Snel thuis geleverd
Betrouwbaar
Professioneel en deskundig

Norvasc

 • Verlaagt de bloeddruk
 • Ook bij angina pectoris
 • Eet/drink geen grapefruit(sap)
 • Kan duizeligheid veroorzaken

Over Norvasc

Norvasc bevat de werkzame stof amlodipine. Dit medicijn behoort tot de groep geneesmiddelen die calciumantagonisten wordt genoemd.

Norvasc wordt gebruikt voor de behandeling van hoge bloeddruk (hypertensie) of een bepaald soort
pijn op de borst, angina pectoris genaamd; een zeldzame vorm daarvan is Prinzmetal-angina of variantangina.

Bij patiënten met hoge bloeddruk werkt dit geneesmiddel door de bloedvaten te ontspannen, zodat het bloed er gemakkelijker door stroomt.

Bij patiënten met angina pectoris werkt Norvasc door de bloedtoevoer naar de hartspier te verbeteren, die dan meer zuurstof ontvangt; als gevolg daarvan wordt pijn op de borst voorkomen.

Dit geneesmiddel biedt geen onmiddellijke verlichting van pijn op de borst door angina pectoris.

Gebruik/werking

Gebruik dit medicijn altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld.

Dosering
De aanbevolen aanvangsdosis is:

 • Volwassenen: eenmaal daags 5 mg. De dosis kan worden verhoogd naar eenmaal daags 10 mg.
 • Kinderen van 6 tot 18 jaar: 2,5 mg per dag. De maximale aanbevolen dosering bedraagt 5 mg per dag.

Dit geneesmiddel is niet bedoeld voor kinderen jonger dan 6 jaar.

Wijze van gebruik

Norvasc kan voor en na eten en drinken gebruikt worden. U moet dit medicijn elke dag op
hetzelfde tijdstip innemen met wat water.

Neem Norvasc niet in met grapefruit(sap). Grapefruit en grapefruitsap kunnen het effect van de werkzame stof amlodipine verhogen.

Het is belangrijk dat u de tabletten blijft innemen. Wacht niet totdat uw tabletten op zijn voordat u
naar uw arts gaat.

Autorijden

Als u van de tabletten misselijk, duizelig of moe wordt of hoofdpijn krijgt, mag u geen voertuig besturen of machines bedienen en moet u onmiddellijk contact opnemen met uw arts.

Te veel of te weinig ingenomen

Wanneer u te veel tabletten heeft ingenomen, kan uw bloeddruk dalen tot een laag of zelfs gevaarlijk laag niveau. Roep direct medische hulp in wanneer u te veel Norvasc tabletten heeft
ingenomen.

Bent u vergeten dit medicijn te gebruiken? Maakt u zich geen zorgen. Als u een tablet bent vergeten, sla die dosis dan helemaal over. Neem uw volgende dosis op het juiste tijdstip in. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Wanneer niet gebruiken

Dit geneesmiddel is niet voor iedereen geschikt. Neem Norvasc bijvoorbeeld niet in als u:

 • Allergisch bent voor een van de stoffen in dit medicijn. Deze stoffen kunt u vinden in de rubriek ‘Samenstelling’;
 • Allergisch bent voor andere calciumantagonisten. De allergie kan zich uiten in jeuk, rood wordende huid of moeite met ademhalen;
 • U heeft een zeer lage bloeddruk (hypotensie);
 • U heeft een vernauwing van de aorta-hartklep (aortastenose) of cardiogene shock (een
  aandoening waarbij uw hart onvoldoende bloed naar het lichaam pompt);
 • U heeft last van hartfalen na een hartaanval.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Overleg met een arts over het gebruik van Norvasc als u last heeft of had van de volgende aandoeningen:

 • Recente hartaanval;
 • Hartfalen;
 • Sterke stijging van de bloeddruk (hypertensieve crisis);
 • Leverziekte;
 • Als u tot de ouderen behoort en uw dosis moet verhoogd worden.

Zwangerschap en borstvoeding

De veiligheid van amlodipine tijdens de zwangerschap is niet vastgesteld. Overleg met een arts over het gebruik van Norvasc als u zwanger kunt zijn of als u zwanger wilt worden.

Er is gebleken dat amlodipine in kleine hoeveelheden in de moedermelk terecht kan komen. Praat met uw arts voordat u Norvasc gaat gebruiken als u borstvoeding geeft of binnenkort gaat geven.

Gebruikt u nog andere medicijnen?

Norvasc kan andere medicijnen beïnvloeden of door andere medicijnen beïnvloed worden. Het gaat om een wisselwerking met bijvoorbeeld de volgende medicijnen:

 • Ketoconazol, itraconazol (antischimmelmiddelen);
 • Ritonavir, indinavir, nelfinavir (zogenaamde proteaseremmers gebruikt voor de behandeling van HIV);
 • Rifampicine, erytromycine, claritromycine (antibiotica);
 • Hypericum perforatum (sint-janskruid);
 • Verapamil, diltiazem (hartgeneesmiddelen);
 • Dantroleen (infuus voor ernstige afwijkingen in de lichaamstemperatuur);
 • Tacrolimus, sirolimus, temsirolimus en everolimus (geneesmiddelen die worden gebruikt om de werking van het immuunsysteem te veranderen);
 • Simvastatine (geneesmiddel dat het cholesterolgehalte verlaagt);
 • Ciclosporine (geneesmiddel dat de weerstand onderdrukt).

Norvasc kan uw bloeddruk nog verder verlagen als u al andere medicijnen gebruikt voor de
behandeling van uw hoge bloeddruk.

Vertel een arts welke medicijnen u gebruikt (heeft) of binnenkort gaat gebruiken.

Bijwerkingen

Norvasc kan bijwerkingen geven, hoewel niet iedereen hiermee te maken krijgt.

De volgende bijwerkingen werden gerapporteerd. Als u last heeft van een van deze
bijwerkingen of als deze langer dan een week aanhouden, neem dan contact op met uw arts.

Zeer vaak: komen voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers

 • Vochtophoping in weefsel (oedeem)

Vaak: komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers

 • Hoofdpijn, duizeligheid, slaperigheid (vooral aan het begin van de behandeling);
 • Hartkloppingen (u bewust zijn van uw hartslag), overmatig blozen;
 • Buikpijn, misselijkheid;
 • Verandering in de stoelgang, diarree, verstopping (obstipatie), indigestie;
 • Vermoeidheid, zwakte;
 • Stoornissen van het zicht, dubbelzien;
 • Spierkrampen;
 • Enkelzwelling.

Een overzicht van minder vaak voorkomende bijwerkingen vindt u in de bijsluiter. Zoek direct medische hulp als u last krijgt van ernstige bijwerkingen, zoals een hevige allergische reactie, een hartaanval/afwijkende hartslag of een mogelijke alvleesklierontsteking (zie bijsluiter voor meer informatie).

Samenstelling

De werkzame stof in dit middel is amlodipine (als besilaat).

De andere stoffen in dit middel zijn watervrij calciumwaterstoffosfaat, magnesiumstearaat,
microkristallijne cellulose en natriumzetmeelglycolaat Type A.

De fabrikanten van Norvasc zijn:

R-Pharm Germany GmbH
Heinrich-Mack-Str. 35
89257 Illertissen
Duitsland

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH
Betriebsstätte Freiburg
Mooswaldallee 1
79090 Freiburg
Duitsland

Bijsluiter

Lees voor gebruik de bijsluiter. U kunt de officiële bijsluiter van Norvasc hier downloaden.

Bijsluiter(s)

Beoordeeld door:

Drs. Wouter Mol, Huisarts Registratienummer: BIG: 9057675501 Laatst gecontroleerd: 10-10-2023 | Nog steeds geldig

Samenwerkende artsen

Jij weet heel goed wat wel én niet goed voor je is. Toch kan het soms lastig zijn om de juiste keuze te maken. De bij Dokteronline aangesloten artsen kunnen je daar goed bij helpen.

Dr. E. Maescu

Huisarts / Spoedeisende Geneeskunde

Dr. P. Mester

Huisarts / Interne Geneeskunde

Dr. I. Malik

Huisarts / Huisartsgeneeskunde
Terug naar boven