Snel thuis geleverd
Betrouwbaar
Professioneel en deskundig

Propecia

 • Helpt bij mannelijke kaalheid
 • Bij licht tot matig haarverlies
 • Mag niet door vrouwen worden gebruikt
 • Tablet met of zonder voedsel innemen

Over Propecia

Propecia bevat een medicijn genaamd finasteride. Dit geneesmiddel wordt gebruikt voor de behandeling van mannelijke kaalheid (ook bekend als alopecia androgenetica).

Kaalheid van het mannelijke type wordt waarschijnlijk veroorzaakt door een combinatie van erfelijke factoren en een bepaald hormoon, genaamd dihydrotestosteron (DHT). Onder invloed van DHT wordt de groeifase van het haar korter en wordt het haar dunner.

Propecia verlaagt de concentratie van DHT in de hoofdhuid door een enzym (5-alfa-reductase type 2) dat testosteron omzet in DHT te remmen.

Alleen mannen met licht tot matig (maar geen volledig) haarverlies mogen verwachten baat te hebben bij het gebruik van Propecia. Bij de meeste mannen die 5 jaar lang met Propecia behandeld zijn, werd het haarverlies vertraagd. Bij minstens de helft van deze mannen trad er ook een mate van verbetering van de haargroei op.

Gebruik/werking

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Dosering

 • De gebruikelijke dosering is eenmaal daags 1 tablet van 1mg finateride.

De tabletten kunnen met of zonder voedsel worden ingenomen. Neem niet meer dan de voorgeschreven dosis in. Het medicijn werkt niet beter of sneller als u het vaker inneemt.

Uw arts zal u helpen vaststellen of Propecia bij u werkt. Het is belangrijk Propecia te gebruiken voor zolang als uw arts dat voorschrijft. Propecia kan op lange duur alleen werken als u het blijft innemen.

Alcohol/autorijden

Bij dit medicijn worden geen waarschuwingen gegeven over het gebruik van alcohol of autorijden.

Te veel of te weinig ingenomen/stoppen met Propecia

Heeft u te veel van dit middel ingenomen? Neem dan onmiddellijk contact op met uw arts.

Bent u vergeten om Propecia in te nemen? Sla de vergeten dosis over en ga verder met het gebruikelijke schema. Neem nooit een dubbele hoeveelheid Propecia in om de vergeten tablet in te halen.

Wilt u stoppen met dit medicijn? Overleg met een arts. Houd er rekening mee dat het 3 tot 6 maanden kan duren voor het effect van Propecia optreedt. Het is belangrijk om Propecia te blijven gebruiken zolang als uw arts dit voorschrijft. Als u stopt met het gebruik van Propecia, is het waarschijnlijk dat u binnen 9 tot 12 maanden de herwonnen haargroei weer verliest.

Wanneer niet gebruiken

Propecia is niet voor iedereen geschikt. Gebruik dit medicijn niet in de volgende situaties:

 • U bent overgevoelig voor de werkzame stof finasteride of voor een van de hulptstoffen in de tablet (zie rubriek ‘Samenstelling’);
 • U bent een vrouw of kind. Propecia mag uitsluitend gebruikt worden door volwassen mannen. In klinische studies is bovendien aangetoond dat Propecia niet werkt bij haarverlies bij vrouwen.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Informeer uw arts als u gezondheidsproblemen heeft of heeft gehad of als u last heeft van een allergie. Een arts weet of Propecia voor u geschikt is.

Zwangerschap en borstvoeding

Propecia is alleen bedoeld voor de behandeling van vroege stadia van kaalheid bij mannen. Vrouwen die zwanger (kunnen) zijn, mogen Propecia niet innemen. Ze mogen ook geen gebroken of fijngemaakte tabletten aanraken. Het werkzame bestanddeel in Propecia wordt namelijk door de huid geabsorbeerd.

Finasteride, de werkzame stof in Propecia, kan afwijkingen aan de geslachtsorganen veroorzaken bij ongeboren mannelijke baby’s. Als een zwangere vrouw met het werkzame bestanddeel van Propecia in aanraking komt, moet zij haar arts raadplegen.

Tabletten Propecia zijn (film)omhuld en zullen bij normaal gebruik contact met het werkzame bestanddeel voorkomen, mits de tabletten niet gebroken of fijngemaakt zijn.

Gebruikt u nog andere medicijnen?

Gebruikt u naast Propecia nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen recept voor nodig heeft. Over het algemeen kan Propecia samen met andere geneesmiddelen worden gebruikt.

Bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan Propecia bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. De bijwerkingen van Propecia zijn over het algemeen van voorbijgaande aard tijdens de behandeling of verdwijnen na stopzetten van de behandeling. Bijwerkingen van Propecia zijn onder andere:

Soms (bij 1 tot 10 van de 1000 gebruikers):

 • Minder zin in seks;
 • Problemen met het krijgen van een erectie;
 • Problemen met de zaadlozing, waaronder een vermindering van de hoeveelheid zaadvloeistof;
 • Depressieve stemming.

Andere gemelde bijwerkingen (mate van voorkomen niet bekend) zijn:

 • Allergische reacties waaronder uitslag, jeuk, galbulten en zwelling van de lippen en het gezicht;
 • Pijnlijke of opgezwollen borsten;
 • Pijn aan de testes;
 • Snelle hartslag;
 • Aanhoudende problemen met het krijgen van een erectie na stopzetting van de behandeling;
 • Onvruchtbaarheid is gemeld bij mannen die finasteride langdurig hadden gebruikt en andere risicofactoren hadden die van invloed kunnen zijn op de vruchtbaarheid. Na stopzetting van finasteride is gemeld dat de zaadkwaliteit verbeterde of normaal werd. Er is geen langdurig onderzoek gedaan naar het effect van finasteride op de vruchtbaarheid bij mannen;
 • verhoogde leverenzymen.

Als u veranderingen in het borstweefsel opmerkt, zoals knobbels, pijn, meer borstweefsel of afscheiding uit een tepel, moet u dat direct aan uw arts vertellen. Deze klachten kunnen duiden op een ernstige aandoening, zoals borstkanker.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Zoek direct medische hulp als het gaat om een ernstige allergische reactie. Hierbij horen klachten als zwelling van het gezicht, de tong of de keel, slikproblemen, galbulten en moeite met ademen.

Samenstelling

De werkzame stof in dit middel is finasteride. Elke tablet bevat 1 mg finasteride.

De andere stoffen in dit middel zijn:

Tabletkern: lactosemonohydraat 110,4 mg, microkristallijne cellulose, gepregelatineerd maïszetmeel, natriumzetmeelglycolaat, natriumdocusaat, magnesiumstearaat.

Omhulsel: talk, hydroxypropylmethylcellulose, hydroxypropylcellulose, titaniumdioxide (E171), geel en rood ijzeroxide (E172).

De fabrikant van Propecia is:

Merck Sharp & Dohme Quimica de Puerto Rico, Ltd
Road #2, kilometer 60.3
Sabana Hoyos
Arecibo, PR 00688
Puerto Rico

Bijsluiter

Lees voor gebruik de bijsluiter.

Bijsluiter(s)

Beoordeeld door:

Drs. Arco Verhoog, Apotheker Registratienummer: BIG: 19065378617 Laatst gecontroleerd: 06-02-2024 | Nog steeds geldig

Samenwerkende artsen

Jij weet heel goed wat wel én niet goed voor je is. Toch kan het soms lastig zijn om de juiste keuze te maken. De bij Dokteronline aangesloten artsen kunnen je daar goed bij helpen.

Dr. E. Maescu

Huisarts / Spoedeisende Geneeskunde

Dr. P. Mester

Huisarts / Interne Geneeskunde

Dr. I. Malik

Huisarts / Huisartsgeneeskunde
Terug naar boven