Snel thuis geleverd
Betrouwbaar
Professioneel en deskundig

Salbutamol

 • Inhalatiemedicijn (‘puf’)
 • Bij astma en COPD
 • Vermindert benauwdheid
 • Werkt snel

Over Salbutamol

Salbutamol is een snelwerkende luchtwegverwijder. Dit medicijn bestaat uit een verneveloplossing die wordt ingeademd. De werkzame stof salbutamol vermindert de verkramping van de spiertjes in de luchtwegen. Daardoor gaat ademhalen makkelijker en verminderen klachten als benauwdheid, piepende ademhaling en hoest.

Artsen schrijven salbutamol voor bij astma en COPD. Deze puf is bedoeld als noodmedicatie bij een acute benauwdheidsaanval. Maar Salbutamol kan ook worden gebruikt om zulke aanvallen te voorkomen. Bijvoorbeeld voor het sporten of als u naar een omgeving gaat met rook, koude lucht, huisdieren of andere prikkels.

Gebruik

Salbutamol wordt ingeademd met behulp van een inhalator. In de bijsluiter staat stap voor stap uitgelegd hoe u de inhalator klaarmaakt voor gebruik en hoe u moet puffen. Volg deze aanwijzingen zorgvuldig op. De richtlijnen voor het gebruik van Salbutamol zijn als volgt:

 • Verwijder de beschermkap;
 • Schudt de inhalator voor ieder gebruik;
 • Adem helemaal uit (niet in het mondstuk);
 • Plaats het mondstuk tussen uw lippen;
 • Adem rustig in via het mondstuk. Druk zodra u begint met inademen de verstuiver naar beneden om het medicijn vrij te geven;
 • Als u niet verder kunt inademen, houdt u 5 tot 10 seconden de adem in. U kunt de inhalator uit de mond nemen;
 • Adem daarna rustig uit. Moet u meerdere pufjes nemen? Wacht een halve minuut en herhaal dan bovenstaande stappen;
 • Sluit het mondstuk goed af na ieder gebruik en reinig de inhalator wekelijks zoals staat aangegeven in de bijsluiter.

Voor gebruik bij kinderen kunt u eventueel een (apart verkrijgbare) voorzetkamer op de inhalator plaatsen. Dat maakt het puffen gemakkelijker.

Meer informatie over het gebruik van Salbutamol vindt u in de bijsluiter.

Dosering

Volg bij het innemen van Salbutamol Sandoz nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker. De gebruikelijke dosering is:

Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar

 • Verlichting van aanvallen: 1-2 inhalaties naar behoefte.
 • Ter voorkoming van klachten als gevolg van lichaamsbeweging of uitlokkende factoren: 2 inhalaties 10-15 minuten van tevoren.
 • Maximale dosering: 8 inhalaties per dag.

Kinderen jonger dan 12 jaar

 • Verlichting van aanvallen: 1 inhalatie naar behoefte.
 • Ter voorkoming van klachten als gevolg van lichaamsbeweging of uitlokkende factoren: 1 inhalatie, of 2 indien nodig, 10-15 minuten van tevoren
 • Maximale dosering: 8 doses per dag.

Raadpleeg uw arts als de behandeling niet effectief genoeg is of als u meer doseringen per dag nodig heeft dan normaal. U mag nooit de dosis verhogen of de gebruiksduur veranderen zonder goedkeuring van uw arts.

Alcohol/autorijden

Er gelden geen waarschuwingen voor het gebruik van alcohol of autorijden.

Te veel ingenomen

Heeft u te veel pufjes genomen? Neem contact op met uw arts of ziekenhuis. U kunt last krijgen van klachten als trillen, hoofdpijn, snelle hartslag, misselijkheid of braken, onrust, prikkelbaarheid, toevallen en slaperigheid.

Wanneer niet gebruiken

Gebruik dit medicijn niet als u overgevoelig bent voor een van de bestanddelen in dit medicijn (zie rubriek ‘Samenstelling’).

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u Salbutamol Sandoz gebruikt als een van de onderstaande aandoeningen op u van toepassing is:

 • Ernstige hartziekte;
 • Een geschiedenis van een ernstige hartziekte, een onregelmatige hartslag of pijn op de borst;
 • Ernstige, onbehandelde hoge bloeddruk;
 • Een overactieve schildklier;
 • Te weinig kalium in het bloed;
 • Een verwijde slagader (aneurysma);
 • Suikerziekte (aanbevolen wordt de bloedsuikerspiegels extra te controleren als met de behandeling met Salbutamol Sandoz wordt begonnen);
 • Tumor van het bijniermerg (feochromocytoom). De bijnieren zijn twee klieren die zich boven de nieren bevinden.

Zwangerschap en borstvoeding

Gebruik dit geneesmiddel uitsluitend op advies van een arts als u zwanger bent of borstvoeding geeft.

Gebruikt u nog andere medicijnen?

De onderstaande geneesmiddelen kunnen salbutamol beïnvloeden of erdoor beïnvloed worden:

 • Geneesmiddelen voor hart en bloedvaten die de luchtwegen kunnen vernauwen en werkzame bestanddelen bevatten waarvan de naam eindigt op ‘-ol’, zoals propranolol (bètablokkers) Dit kan kramp in de luchtwegen veroorzaken;
 • Bepaalde geneesmiddelen voor de behandeling van een depressie: - monoamineoxidaseremmers (b.v. moclobemide) - tricyclische antidepressiva, zoals amitriptyline;
 • Anesthetica (middelen die een gedeeltelijk of geheel verlies van bewustzijn veroorzaken), zoals halothaan;
 • Geneesmiddelen tegen een onregelmatige hartslag, zoals digoxine;
 • Xanthinederivaten (gebruikt om te helpen bij de ademhaling), zoals theophylline;
 • Steroïden (groep van hormonen), zoals cortison;
 • Diuretica (plaspillen), zoals furosemide.

Vertel het de arts als een van deze of andere medicijnen gebruikt (heeft) of binnenkort gaat gebruiken. Ook als het gaat om kruidenmiddelen of medicijnen die zonder recept verkrijgbaar zijn.

Bijwerkingen

Medicijnen kunnen bijwerkingen geven, hoewel niet iedereen hier last van krijgt.

Stop met het gebruik van Salbutamol en neem onmiddellijk contact op met uw arts als u een van de volgende klachten krijgt:

 • Symptomen van een allergische reactie, zoals
  • zwelling van het gezicht, de tong of keel
  • moeite met slikken
  • verschijnselen die lijken op brandnetelblaren
  • ademhalingsproblemen
 • Pijn op de borst (zie ‘freqentie niet bekend’)
 • Het ademen wordt meteen na het gebruik van Salbutamol moeilijker, hoewel Salbutamol de symptomen vermindert. Dit betekent dat uw ziekte verergert en dat u dringend een andere behandeling nodig heeft.

Andere bijwerkingen die kunnen optreden bij het gebruik van Salbutamol zijn onder andere:

Vaak, bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers:

 • Trillen;
 • Versnelde hartslag;
 • Hoofdpijn;
 • Spierkrampen.

Soms, bij 1 tot 10 op de 1000 gebruikers:

 • Snelle hartslag;
 • Irritatie in mond en keel.

Zelden, bij 1 tot 10 op de 10.000 gebruikers:

 • Verlaagd kaliumgehalte in het bloed;
 • Roodheid in het gezicht.

Zeer zelden, bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers:

 • Allergische reacties (zie begin van deze rubriek);
 • Zwakte;
 • Flauwvallen;
 • Toegenomen activiteit;
 • Toegenomen prikkelbaarheid;
 • Hallucinaties;
 • Slaapstoornissen;
 • Onregelmatig hartritme;
 • Pijn op de borst;
 • Jeukende huiduitslag;
 • Moeilijker ademen meteen na gebruik van de inhalator.

Frequentie niet bekend:

 • Sommige mensen kunnen af en toe pijn op de borst ervaren (door hartproblemen, zoals angina), maar het is niet bekend hoe vaak dit gebeurt. Vertel het uw arts als u tijdens de behandeling met Salbutamol deze klachten krijgt en stop niet met het gebruik van dit geneesmiddel tenzij u verteld is te stoppen.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Samenstelling

Het werkzame bestanddeel van Salbutamol Sandoz is salbutamol. Eén afgepaste dosis bevat 100 microgram salbutamol (als sulfaat). De dosis die via het mondstuk wordt afgegeven is 90 microgram salbutamol (als sulfaat).

De andere bestanddelen zijn norfluraan (HFA 134a), watervrij ethanol, oliezuur

De fabrikant van Salbutamol Sandoz is:

Aeropharm GmbH François-Mitterrand-Allee 1
07407 Rudolstadt
Duitsland

Bijsluiter

Lees voor gebruik de bijsluiter.

Beoordeeld door:

Drs. Wouter Mol, Huisarts Registratienummer: BIG: 9057675501 Laatst gecontroleerd: 13-02-2024 | Nog steeds geldig

Samenwerkende artsen

Jij weet heel goed wat wel én niet goed voor je is. Toch kan het soms lastig zijn om de juiste keuze te maken. De bij Dokteronline aangesloten artsen kunnen je daar goed bij helpen.

Dr. E. Maescu

Huisarts / Spoedeisende Geneeskunde

Dr. P. Mester

Huisarts / Interne Geneeskunde

Dr. I. Malik

Huisarts / Huisartsgeneeskunde
Terug naar boven