Snel thuis geleverd
Betrouwbaar
Professioneel en deskundig

Evista

 • Behandelt/voorkomt osteoporose (botontkalking)
 • Uitsluitend voor vrouwen na de overgang
 • Niet-hormonaal geneesmiddel
 • Tablet om in te nemen

Over EVISTA

EVISTA behandelt en voorkomt osteoporose bij vrouwen na de overgang. Osteoporose is een andere naam voor botontkalking. Bij deze aandoening worden de botten brozer. Daardoor neemt de kans op botbreuken toe, vooral in de rugwervels, heupen en polsen. Ook klachten als rugpijn, een kromme rug en verlies van lengte kunnen het gevolg zijn van osteoporose.

Botontkalking komt vooral voor bij vrouwen na de overgang. Dat komt omdat het vrouwenlichaam na de overgang bijna geen oestrogenen (vrouwelijke geslachtshormoon) meer aanmaakt. Oestrogenen zorgen onder meer voor sterke botten en remmen ook de botafbraak.

EVISTA bevat raloxifeen, een niet-hormonaal geneesmiddel dat sommige effecten van oestrogeen nabootst, waaronder de bescherming tegen osteoporose. EVISTA verlaagt op die manier het risico van wervelbreuken bij postmenopauzale vrouwen met osteoporose. Het is niet aangetoond dat EVISTA het risico van heupfracturen (een gebroken heup) verlaagt.

Gebruik

Slik de tablet in zijn geheel door, eventueel met behulp van wat water. U kunt dit medicijn met of zonder voedsel innemen, op elk moment van de dag. Artsen schrijven bij de behandeling met EVISTA soms ook calcium- en/of vitamine D-supplementen voor.

Dosering

De algemene richtlijnen voor dosering bij vrouwen na de overgang zijn als volgt:

 • Eenmaal daags 1 tablet.

Dit geneesmiddel is niet bedoeld voor vrouwen die nog vruchtbaar zijn.

Alcohol/autorijden

Er gelden geen waarschuwingen voor het gebruik van alcohol. EVISTA heeft geen invloed op uw reactievermogen.

Te veel ingenomen/dosis vergeten/stoppen met EVISTA

Heeft u meer tabletten ingenomen dan de arts heeft voorgeschreven? Overleg met een arts of apotheker.

Bent u een dosis EVISTA vergeten? Neem een tablet in zodra u zich het herinnert, en ga dan door zoals voorheen.

Een arts bepaalt hoe lang u EVISTA moet blijven gebruiken.

Wanneer niet gebruiken

EVISTA is niet voor iedereen geschikt. Gebruik dit medicijn niet in de volgende situaties:

 • Als u allergisch (overgevoelig) bent voor raloxifene of voor één van de andere bestanddelen
  van EVISTA;
 • Als de mogelijkheid nog bestaat dat u zwanger wordt, zou EVISTA schade kunnen toebrengen aan uw ongeboren kind;
 • Als u behandeld wordt of behandeld bent geweest voor bloedstolsels (diepveneuze trombose, longembolie of trombose in de ader van het netvlies);
 • Als u een leverziekte heeft (bijvoorbeeld levercirrose, een lichte leverfunctiestoornis of
 • Geelzucht);
 • Als u onverklaarde vaginale bloedingen heeft. Dit moet door uw arts onderzocht worden;
 • Als u op dit moment baarmoederkanker heeft omdat er onvoldoende ervaring is in het gebruik van EVISTA bij vrouwen met deze ziekten;
 • Als u ernstige nierfunctieproblemen heeft.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

De volgende punten zijn redenen waarom dit geneesmiddel niet geschikt kan zijn voor u. Wanneer een van deze op u van toepassing is, praat u dan met uw dokter voordat u dit geneesmiddel neemt.

 • Als u immobiel bent voor enige tijd, zoals het aan een rolstoel gebonden zijn, noodzakelijke
  ziekenhuisopname, of in bed moeten blijven terwijl u herstelt van een operatie, of een
  onverwachte ziekte;
 • Als u orale oestrogeenthearpie krijgt;
 • Als u borstkanker heeft, omdat er onvoldoende ervaring is met het gebruik van EVISTA bij
  vrouwen met deze ziekte;
 • Indien u een CVA (bijvoorbeeld beroerte) heeft gehad, of indien uw arts u verteld heeft dat u
  een hoog risico heeft om er één te krijgen;

Het is onwaarschijnlijk dat EVISTA vaginale bloedingen kan veroorzaken. Elke vaginale bloeding gedurende de behandeling met EVISTA is dus onverwacht. U dient dit door uw dokter te laten onderzoeken.

EVISTA heeft geen invloed op postmenopauzale symptomen zoals opvliegers.

EVISTA verlaagt het totale cholesterol en LDL (“slechte”) cholesterol. Het verandert de triglyceriden
of HDL (“goede”) cholesterol in het algemeen niet. Als u echter in het verleden oestrogenen hebt
gebruikt en extreme verhogingen van triglyceriden hebt gehad, dient u dit met uw arts te bespreken
voordat u EVISTA gaat gebruiken.

Zwangerschap en borstvoeding

EVISTA is alleen voor gebruik door vrouwen na de overgang en dient niet genomen te worden door
vrouwen die nog vruchtbaar zijn. EVISTA zou uw ongeboren kind kunnen
schaden.

Neem geen EVISTA in de periode van borstvoeding omdat het in uw moedermelk kan worden
uitgescheiden.

Gebruikt u nog andere medicijnen?

Vertel uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt krijgen.

Indien u digitalisgeneesmiddelen gebruikt voor uw hart of antistollingsmiddelen zoals warfarine om
uw bloed te verdunnen, kan het nodig zijn dat uw dokter uw dosering voor deze geneesmiddelen
aanpast.

Vertel uw arts wanneer u cholestyramine gebruikt, dat voornamelijk wordt gebruikt als lipiden-
verlagend geneesmiddel.

Bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan EVISTA bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze
bijwerkingen krijgt. De meerderheid aan bijwerkingen die gezien zijn met EVISTA zijn mild geweest.

De meest voorkomende bijwerkingen (bij meer dan 1 op de 10 gebruikers) zijn:

 • Opvliegers;
 • Griepachtige verschijnselen.

Vaak voorkomende bijwerkingen (die optreden bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers) zijn:

 • Beenkrampen;
 • Gezwollen handen, voeten en benen (perifere vochtophoping);
 • Galstenen.

Soms optredende bijwerkingen (die optreden bij 1 tot 10 op de 1000 gebruikers) zijn:

 • Verhoogd risico op bloedstolsels in de benen (diepveneuze trombose);
 • Verhoogd risico op bloedstolsels in de longen (longembolie);
 • Verhoogd risico op bloedstolsels in de ogen (trombose in de ader van het oognetvlies);
 • Rode en pijnlijke huid rond de ader (oppervlakkige ontsteking van de ader).

Zeer zelden optredende bijwerkingen (die optreden bij minder dan 1 op 10.000 gebruikers) zijn:

 • Huiduitslag;
 • Maagdarm symptomen zoals misselijkheid, braken, buikpijn en een gestoorde spijsvertering;
 • Verhoogde bloeddruk;
 • Afname van het aantal bloedplaatjes;
 • Bloedstolsel in een slagader; dat kan bijvoorbeeld leiden tot een beroerte;
 • Hoofdpijn, waaronder migraine;
 • Milde symptomen van de borsten zoals pijn aan de borsten, opgezette borsten en gevoelige
  borsten.

In zeldzame gevallen kunnen bloedspiegels van leverenzymen worden verhoogd gedurende de
behandeling met EVISTA.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die
niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Samenstelling

Het werkzame bestanddeel van EVISTA is raloxifenehydrochloride. Elke tablet bevat 60 mg
raloxifenehydrochloride, overeenkomend met 56 mg raloxifene.

De andere bestanddelen zijn:

 • Tabletkern: Povidon, polysorbaat 80, watervrij lactose, lactosemonohydraat, crospovidon,
  magnesiumstearaat.
 • Tabletcoating: Titaandioxide (E171), hypromellose, macrogol 400, carnaubawas.
  Inkt: Schellak, propyleenglycol, indigokarmijn (E132).

De fabrikant van EVISTA is:

Lilly S.A.

Avda. de la Industria 30

28108 Alcobendas (Madrid)

Spanje

Bijsluiter

Lees voor gebruik de bijsluiter. U kunt de officiële bijsluiter van EVISTA hier downloaden.

Bijsluiter(s)

Beoordeeld door:

Drs. Wouter Mol, Huisarts Registratienummer: BIG: 9057675501 Laatst gecontroleerd: 30-11-2023 | Nog steeds geldig

Samenwerkende artsen

Jij weet heel goed wat wel én niet goed voor je is. Toch kan het soms lastig zijn om de juiste keuze te maken. De bij Dokteronline aangesloten artsen kunnen je daar goed bij helpen.

Dr. E. Maescu

Huisarts / Spoedeisende Geneeskunde

Dr. P. Mester

Huisarts / Interne Geneeskunde

Dr. I. Malik

Huisarts / Huisartsgeneeskunde
Terug naar boven