Snel thuis geleverd
Betrouwbaar
Professioneel en deskundig

Pradaxa

 • Bloedverdunner
 • Bij het risico op bloedpropjes na een operatie
 • Capsules om in te nemen
 • Niet gebruiken bij zwangerschap/borstvoeding

Over Pradaxa

Pradaxa bevat dabigatran etexilaat, een antistollingsmedicijn. Artsen schrijven dit geneesmiddel voor om het ontstaan van bloedpropjes na een operatie te voorkomen. Bij kinderen wordt het gebruikt om propjes in het bloed te behandelen en het ontstaan van nieuwe bloedpropjes te voorkomen.

Gebruik

Neem de capsule in zijn geheel in. Kauw niet op de capsule en maak de capsule ook niet open. Voor kinderen die de capsule niet kunnen doorslikken, is Pradaxa ook als granulaat of als drank verkrijgbaar.

U kunt dit geneesmiddel met of zonder voedsel innemen.

Dosering

Pradaxa capsules zijn verkrijgbaar in verschillende sterktes (75 mg, 110 mg, 150 mg). Uw dosering hangt af van uw situatie en wordt bepaald door een arts. De algemene richtlijnen voor dosering zijn als volgt:

Bij volwassenen, om bloedpropjes te voorkomen nadat u een nieuwe knie of heup heeft gekregen:

 • Op de dag van de operatie start u altijd met het innemen van 1 capsule. Binnen 1 tot 4 uur na de operatie neemt u de capsule in. Daarna volgt u het doseringsschema dat de arts adviseert.

Bij kinderen vanaf 8 jaar, om bloedpropjes te behandelen en om nieuwe bloedpropjes te voorkomen:

 • Neem 2 keer per dag Pradaxa in (eenmaal ’s ochtends, eenmaal ’s avonds). De dosering hangt af van uw gewicht en leeftijd en wordt bepaald door een arts. Zie bijsluiter voor een doseringstabel.

In de bijsluiter vindt u meer informatie over de dosering.

Alcohol/autorijden

Er gelden geen waarschuwingen wat betreft het gebruik van alcohol en autorijden.

Te veel ingenomen/dosis vergeten/stoppen met Pradaxa

Neem direct contact op met uw arts als u te veel capsules van dit medicijn heeft ingenomen. U heeft dan een grotere kans op bloedingen.

Bent u een dosis Pradaxa vergeten?

Voorkomen van propjes in uw bloednadat u een nieuwe knie of heup heeft gekregen:

 • Neem op de volgende dag weer uw capsules Pradaxa in. U hoeft geen extra capsules te nemen. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Behandelen van propjes in het bloeden voorkomen dat propjes opnieuw ontstaan in het bloed bij kinderen:

 • Duurt het nog langer dan 6 uur voordat u uw volgende capsule moet innemen? Neem dan direct de capsule in.
 • Duurt het korter dan 6 uur voordat u uw medicijn weer moet innemen? Sla dan de vergeten capsule over. Neem een capsule in op het volgende vaste tijdstip. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Stop niet met het gebruik van Pradaxa zonder eerst met een arts te overleggen. Als u te vroeg stopt met dit medicijn kan er een bloedprop ontstaan. Vertel het uw arts als u last krijgt van pijn, een ongemakkelijk gevoel in de bovenbuik en oprispingen, nadat u dit medicijn heeft ingenomen.

Wanneer niet gebruiken

Pradaxa is niet voor iedereen geschikt. Gebruik dit medicijn niet in de volgende situaties:

 • U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel (zie rubriek ‘Samenstelling’);
 • Uw nieren werken niet goed;
 • U heeft op dit moment een bloeding;
 • U heeft meer kans op het krijgen van erge bloedingen (zie bijsluiter voor uitleg);
 • U krijgt makkelijk een bloeding (zie bijsluiter voor uitleg);
 • U gebruikt een andere bloedverdunner. Toch mag u Pradaxa in sommige gevallen wél gebruiken (zie bijsluiter voor meer informatie);
 • Uw lever werkt minder goed. Of u heeft een levensbedreigende leverziekte;
 • U slikt medicijnen bepaalde medicijnen (zie bijsluiter voor uitleg).
 • U heeft een kunsthartklep en u moet daarom altijd bloedverdunners gebruiken.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts voordat u dit medicijn gebruikt. Praat ook met uw arts als u dit medicijn al gebruikt en u klachten krijgt. Of als u geopereerd moet worden. Vertel het uw arts als u nu een ziekte heeft of vroeger ziektes heeft gehad. Zeker als u:

 • Een grotere kans op bloedingen heeft (zie bijsluiter voor meer uitleg);
 • een hartaanval heeft gehad. Of u heeft een ziekte waardoor u een grotere kans op een hartaanval heeft;
 • Een ziekte aan uw lever heeft. Door deze ziekte zijn er veranderingen in de uitslag van bloedonderzoeken. Het gebruik van dit medicijn wordt dan niet geadviseerd.

Wees extra voorzichtig met dit medicijn als:

 • U geopereerd moet worden. In dat geval stopt u tijdelijk met het innemen van dit medicijn, omdat u tijdens de operatie een grotere kans heeft op bloedingen. Zie bijsluiter voor meer informatie;
 • Als u bij een operatie een ruggenprik krijgt, tegen de pijn of als verdoving. Zie bijsluiter voor meer informatie.
 • Zoek direct medische hulp als u valt of u zich verwondt. Vooral als u uw hoofd stoot. U heeft mogelijk een grotere kans op bloedingen;
 • Als u weet dat u lijdt aan antifosfolipidensyndroom. Zie bijsluiter voor meer informatie.

Zwangerschap en borstvoeding

Dit geneesmiddel is niet geschikt voor vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven.

Gebruikt u nog andere medicijnen?

Vertel het de arts als u nog andere medicijnen gebruikt (heeft) of binnenkort gaat gebruiken. Ook als het gaat om kruidenmiddelen of medicijnen die zonder recept verkrijgbaar zijn.

Vertel het de arts in ieder geval als u een van de volgende medicijnen gebruikt:

 • Medicijnen tegen de vorming van bloedpropjes;
 • Medicijnen tegen schimmelinfecties, behalve als u ze op uw huid smeert;
 • Medicijnen tegen hartritmestoornissen;
 • Medicijnen om orgaanafstoting te voorkomen na een transplantatie;
 • Een combinatiemedicijn tegen hepatitis C;
 • Medicijnen bij ontstekingen en pijn;
 • Sintjanskruid;
 • Medicijnen tegen depressie;
 • De antibiotica rifampicine en claritromycine;
 • Medicijnen tegen aids;
 • Sommige medicijnen tegen epilepsie.

In de bijsluiter vindt u een specificatie van deze medicijnen.

Bijwerkingen

Medicijnen kunnen bijwerkingen geven, hoewel niet iedereen hier last van krijgt.

Dit medicijn heeft invloed op de bloedstolling. De meeste bijwerkingen hebben daarom te maken met klachten als blauwe plekken of bloedingen. Er kunnen zware of ernstige bloedingen optreden. Dat zijn de meest ernstige bijwerkingen. Door deze bijwerkingen kunt u invalide worden. Ze kunnen ook levensbedreigend zijn of zelfs een dodelijke afloop hebben. Deze bloedingen zijn soms niet duidelijk te zien.

Neem direct contact op met uw arts:

 • Als u een bloeding heeft die niet vanzelf stopt, of als u klachten heeft van een ernstige bloeding zoals:
  • uitzonderlijke zwakte;
  • moe voelen;
  • minder kleur in uw gezicht;
  • duizelig zijn, hoofdpijn;
  • onverklaarde zwelling.

Uw arts kan besluiten om u vaker te controleren of om uw behandeling te wijzigen.

 • Als u een ernstige allergische reactie heeft, waardoor u moeite met ademen krijgt of duizelig wordt.

Andere mogelijke bijwerkingen worden in de bijsluiter genoemd. Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan.

Samenstelling

De werkzame stof in dit middel is dabigatran. Elke harde capsule bevat 110 mg dabigatran etexilaat (als mesilaat).

 • De andere stoffen in dit middel zijn tartaarzuur, acacia, hypromellose, dimeticon 350, talk en hydroxypropylcellulose.
 • De stoffen in de capsulewand zijn carrageenan, kaliumchloride, titaandioxide, indigokarmijn en hypromellose.
 • De stoffen in de zwarte drukinkt zijn schellak, zwart ijzeroxide en kaliumhydroxide.

De fabrikanten van Pradaxa zijn:

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG
Binger Strasse 173
55216 Ingelheim am Rhein
Duitsland

Boehringer Ingelheim France

100-104 avenue de France
75013 Paris
Frankrijk

Bijsluiter

Lees voor gebruik de bijsluiter. U kunt de officiële bijsluiter van Pradaxa hier downloaden.

Beoordeeld door:

Drs. Arco Verhoog, Apotheker Registratienummer: BIG: 19065378617 Laatst gecontroleerd: 23-08-2023 | Nog steeds geldig

Samenwerkende artsen

Jij weet heel goed wat wel én niet goed voor je is. Toch kan het soms lastig zijn om de juiste keuze te maken. De bij Dokteronline aangesloten artsen kunnen je daar goed bij helpen.

Dr. E. Maescu

Huisarts / Spoedeisende Geneeskunde

Dr. P. Mester

Huisarts / Interne Geneeskunde

Dr. I. Malik

Huisarts / Huisartsgeneeskunde
Terug naar boven