Snel thuis geleverd
Betrouwbaar
Professioneel en deskundig

Fluconazol

 • Helpt bij schimmelinfecties
 • Ook om schimmelinfecties te voorkomen
 • Capsules om in te nemen
 • Niet gebruiken bij zwangerschap/borstvoeding

Over Fluconazol

Fluconazol is een antischimmelmiddel. Dit medicijn doodt bepaalde schimmels en gisten. Fluconazol wordt gebruikt om verschillende schimmelinfecties te behandelen, zoals:

 • Vaginale schimmelinfecties;
 • Schimmelinfecties in de mond, keel en slokdarm;
 • Schimmelinfecties in het hele lichaam.

Ook kan Fluconazol in bepaalde gevallen worden gebruikt om schimmelinfecties te voorkomen.

Gebruik

Fluconazol Actavis is verkrijgbaar in capsules. Neem de capsules in met wat water. U kunt dit medicijn met of zonder voedsel innemen.

Dosering

De dosering hangt af van uw klachten. Een arts bepaalt welke sterkte u nodig heeft en hoe vaak u dit medicijn moet gebruiken. De algemene richtlijnen voor dosering zijn als volgt:

Bij vaginale schimmelinfecties:

 • Volwassenen: 150 mg in één enkele dosis.
 • Kinderen: 6 mg per kg lichaamsgewicht per dag in één enkele dosis.

Bij schimmelinfecties in de mond en keel:

 • Volwassenen: 50-100 mg per dag in één dosis gedurende 7-14 dagen. Bij verminderde afweer kan de behandeling langer worden voortgezet.
 • Kinderen: 6 mg per kg lichaamsgewicht op de eerste dag; gevolgd door 3 mg per kg lichaamsgewicht per dag in één dosis gedurende 7-14 dagen.

Bij schimmelinfecties aan de slokdarm:

 • Volwassenen: 50-200 mg per dag.
 • Kinderen: 3-6 mg per kg lichaamsgewicht per dag.

Bij schimmelinfecties in het gehele lichaam:

 • Volwassenen: 400 mg op de eerste dag, gevolgd door 200 mg per dag. Wanneer geen verbetering optreedt, kan de dosis worden verhoogd tot 400 mg per dag.
 • Kinderen: 6-12 mg per kg lichaamsgewicht per dag, de duur/hoeveelheid van de behandeling is afhankelijk van de ernst van de schimmelinfectie en de laboratoriumtesten.

De doseringsadviezen voor andere aandoeningen en voor speciale patiëntgroepen kunt u in de bijsluiter vinden.

Maak de kuur helemaal af.

Alcohol/autorijden

Dit geneesmiddel heeft meestal geen invloed op uw rijvaardigheid. Een enkele keer komen bijwerkingen als duizeligheid en sufheid voor. Bestuur geen voertuig of zware machine als u last heeft van deze klachten.

Er geldt geen waarschuwing voor het gebruik van alcohol.

Te veel ingenomen/dosis vergeten/stoppen met Fluconazol

Heeft u meer capsules ingenomen dan de arts heeft voorgeschreven? Overleg met een arts of apotheker.

Bent u een dosis Fluconazol vergeten? Neem het medicijn alsnog in, tenzij het al bijna tijd is voor de volgende dosis. Neem nooit een dubbele hoeveelheid capsules in om de vergeten dosis in te halen.

Stop niet zomaar met Fluconazol. Maak de kuur helemaal af, ook als uw klachten al eerder verminderen of verdwijnen. De schimmel kan terugkomen als u te snel stopt met dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken

Fluconazol is niet voor iedereen geschikt. Gebruik dit medicijn niet in de volgende situaties:

 • Als u overgevoelig bent voor fluconazol of voor één van de andere bestanddelen van de capsules (zie rubriek ‘Samenstelling’);
 • Als u overgevoelig bent voor verwante geneesmiddelen, de zogenaamde azolverbindingen;
 • Als u de geneesmiddelen terfenadine en cisapride (middel bij bepaalde spijsverteringsstoornissen) gebruikt.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Overleg met een arts in de volgende situaties:

 • Als u bij een eerdere behandeling tegen schimmelinfecties allergische reacties gehad heeft;
 • Als u klachten krijgt die op een leverziekte kunnen wijzen. Een ernstige vergiftiging van de lever (levertoxiciteit) komt zelden voor bij gebruik van Fluconazol. Dit verdwijnt meestal na het stoppen van de behandeling;
 • Als u klachten krijgt die wijzen op een ernstige overgevoeligheidsreactie, zoals (hoge) koorts, rode vlekken op de huid, gewrichtspijnen en/of oogontsteking (Stevens-Johnson syndroom). Dit komt zeer zelden voor bij gebruik van Fluconazol;
 • Als u klachten krijgt die wijzen op een ernstige overgevoeligheidsreactie met huidklachten, zoals koorts en blaren op de huid/vervelling van de huid (toxische epidermale necrolyse). Dit komt zeer zelden voor bij gebruik van Fluconazol. Bij AIDS-patiënten kunnen ernstige huidreacties sterker ontwikkelen.

Zwangerschap en borstvoeding

Het gebruik van Fluconazol wordt afgeraden aan zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven. Overleg met een arts.

Gebruikt u nog andere medicijnen?

Fluconazol en andere geneesmiddelen kunnen elkaars werking beïnvloeden. Vertel het uw arts als u de volgende geneesmiddelen gebruikt:

 • Anti-stollingsmiddelen;
 • Benzodiazepines zoals midazolam en triazolam (middelen met rustgevende, slaapverwekkende en/of spierverslappende eigenschappen);
 • Sulfonylureum-verbindingen (middelen bij suikerziekte);
 • Hydrochloorthiazide (plasmiddel);
 • Fenytoïne (middel bij epilepsie);
 • Rifampicine (antibioticum);
 • Ciclosporine (middel tegen afstotingsreacties na orgaantransplantatie);
 • Theofylline (middel bij bronchitis);
 • Cisapride (middel bij bepaalde spijsverteringsstoornissen). Dit middel mag niet gelijktijdig met Fluconazol gebruikt worden;
 • Rifabutin (antibioticum);
 • Tacrolimus (middel tegen afstotingsreacties na orgaantransplantatie);
 • Zidovudine (anti-virusmiddel);
 • Geneesmiddelen met rustgevende, slaapverwekkende en/of spierverslappende eigenschappen;
 • Astemizol (middel bij allergische aandoeningen).

In de bijsluiter vindt u meer informatie over de wisselwerkingen. Vertel het de arts als u nog andere medicijnen gebruikt (heeft) of binnenkort gaat gebruiken. Ook als het gaat om kruidenmiddelen of medicijnen die zonder recept verkrijgbaar zijn.

Bijwerkingen

Medicijnen kunnen bijwerkingen geven, hoewel niet iedereen hier last van krijgt. Bijwerkingen die kunnen optreden bij het gebruik van Fluconazol zijn onder andere:

Vaak (bij meer dan 1 op de 100, maar bij minder dan 1 op de 10 patiënten):

 • Hoofdpijn;
 • Maagdarmklachten (waaronder misselijkheid, overgeven, buikpijn, diarree, vol gevoel, brandend maagzuur, winderigheid);
 • Huiduitslag met rode huid en/of rode vlekken.

Soms (bij meer dan 1 op de 1000, maar bij minder dan 1 op de 100 patiënten):

 • Duizeligheid;
 • Smaakverandering;
 • Huiduitslag met hevige jeuk en bultjes;
 • Jeuk.

Zelden (bij meer dan 1 op de 10.000, maar bij minder dan 1 op de 1000 patiënten):

 • Bloedafwijkingen, waaronder tekort aan witte bloedlichaampjes en tekort aan bloedplaatjes;
 • Verhoogd cholesterol-/triglyceridengehalte in het bloed;
 • Te weinig kalium in het bloed;
 • Toevallen/stuipen;
 • Leveraandoeningen, zoals geelzucht, verminderde leverwerking en verhoogde waarden in het bloed (van bijvoorbeeld leverenzymen, bilirubine);
 • Haaruitval;
 • Ernstige overgevoeligheidsreacties (zie rubriek ‘Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel’).

Meer informatie over de bijwerkingen van Fluconazol vindt u in de bijsluiter. Overleg met een arts als u last krijgt van ernstige bijwerkingen of als het om een bijwerking gaat die niet vermeld staat.

Samenstelling

Het werkzame bestanddeel in Fluconazol Actavis is fluconazol (per capsule resp. 50 mg, 100 mg, 150 en 200 mg).

Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn:

 • Fluconazol Actavis 50 mg en 100 mg: gelatine, lactose, magnesiumstearaat, maïszetmeel, natriumlaurylsulfaat, colloïdaal siliciumdioxide, titaandioxide (E171), indigokarmijn FD&C blauw 2 (E132).
 • Fluconazol Actavis 150 mg: gelatine, lactose, magnesiumstearaat, maïszetmeel, natriumlaurylsulfaat, colloïdaal siliciumdioxide, titaandioxide (E171).
 • Fluconazol Actavis 200 mg: gelatine, lactose, magnesiumstearaat, maïszetmeel, natriumlaurylsulfaat, colloïdaal siliciumdioxide, titaandioxide (E171), indigokarmijn FD&C blauw 2 (E132) en kleurstof ponceau 4R (E124).
 • De inkt op de capsules: schellak, ijzeroxide zwart, (E172) en propyleen glycol (E1520).

Bijsluiter

Lees voor gebruik de bijsluiter.

Beoordeeld door:

Drs. Arco Verhoog, Apotheker Registratienummer: BIG: 19065378617 Laatst gecontroleerd: 28-02-2024 | Nog steeds geldig

Samenwerkende artsen

Jij weet heel goed wat wel én niet goed voor je is. Toch kan het soms lastig zijn om de juiste keuze te maken. De bij Dokteronline aangesloten artsen kunnen je daar goed bij helpen.

Dr. E. Maescu

Huisarts / Spoedeisende Geneeskunde

Dr. P. Mester

Huisarts / Interne Geneeskunde

Dr. I. Malik

Huisarts / Huisartsgeneeskunde
Terug naar boven