Snel thuis geleverd
Betrouwbaar
Professioneel en deskundig

Omeprazole

 • Bij zuurbranden door reflux en bij maagdarmzweren
 • Wordt ook gebruikt als maagbeschermer
 • Remt de aanmaak van maagzuur
 • Capsules om in te nemen
 • Ook voor kinderen

Over Omeprazole

Omeprazole Pfizer is een medicijn voor de maag. De werkzame stof omeprazol behoort tot de medicijngroep ‘protonpompremmers’. Deze geneesmiddelen remmen de aanmaak van maagzuur. Daardoor verminderen klachten als brandend maagzuur en maagpijn.

Artsen schrijven Omeprazole voor bij de volgende aandoeningen:

Bij volwassenen:

 • Gastro-oesofageale reflux. Dit is wanneer er zuur van de maag in de slokdarm terechtkomt wat pijn, ontsteking en zuurbranden veroorzaakt;
 • Een zweer in de twaalfvingerige darm of een maagzweer;
 • Zweren die geïnfecteerd zijn met de bacterie Helicobacter pylori. De arts kan in dat geval ook antibiotica voorschrijven om de infectie te behandelen;
 • Zweren die veroorzaakt zijn door bepaalde geneesmiddelen (NSAID’s oftewel niet-steroïdale ontstekingsremmers). Omeprazole kan ook gebruikt worden om zweren te voorkomen tijdens de behandeling met NSAIDs;
 • Te veel zuur in de maag veroorzaakt door een tumor in de pancreas (Zollinger-Ellisonsyndroom).

Bij kinderen vanaf 1 jaar die minimaal 10 kilo wegen:

 • Gastro-oesofageale reflux;
 • Zweren die geïnfecteerd zijn met de bacterie Helicobacter pylori. De arts kan ook antibiotica voorschrijven om de infectie te behandelen.

Gebruik

Omeprazole Pfizer wordt geleverd in capsules. Neem het medicijn bij voorkeur ’s ochtends in, met of zonder voedsel. Slik de capsule in zijn geheel door met voldoende vloeistof. U mag niet kauwen op de capsules. De korreltjes in de capsule mogen namelijk niet kapot gaan. Lukt het doorslikken van een capsule niet, dan kunt u de capsule openen en de inhoud innemen met wat vloeistof. Volg hiervoor de aanwijzingen in de bijsluiter.

Dosering

De dosering hangt af van de klachten en wordt bepaald door een arts. Bij kinderen wordt de dosering bepaald aan de hand van het lichaamsgewicht. De algemene richtlijnen voor dosering bij volwassenen zijn als volgt:

 • Bij de meeste aandoeningen: eenmaal daags 10 tot 20 mg.

Een arts bepaalt hoe lang u het medicijn moet gebruiken. Meer informatie over de dosering van Omeprazole Pfizer kunt u vinden in de bijsluiter.

Alcohol/autorijden

Er gelden geen waarschuwingen voor autorijden of het gebruik van alcohol.

Te veel ingenomen/dosis vergeten

Heeft u meer capsules ingenomen dan de arts heeft voorgeschreven? Overleg met een arts of apotheker.

Bent u een dosis Omeprazole vergeten? Neem het medicijn alsnog in, tenzij het al bijna tijd is voor de volgende dosis. Neem nooit een dubbele hoeveelheid capsules in om de vergeten dosis in te halen.

Wanneer niet gebruiken

Omeprazole Pfizer is niet voor iedereen geschikt. Gebruik dit medicijn niet in de volgende situaties:

 • Als u overgevoelig bent voor omeprazol, andere protonpompremmers (bijvoorbeeld pantoprazol, esomeprazol of rabeprazol) of voor een van de hulpstoffen in dit medicijn (zie rubriek ‘Samenstelling’);
 • Als u een medicijn gebruikt met de werkzame stof nelfinavir (dit middel wordt vaak gebruikt bij hiv-infecties).

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Overleg eerst met een arts over het gebruik van Omeprazole in de volgende situaties:

 • U verliest veel gewicht zonder reden en heeft slikmoeilijkheden;
 • U krijgt maagpijn of indigestie;
 • U begint voedsel of bloed te braken;
 • U heeft donkere ontlasting (bloed in de stoelgang);
 • U krijgt ernstige of blijvende diarree, want Omeprazole Pfizer werd in verband gebracht met een kleine verergering van infectieuze diarree;
 • U heeft ernstige leverproblemen.

Overleg ook met de arts als deze klachten ontstaan tijdens het gebruik van Omeprazole.

Zwangerschap en borstvoeding

Een arts bepaalt of u Omeprazole Pfizer mag gebruiken als u zwanger bent of borstvoeding geeft.

Gebruikt u nog andere medicijnen?

Vertel het de arts als u nog andere medicijnen gebruikt (heeft) of binnenkort gaat gebruiken. Ook als het gaat om kruidenmiddelen of medicijnen die zonder recept verkrijgbaar zijn.

Neem Omeprazole Pfizer niet als u een geneesmiddel inneemt dat nelfinavir bevat (tegen hiv-infectie).

Overleg met uw arts of apotheker als u een van onderstaande geneesmiddelen gebruikt:

 • Ketoconazol, itraconazol of voriconazol (behandeling van schimmelinfecties);
 • Digoxine (om hartproblemen te behandelen);
 • Diazepam (om angst te behandelen, spieren te ontspannen of bij epilepsie);
 • Fenytoïne (behandeling van epilepsie);
 • Geneesmiddelen om het bloed te verdunnen, zoals warfarine of andere vitamine K-blokkers;
 • Rifampicine (behandeling van tuberculose);
 • Atazanavir (behandeling van hiv-infecties);
 • Tacrolimus (bij orgaantransplantaties);
 • Sint-janskruid (bij milde depressies);
 • Cilostazol (behandeling van claudicatio intermittens);
 • Saquinavir (behandeling van hiv-infecties);
 • Clopidogrel (om de vorming van bloedklonters te voorkomen).

Een arts weet of u deze medicijnen kunt combineren met Omeprazol.

Bijwerkingen

Medicijnen kunnen bijwerkingen geven, hoewel niet iedereen hier last van krijgt. Bijwerkingen die kunnen optreden bij het gebruik van Omeprazol zijn onder andere:

Vaak (bij 1 tot 10 op 100 gebruikers):

 • Hoofdpijn;
 • Maagdarmklachten.

Soms (bij 1 tot 10 op 1000 gebruikers):

 • Opzwellen van de voeten en de enkels;
 • Verstoorde slaap;
 • Duizeligheid, tintelingen en gekriebel, slaperigheid;
 • Draaiduizeligheid (vertigo);
 • Veranderingen in bloedtesten die de werking van de lever controleren;
 • Huiduitslag, uitslag met bultjes (netelroos) en jeukende huid;
 • Algemeen onwel gevoel en gebrek aan energie.

Zelden (bij 1 tot 10 op 10.000 gebruikers):

 • Bloedproblemen zoals een verminderd aantal witte bloedcellen of –plaatjes. Dit kan zwakte, blauwe plekken of meer infecties veroorzaken;
 • Allergische reacties, soms zeer ernstige, waaronder het opzwellen van de lippen, de tong en de keel, koorts, fluitende ademhaling;
 • Laag natriumgehalte in het bloed. Dit kan zwakte, braken en krampen veroorzaken;
 • Agitatie, verwarring of depressive;
 • Smaakveranderingen;
 • Oogproblemen, zoals wazig zien;
 • Plotse fluitende ademhaling of kortademigheid (bronchospasme);
 • Droge mond;
 • Ontstekingen aan de binnenkant van de mond;
 • Een infectie “spruw” genaamd die de darm kan infecteren en veroorzaakt wordt door een schimmel;
 • Leverproblemen, waaronder geelzucht, wat een gele huid, donkere urine en vermoeidheid kan veroorzaken;
 • Haarverlies (alopecie);
 • Huiduitslag ten gevolge van blootstelling aan de zon.

Een volledige lijst met bijwerkingen vindt u in de bijsluiter. Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Zoek direct medische hulp als u last krijgt van zeldzame maar ernstige bijwerkingen zoals:

 • Een hevige allergische reactie (u merkt dit aan klachten als fluitende ademhaling, opzwellen van de lippen, de tong en de keel of het lichaam, huiduitslag, flauwvallen of slikmoeilijkheden);
 • Het StevensJohnsonsyndroom of toxische epidermale necrolyses (u merkt dit aan klachten als het rood worden van de huid met blaren of vervelling. Er kunnen ook ernstige blaren en bloeding zijn op de lippen, de ogen, de mond, de neus en de geslachtsorganen);
 • Leverproblemen. (U merkt dit aan klachten als een gele huid, donkere urine en vermoeidheid).

Samenstelling

De werkzame stof in Omeprazole Pfizer is omeprazol. Elke maagsapresistente harde capsule bevat 10 mg of 20 mg of 40 mg omeprazol. De andere stoffen in Omeprazole Pfizer zijn:

 • Capsuleinhoud: lactosemonohydraat, natriumlaurylsulfaat, microkristallijne cellulose (E460), hydroxypropylcellulose (E463), mannitol (E421), dinatriumhydrogeenfosfaat dihydraat (E339), hypromellose (E464), triethylcitraat (E1505), talk (E553b), methacrylzuur: ethylacrylaat copolymeer (1:1) , glycerolmonostearaat 40-55, polysorbaat 80 (E433), titaandioxide (E171);
 • Capsule: rood ijzeroxide (E172), titaandioxide (E171), gelatine, natriumlaurylsulfaat
  Drukinkt: shellac (E904), propyleenglycol (E1520), zwart ijzeroxide (E172), kaliumhydroxide (E525).

De fabrikant van Omeprazol Pfizer is:

Pfizer PGM, Zone industrielle, 29, route des Industries, 37530 Pocé-sur-Cisse, Frankrijk.

Bijsluiter

Lees voor gebruik de bijsluiter. U kunt de officiële bijsluiter van Omeprazole Pfizer hier downloaden.

Beoordeeld door:

Drs. Arco Verhoog, Apotheker Registratienummer: BIG: 19065378617 Laatst gecontroleerd: 25-01-2024 | Nog steeds geldig

Samenwerkende artsen

Jij weet heel goed wat wel én niet goed voor je is. Toch kan het soms lastig zijn om de juiste keuze te maken. De bij Dokteronline aangesloten artsen kunnen je daar goed bij helpen.

Dr. E. Maescu

Huisarts / Spoedeisende Geneeskunde

Dr. P. Mester

Huisarts / Interne Geneeskunde

Dr. I. Malik

Huisarts / Huisartsgeneeskunde
Terug naar boven