kan het soms lastig zijn om de juiste keuze te maken. De bij Dokteronline aangesloten artsen kunnen je daar goed bij helpen.

Dr. E. Maescu

Huisarts / Spoedeisende Geneeskunde

Dr. P. Mester

Huisarts / Interne Geneeskunde

Dr. I. Malik

Huisarts / Huisartsgeneeskunde
Terug naar boven