Snel thuis geleverd
Betrouwbaar
Professioneel en deskundig

QVAR

Beclometasondipropionaat behoort tot de groep van geneesmiddelen die corticosteroïden wordt genoemd. Deze geneesmiddelen hebben een ontstekingsremmende werking in de luchtwegen en worden gebruikt om benauwdheidsaanvallen bij astma te voorkomen.

Wat is QVAR Inhalator en waarvoor wordt het gebruikt?

Qvar Inhalator wordt gebruikt om benauwdheidsaanvallen bij astma te voorkomen en is niet geschikt om een plotselinge benauwdheidsaanval te stoppen. Het gebruik van Qvar in combinatie met de ook in de handel zijnde AeroChamber Plus voorzetkamer met mondstuk is bedoeld voor patiënten die het moeilijk vinden om aan het begin van de ademhaling op het tankje te drukken. Met name voor gebruik door jongere kinderen is ook Qvar AeroChamber Plus met masker verkrijgbaar.

Qvar inhalator, dit moet u weten over het gebruik ervan

Wanneer de Qvar Inhalator niet gebruiken?

Qvar dient niet te worden gebruikt in het geval van longtuberculose, herpes simplex infecties (groepjes blaasjes op huid en slijmvliezen die na 6-10 dagen indrogen), astma-aanvallen en overgevoeligheid voor beclometasondipropionaat of voor één van de andere bestanddelen van Qvar Inhalator.

Wees extra voorzichtig met Qvar Inhalator. wanneer...

 • ... u Qvar met vaste regelmaat gebruikt, is het effect op de ademhaling binnen 10 dagen merkbaar. Mocht dat niet het geval zijn, neem dan contact op met uw arts. Dit geneesmiddel dat astma-aanvallen voorkomt dient elke dag ingenomen te worden en is niet geschikt om acute benauwdheidsaanvallen te bestrijden. Wanneer u voorheen een CFK-bevattende inhalator gebruikt heeft, bestaat de mogelijkheid dat Qvar anders smaakt en aanvoelt dan uw vorige inhalator;
 • ... het gebruik van inhalatiecorticosteroïden kan, vooral bij hoge en over langere tijd toegediende doses, tot de volgende effecten leiden: remming van de bijnierschorsfunctie, vertraagde groei bij kinderen en jongeren, verminderde botdichtheid, staar en verhoogde oogboldruk. Het is daarom van groot belang dat de dosis inhalatiecorticosteroïden op de laagste waarde wordt ingesteld, waarbij de symptomen afdoende worden bestreden.

Het is aanbevolen de groei van kinderen die lange tijd met inhalatiecorticosteroïden worden behandeld regelmatig te controleren. Indien de groei geremd wordt, dient de behandeling te worden herzien en, indien mogelijk, dient te worden getracht om de dosis inhalatiecorticosteroïden te verminderen tot de laagste mogelijke waarde waarbij de symptomen afdoende worden bestreden.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker dat u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen. Qvar kan voor zover bekend gecombineerd worden met andere geneesmiddelen. Dit gebeurt bijvoorbeeld regelmatig met andere geneesmiddelen tegen benauwdheid. Het is verstandig om bij te houden welke geneesmiddelen u gebruikt en uw arts hiervan op de hoogte te houden.

Zwangerschap en borstvoeding

Tijdens de zwangerschap kunt u Qvar voor zover bekend zonder bezwaar volgens het voorschrift van de arts gebruiken. Het is altijd raadzaam medicijngebruik tijdens de zwangerschap en het geven van borstvoeding te bespreken met uw arts. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen gegevens bekend over de invloed van dit geneesmiddel op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken. Een effect is echter niet waarschijnlijk.

Hoe wordt QVAR Inhalator gebruikt

Volg bij het gebruik van Qvar Inhalator nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker. Qvar heeft een mildere smaak en voelt “zachter” aan dan de CFK-bevattende inhalatoren die u mogelijk voorheen gebruikt heeft. Er zijn twee sterktes beschikbaar en uw arts heeft die sterkte gekozen die het best past bij uw ziekte. U dient uw geneesmiddel te inhaleren volgens het voorschrift van de arts. Indien er sprake is van onduidelijkheid dient u uw arts of apotheker te raadplegen. Qvar is een inhalator waarmee per puf meer geneesmiddel uw longen bereikt. Het is derhalve mogelijk dat uw arts een lagere dosis voorgeschreven heeft dan van uw vorige CFK-bevattende beclometason inhalator.

Dosering

Het gebruikelijke aantal pufjes is als volgt:

Qvar 50

Volwassenen, ouderen en kinderen ouder dan 12 jaar

De gebruikelijke dosis voor mild tot matig astma is 1 pufje tweemaal daags. Deze dosis kan verhoogd worden tot 4 pufjes tweemaal daags. Bij ernstig astma kan de dosis verhoogd worden tot 8 pufjes tweemaal daags. Uw arts kan dus in totaal 16 pufjes per dag voorschrijven.

Kinderen van 5 jaar en ouder

De gebruikelijke dosis voor mild tot matig astma is één pufje tweemaal daags. Bij ernstige astma kan de dosis verhoogd worden tot 2 pufjes tweemaal daags. De arts kan dus in totaal 4 pufjes per dag voorschrijven.

Qvar 100

Volwassenen, ouderen en kinderen ouder dan 12 jaar

De gebruikelijke dosis voor mild tot matig astma is 1 pufje tweemaal daags. Deze dosis kan verhoogd worden tot 2 pufjes tweemaal daags. Bij ernstig astma kan de dosis verhoogd worden tot 4 pufjes tweemaal daags. Uw arts kan dus in totaal 8 pufjes per dag voorschrijven.

Kinderen van 5 jaar en ouder

Qvar 100 wordt gebruikt voor de behandeling van ernstig astma bij kinderen. De gebruikelijke dosis is één pufje tweemaal daags. Indien u een inhalator gebruikt welke budesonide bevat kunt u overgaan op Qvar Inhalator volgens het volgende schema:

Totale dagdosis (µg/dag)

Budesonide2008001600
Qvar100400800

Indien u een inhalator met fluticason gebruikt kunt u overgaan op dezelfde dagelijkse dosis Qvar tot een maximum van 800 microgram per dag.

Wijze van gebruik / hoe vaak in te nemen / duur van de behandeling

U dient Qvar regelmatig te gebruiken, ook wanneer u geen last heeft van uw aandoening. U dient derhalve alleen te stoppen wanneer uw arts dit vraagt. Indien u van mening bent dat uw behandeling onvoldoende effect heeft of indien u meer pufjes nodig heeft dan het gebruikelijke aantal, neem dan contact op met uw arts. Vraag uw arts om een nieuw recept voordat uw Qvar Inhalator leeg is. U kunt Qvar Inhalator ook gebruiken als navulverpakking voor de -ook in de handel zijnde- combinatieverpakking met de AeroChamber Plus voorzetkamer.

Als u merkt dat Qvar Inhalator te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat u moet doen als u meer van Qvar Inhalator heeft gebruikt dan u zou mogen

Het is belangrijk dat u de dosis gebruikt zoals aangegeven op de sticker van de apotheek of zoals uw arts heeft geadviseerd. U mag de dosis niet verhogen of verlagen zonder dit te hebben besproken met uw arts.

Indien u meer dan het voorgeschreven aantal pufjes neemt, dient u uw arts te raadplegen.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Qvar Inhalator te gebruiken

Indien u vergeet uw pufje(s) op het gebruikelijke tijdstip in te nemen, doe dit dan alsnog zo snel mogelijk. De volgende dosis kunt u dan weer op het gebruikelijke tijdstip innemen. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het gebruik van Qvar Inhalator U dient Qvar regelmatig te gebruiken, ook wanneer u geen last heeft van uw aandoening. Overleg eerst met uw arts voordat u stopt met het gebruik van Qvar Inhalator.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan Qvar Inhalator bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

 • In een enkel geval kunnen heesheid, keelpijn of een schimmelinfectie in mond- en keelholte optreden. Dit kunt u tegengaan door na gebruik van Qvar uw mond te spoelen met water. Soms zult u kort na een inhalatie erg moeten hoesten of kunt u zeer kortademig zijn. Als zich dit voordoet moet u meteen met Qvar stoppen en een luchtwegverwijdend geneesmiddel inhaleren, en contact opnemen met uw arts. Ook kan het voorkomen dat u zich na inname van dit geneesmiddel misselijk voelt;
 • Het gebruik van inhalatiecorticosteroïden kan, vooral bij hoge en over langere tijd toegediende doses, tot de volgende effecten leiden: remming van de bijnierschorsfunctie, vertraagde groei bij kinderen en jongeren, verminderde botdichtheid, staar, verhoogde oogboldruk en toegenomen gevoeligheid van de huid voor bloeduitstortingen;
 • Er zijn gevallen van overgevoeligheid bekend. Hierbij traden huidreacties op, zoals rode plekken, galbulten en/of jeuk, of plotselinge vochtophopingen in de huid en slijmvliezen (bijv. oog, gezicht, keel, lippen) en ademhalingsmoeilijkheden (angio-oedeem);
 • De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen. De frequentie is onbekend: verstoorde slaap, depressie of een gevoel van bezorgdheid, rusteloosheid, nervositeit, onrust of snel geïrriteerd zijn. Deze effecten komen vaker voor bij kinderen.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u Qvar Inhalator

 • Buiten het bereik en zicht van kinderen houden;
 • Qvar dient bewaard te worden beneden 25°C. Directe blootstelling aan zonlicht, hitte of vorst dient vermeden te worden. De inhalator kan worden gebruikt bij temperaturen vanaf -10°C. De container bevat een vloeistof onder druk. De container mag niet doorboord worden;
 • Gebruik Qvar Inhalator niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket op de verpakking na “houdbaar t/m:”. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand;
 • Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Aanvullende informatie

Wat bevat Qvar Inhalator

Het werkzame bestanddeel is beclometasondipropionaat. Per pufje komt een dosis van 50 resp. 100 microgram beclometasondipropionaat vrij. De andere bestanddelen zijn:

 • Norfluraan;
 • Alcohol.

Qvar Inhalator bevat geen CFK als drijfgas, maar norfluraan.

Hoe ziet Qvar Inhalator er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Elke Qvar Inhalator bevat 200 doses.

Samenwerkende artsen

Jij weet heel goed wat wel én niet goed voor je is. Toch kan het soms lastig zijn om de juiste keuze te maken. De bij Dokteronline aangesloten artsen kunnen je daar goed bij helpen.

Dr. E. Maescu

Huisarts / Spoedeisende Geneeskunde

Dr. P. Mester

Huisarts / Interne Geneeskunde

Dr. I. Malik

Huisarts / Huisartsgeneeskunde
Terug naar boven