Snel thuis geleverd
Betrouwbaar
Professioneel en deskundig

Paracetamol / Codeïnefosfaat

 • Helpt bij lichte tot matige pijn
 • Tablet om in te nemen
 • Niet geschikt voor vrouwen die borstvoeding geven
 • Niet voor kinderen jonger dan 12 jaar

Over Paracetamol/Codeïnefosfaat

Paracetamol/Codeïnefosfaat is een pijnstiller op basis van twee pijnstillende stoffen: paracetamol en codeïne. Dit medicijn helpt bij lichte tot matige pijn. Bovendien is paracetamol een koortsverlagend middel. Paracetamol/Codeïnefosfaat wordt gebruikt bij verschillende lichte tot matige pijnklachten, zoals:

 • Pijn door griep of verkoudheid;
 • Hoofdpijn;
 • Kiespijn;
 • Spit;
 • Zenuwpijn.

Gebruik

Neem de tablet in met wat water. U kunt de tablet eventueel door midden breken om het doorslikken wat te vergemakkelijken. U kunt Paracetamol/Codeïnefosfaat met of zonder voedsel innemen.

Gebruik deze pijnstiller maximaal drie dagen achter elkaar. Overleg met een arts als de klachten na drie dagen niet zijn verminderd.

Dosering

De algemene richtlijnen voor de dosering zijn als volgt:

 • Volwassenen: 1 tot 2 tabletten per keer. Neem niet meer dan 6 tabletten per dag in.
 • Kinderen vanaf 12 jaar: 1 tablet per keer, zo nodig na 6 uur herhalen. De maximale dagdosis is 4 tabletten per 24 uur.

Bij patiënten met een nier- of leveraandoening kan de arts een aangepaste dosering voorschrijven. Deze pijnstiller is niet bedoeld voor kinderen jonger dan 12 jaar.

Als de klachten niet verminderen, juist erger worden of steeds terugkomen: overleg met een arts.

Lees meer over de dosering van Paracetamol/Codeïnefosfaat in de bijsluiter.

Alcohol/autorijden

Pas op met het overmatig drinken van alcohol. Sterkedrank kan de kans op leverbeschadiging door paracetamol vergroten. Neem dit middel niet in als uw lever beschadigd is door overmatig alcoholgebruik.

Dit medicijn kan bijwerkingen als duizeligheid of slaperigheid geven. Bestuur geen voertuig als u last heeft van deze klachten.

Te veel ingenomen/dosis vergeten

Heeft u meer Paracetamol/Codeïnefosfaat ingenomen dan de arts heeft voorgeschreven? Overleg met een arts of apotheker; u kunt last krijgen van overdoseringsverschijnselen (zie bijsluiter). Het in één keer innemen van enkele malen de maximale dagdosis kan de lever zeer ernstig beschadigen; bewusteloosheid treedt daarbij niet op. Neem in dit geval onmiddellijk contact op met uw arts.

Bent u een dosis Paracetamol/Codeïnefosfaat vergeten? Neem nooit een dubbele hoeveelheid tabletten in om de vergeten dosis in te halen.

Wanneer niet gebruiken

Paracetamol/Codeïnefosfaat is niet voor iedereen geschikt. Gebruik dit medicijn niet in de volgende situaties:

 • Als u allergische bent voor een van de stoffen in deze pijnstiller (zie rubriek ‘Samenstelling’);
 • Als u codeïne erg snel in morfine omzet (metaboliseert);
 • Als u borstvoeding geeft;
 • Als u lijdt aan een leveraandoening;
 • Als u last heeft van kortademigheid als gevolg van een luchtwegaandoening (bijvoorbeeld astma of longemfyseem);
 • Als u afwijkingen of beschadigingen aan de schedel of de hersenen heeft;
 • Bij kinderen van 12 tot 18 jaar na een operatie aan de amandelen, vanwege het gevaar op slaapapneu;
 • Als behandeling van verkoudheids of griepklachten bij kinderen van 12 tot 18 met een verminderde ademhalingsfunctie.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

In bepaalde gevallen moet u extra voorzichtig zijn met deze pijnstiller. Bijvoorbeeld in de volgende situaties:

 • Als uw lever en/of nieren minder goed werken;
 • Als u dagelijks grote hoeveelheden alcohol gebruikt;
 • Als u last krijgt van bloedarmoede;
 • Als u geneesmiddelen gebruikt die de werking van de lever kunnen beïnvloeden;
 • Als u uitdrogingsverschijnselen heeft of ondervoed bent;
 • Als u een bepaalde erfelijke aandoening heeft genaamd glucose6-fosfaathydrohenase-deficiëntie (ook bonenziekte of favisme genoemd);
 • Als u ouder bent; codeïne kan bij ouderen bijwerkingen geven als slaperigheid, duizeligheid en verstopping.

Een volledige lijst met waarschuwingen over het gebruik van Paracetamol/Codeïnefosfaat vindt u in de bijsluiter. Overleg met een arts als u niet zeker weet of u deze pijnstiller veilig kunt gebruiken.

Zwangerschap en borstvoeding

Gebruik Paracetamol/Codeïnefosfaat alleen in overleg met een arts als u zwanger bent.

Paracetamol/Codeïnefosfaat wordt afgeraden aan vrouwen die borstvoeding geven; dit geneesmiddel komt in de moedermelk terecht.

Gebruikt u nog andere medicijnen?

Vertel het de arts als u nog andere medicijnen gebruikt (heeft) of binnenkort gaat gebruiken. Ook als het gaat om kruidenmiddelen of medicijnen die zonder recept verkrijgbaar zijn.

Paracetamol/Codeïnefosfaat heeft een wisselwerking met diverse geneesmiddelen, waaronder:

 • Slaapen/of kalmeringsmiddelen, sterkwerkende pijnstillers en bepaalde middelen tegen depressies of andere geestelijke stoornissen;
 • Bepaalde middelen tegen o.a. epilepsie (de zogenaamde barbituraten zoals
  fenobarbital);
 • Chlooramfenicol (een middel tegen infecties);
 • Zidovudine (een middel ter behandeling van AIDS);
 • Middelen die ervoor zorgen dat het bloed minder snel stolt (anticoagulantia), zoals warfarine, dicoumarol en acenocoumarol;
 • Cholestyramine (een cholesterolverlagend middel), neem dit medicijn niet in binnen een uur nadat u paracetamol heeft ingenomen;
 • Domperidon en metoclopramide (middelen tegen misselijkheid en braken);
 • Isoniazide (middel dat gebruikt wordt voor de behandeling van tuberculose);
 • Lamotrigine (middel voor de behandeling van epilepsie).

Neem Paracetamol/Codeïnefosfaat niet in tegelijk met andere geneesmiddelen die paracetamol bevatten. In de bijsluiter vindt u meer informatie over dit onderwerp.

Bijwerkingen

Paracetamol/Codeïnefosfaat wordt over het algemeen goed verdragen. Een enkele keer treden er bijwerkingen op, zoals:

Zelden (bij minder dan 1 op de 1000 patiënten):

 • Maagdarmklachten (buikpijn, diarree, misselijkheid, braken);
 • Duizeligheid;
 • Slaperigheid/sufheid;
 • Allergische reacties, voornamelijk huiduitslag;
 • Koorts;
 • (Ernstige) neerslachtigheid (depressie);
 • Verwarring, hallucinaties;
 • Trillen;
 • Hoofdpijn;
 • Abnormaal zicht;
 • Vasthouden van vocht (oedeem);
 • Leverproblemen.

Een volledig overzicht van alle mogelijke bijwerkingen vindt u in de bijsluiter. Overleg met een arts of apotheker als u last krijgt van bijwerkingen, ook als u klachten ervaart die niet in de bijsluiter staan.

Samenstelling

De werkzame stoffen in Paracetamol/Codeïnefosfaat Teva zijn:

 • Variant 500 mg/10 mg: paracetamol, 500 mg per tablet en codeïnefosfaathemihydraat, 10 mg per tablet.
 • Variant 500 mg/20 mg: paracetamol, 500 mg per tablet en codeïnefosfaathemihydraat, 20 mg per tablet.
 • Variant 500 mg/50 mg: paracetamol, 500 mg per tablet en codeïnefosfaathemihydraat, 50 mg per tablet.

De andere stoffen (hulpstoffen) in dit middel zijn hydroxypropylcellulose (E463),
natriumzetmeelglycolaat (type A), microkristallijne cellulose (E460i), magnesiumstearaat (E572),
watervrij colloïdaal siliciumdioxide (E551).

De fabrikanten van Paracetamol/Codeïnefosfaat Teva zijn:

Pharmachemie B.V.
Swensweg 5
2031 GA Haarlem
Nederland

Teva Pharmaceutical Works Private Limited
Pallagi ut 13
4042 Debrecen
Hongarije

<br />Bijsluiter

Lees voor gebruik de bijsluiter.

Beoordeeld door:

Drs. Wouter Mol, Huisarts Registratienummer: BIG: 9057675501 Laatst gecontroleerd: 21-11-2023 | Nog steeds geldig

Samenwerkende artsen

Jij weet heel goed wat wel én niet goed voor je is. Toch kan het soms lastig zijn om de juiste keuze te maken. De bij Dokteronline aangesloten artsen kunnen je daar goed bij helpen.

Dr. E. Maescu

Huisarts / Spoedeisende Geneeskunde

Dr. P. Mester

Huisarts / Interne Geneeskunde

Dr. I. Malik

Huisarts / Huisartsgeneeskunde
Terug naar boven