Snel thuis geleverd
Betrouwbaar
Professioneel en deskundig

Orlistat (Xenical)

 • Afslankmedicijn
 • Blokkeert deels opname van vet uit de voeding
 • Innemen bij de maaltijd
 • Kan diarree veroorzaken bij te vet eten

Over Orlistat

Orlistat 120 mg Teva is een middel tegen zwaarlijvigheid. Het is werkzaam in uw spijsverteringssysteem om te voorkomen dat ongeveer eenderde van het vet dat voorkomt in het voedsel dat u eet, wordt verteerd.

Orlistat bindt aan de enzymen in uw spijsverteringssysteem (lipases) en blokkeert hen om sommige van de vetten die u tijdens uw maaltijd heeft gegeten af te breken.
Het onverteerde vet kan niet worden opgenomen en wordt uit uw lichaam verwijderd.

Orlistat wordt toegepast bij de behandeling van zwaarlijvigheid in combinatie met een dieet dat een lage hoeveelheid calorieën bevat.

Gebruik/werking

Gebruik Orlistat 120 mg Teva volgens de aanwijzingen van de arts.
Raadpleeg bij twijfel een arts of apotheker.

Dosering:

 • Volwassenen: driemaal daags 1 capsule van 120 mg bij de maaltijd (ontbijt, lunch, avondeten).

De capsule kan onmiddellijk vóór, tijdens of binnen één uur na een maaltijd worden ingenomen. Slik de capsule in zijn geheel door met wat water.

Te veel of te weinig ingenomen

Houd u zich aan de maximale dosering. Bent u vergeten om Orlistat in te nemen? Tot 1 uur na de maaltijd kunt u de capsule alsnog innemen. Sla de vergeten capsule anders over en ga verder met het gebruikelijke schema. Gebeurt dit meerdere keren achter elkaar, overleg dan met een arts.

Heeft u te veel capsules ingenomen, overleg dan met een arts.

Wijze van gebruik

Orlistat moet worden gecombineerd met een goed uitgebalanceerd dieet met een beperkt aantal calorieën dat rijk is aan fruit en groenten en waarbij gemiddeld 30% van de calorieën afkomstig is van vet. Uw dagelijkse opname van vet, koolhydraat en eiwit moet over drie maaltijden verdeeld worden. Vermijd vetrijke tussendoortjes zoals koek en chocolade. Zo heeft u optimaal profijt van dit afslankmiddel.

Orlistat is alleen werkzaam als er vet aanwezig is. Het is daarom niet nodig Orlistat in te nemen als u een maaltijd overslaat of een maaltijd gebruikt waar geen vet in zit.

Heeft u Orlistat niet precies volgens het voorschrift gebruikt? Vertel dit aan uw arts om misverstanden over de werking van het medicijn te voorkomen. Als u na 12 weken niet ten minste 5% van uw lichaamsgewicht (uitgaande van het gewicht bij aanvang van de behandeling) hebt verloren, zal de arts de behandeling staken.

Wanneer niet gebruiken

Orlistat is niet voor iedereen geschikt. Gebruik dit afslankmiddel niet in de volgende situaties:

 • Als u allergisch (overgevoelig) bent voor één van de stoffen in de tablet (zie ‘Samenstelling’);
 • Als u lijdt aan het chronisch malabsorptie-syndroom (onvoldoende opname van voedsel uit het spijsverteringskanaal);
 • Als u lijdt aan cholestasis (een leverziekte);
 • Als u borstvoeding geeft;
 • Orlistat is niet bedoeld voor kinderen.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Orlistat In bepaalde situaties moet u extra voorzichtig zijn met Orlistat.

Gewichtsverlies kan ook de dosering van geneesmiddelen tegen andere aandoeningen (bijv. een hoog cholesterolgehalte of suikerziekte) beïnvloeden. Daarom dient u deze en andere geneesmiddelen, die u mogelijk gebruikt, met uw arts te bespreken. Gewichtsverlies kan betekenen dat aanpassing van de dosering van die geneesmiddelen nodig is.

Dit geneesmiddel kan een onschuldige verandering in uw ontlastingspatroon veroorzaken, zoals vettige of olie-achtige ontlasting door de uitscheiding van onverteerd vet in de ontlasting. De kans hierop is groter als Orlistat wordt ingenomen met een vetrijk dieet. Bovendien dient vetrijke voeding gelijkmatig over drie maaltijden verdeeld te worden, omdat de kans op maag- en/of darmstoornissen te verminderen.

Bij ernstige diarree kan orale anticonceptie (de anticonceptiepil) minder goed werken. Het gebruik van aanvullende anticonceptie (bijvoorbeeld een condoom) wordt aanbevolen.

Het gebruik van orlistat kan geassocieerd worden met nierstenen bij patiënten die lijden aan een chronische nierziekte. Vertel het uw arts als u lijdt aan problemen met uw nieren.

Zwangerschap en borstvoeding Gebruik van Orlistat tijdens zwangerschap wordt niet aanbevolen.

Het is niet bekend of orlistat in de moedermelk terechtkomt.
Daarom moet u geen borstvoeding geven tijdens het gebruik van Orlistat.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Medicijnen kunnen een wisselwerking hebben met Orlistat. Dat geldt onder andere voor de volgende medicijnen:

 • Acarbose (een middel tegen diabetes type 2). Gelijktijdig gebruik met Orlistat wordt niet aanbevolen;
 • Antistollingsmiddelen (bijvoorbeeld warfarine). De arts kan het nodig vinden uw bloedstolling te laten controleren;
 • Ciclosporine. Gelijktijdig gebruik met Orlistat wordt niet aanbevolen. Als gecombineerd gebruik noodzakelijk is, zal uw arts mogelijk uw ciclosporinebloedwaarden vaker moet controleren dan gewoonlijk;
 • Jodiumzouten en/of levothyroxine. Gevallen van hypothyreoïdie en/of verminderde controle van hypothyreoïdie kunnen optreden;
 • Amiodaron. Vraag uw arts hierover om advies.

Orlistat vermindert de opname van sommige vetoplosbare voedingsstoffen, in het bijzonder van bètacaroteen en vitamine E. U dient daarom het advies van uw arts op te volgen om een goed uitgebalanceerd dieet, rijk aan fruit en groenten, te gebruiken. De arts kan u adviseren een multivitaminensupplement te gebruiken.

Orlistat kan een anticonvulsieve behandeling verstoren door de absorptie van anti-epileptische geneesmiddelen te verminderen, wat kan leiden tot toevallen. Neem daarom contact op met uw arts als u van mening bent dat de frequentie en/of de ernst van de toevallen veranderd is bij het gebruik van Orlistat samen met anti-epileptische geneesmiddelen.

Meer waarschuwingen over het gebruik van Orlistat vindt u in de bijsluiter.

Bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan Orlistat bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen ze krijgt. Vertel het uw arts of apotheker zo snel mogelijk als u zich niet goed voelt tijdens de behandeling met Orlistat.

Het merendeel van de bijwerkingen komt voort uit de plaatselijke werking op het spijsverteringsstelsel. Deze verschijnselen zijn doorgaans mild van aard, treden op bij
het begin van de behandeling, en worden voornamelijk waargenomen na maaltijden met een hoog vetgehalte. In het algemeen verdwijnen deze verschijnselen bij het voortzetten van de behandeling en als u zich aan het voorgeschreven dieet houdt.

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen (deze kunnen voorkomen bij meer dan 1 op 10 patiënten)

 • Hoofdpijn;
 • Pijn/onaangenaam gevoel in de buik;
 • Dringende of toegenomen ontlastingsdrang;
 • Winderigheid met verlies van ontlasting;
 • Olieachtige of vettige ontlasting;
 • Vloeibare ontlasting;
 • Lage bloedsuikerspiegels (treedt op bij sommige personen met type 2 diabetes).

Vaak voorkomende bijwerkingen (deze kunnen voorkomen bij tot 1 op 10 van de 100 patiënten)

 • Pijn/onaangenaam gevoel in het rectum;
 • Zachte ontlasting;
 • Incontinentie (ontlasting);
 • Opgeblazen gevoel (treedt op bij sommige personen met type 2 diabetes);
 • Aandoening van tanden/tandvlees;
 • Onregelmatige menstruatie;
 • Vermoeidheid.

Een overzicht van minder vaak voorkomende bijwerkingen vindt u in de bijsluiter. Raadpleeg een arts als u last krijgt van hevige bijwerkingen of van bijwerkingen die niet in de bijsluiter staan.

Samenstelling

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in dit middel is orlistat. Elke harde capsule bevat 120 mg orlistat;

De andere bestanddelen zijn:

 • Capsule-inhoud: microkristallijne cellulose, natriumzetmeelglycolaat (type A), colloïdaal watervrij siliciumdioxide, natriumlaurylsulfaat;
 • Capsulewand: gelatine, titaniumdioxide (E171), indigokarmijn (E132).

De fabrikant van Orlistat is:

Pharmaceutical Works POLPHARMA SA
19 Pelplińska Street
83-200 Starogard Gdański
Polen

Bijsluiter

Lees voor gebruik de bijsluiter.

Bijsluiter(s)

Beoordeeld door:

Drs. Arco Verhoog, Apotheker Registratienummer: BIG: 19065378617 Laatst gecontroleerd: 20-11-2023 | Nog steeds geldig

Samenwerkende artsen

Jij weet heel goed wat wel én niet goed voor je is. Toch kan het soms lastig zijn om de juiste keuze te maken. De bij Dokteronline aangesloten artsen kunnen je daar goed bij helpen.

Dr. E. Maescu

Huisarts / Spoedeisende Geneeskunde

Dr. P. Mester

Huisarts / Interne Geneeskunde

Dr. I. Malik

Huisarts / Huisartsgeneeskunde
Terug naar boven