Snel thuis geleverd
Betrouwbaar
Professioneel en deskundig

Saxenda

 • Afslankmiddel
 • Toediening: zelf injecteren
 • Vermindert de eetlust
 • Bij een BMI vanaf 27

Over Saxenda

Saxenda is een geneesmiddel voor gewichtsverlies en bevat de werkzame stof liraglutide.

Het is vergelijkbaar met het natuurlijke hormoon GLP-1 dat vrijkomt uit de darmen na een maaltijd. Saxenda werkt in op receptoren in de hersenen die uw eetlust regelen en zorgt dat u zich voldaan en minder hongerig voelt. Dit kan u helpen om minder te eten en uw lichaamsgewicht te verlagen.

Saxenda wordt gebruikt voor gewichtsverlies als aanvulling op een dieet en lichaamsbeweging bij volwassenen vanaf 18 jaar met:

 • een BMI van 30 of hoger (zwaarlijvigheid), of:
 • een BMI van 27 tot 30 (overgewicht), die gewichtsgerelateerde gezondheidsproblemen hebben (zoals diabetes, hoge bloeddruk, hoog cholesterolgehalte of obstructieve slaapapneu).

U moet alleen doorgaan met het gebruik van Saxenda als u ten minste 5% van uw aanvankelijke lichaamsgewicht bent verloren na gebruik van de dosis van 3 mg per dag gedurende 12 weken. Raadpleeg uw arts voordat u doorgaat.

Gebruik/werking

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Uw arts zal u een dieet en een oefenprogramma voorschrijven. Houdt u aan dit programma terwijl u Saxenda gebruikt.

Hoeveel moet u injecteren
Uw behandeling wordt ingesteld met een lage dosis die in de eerste vijf weken van de behandeling geleidelijk wordt verhoogd.

 • Wanneer u begint met het gebruik van Saxenda, is de startdosis 0,6 mg eenmaal per dag, gedurende ten minste één week.
 • U moet de dosis elke week met 0,6 mg verhogen tot aan de aanbevolen dosis van 3,0 mg eenmaal per dag.

Uw arts zal u vertellen hoeveel Saxenda u elke week moet gebruiken. Meestal zult u de volgende tabel moeten aanhouden.

Week

Geïnjecteerde dosis

Week 1

0,6 mg eenmaal per dag

Week 2

1,2 mg eenmaal per dag

Week 3

1,8 mg eenmaal per dag

Week 4

2,4 mg eenmaal per dag

Week 5 en verder

3,0 mg eenmaal per dag

Zodra u in week 5 van de behandeling de aanbevolen dosis van 3,0 mg gebruikt, blijft u deze dosis gebruiken tot aan het eind van uw behandelingsperiode. Verhoog de dosis niet verder.

Uw arts zal uw behandeling regelmatig controleren.

Hoe en wanneer gebruikt u dit middel? Een arts of verpleegkundige laat u zien hoe u de pen moet gebruiken.

 • U kunt Saxenda op elk moment van de dag gebruiken, met of zonder eten en drinken;
 • Gebruik Saxenda elke dag op ongeveer hetzelfde tijdstip.

Waar te injecteren? Saxenda wordt met een injectie onder de huid toegediend (subcutane injectie).

 • De beste plaatsen om te injecteren zijn de voorzijde van uw buik, de voorzijde van uw dijen of uw bovenarmen;
 • Injecteer niet in een ader of spier.

Volg de instructies voor injecteren die in de bijsluiter staan.

Diabetes Vertel het uw arts als u diabetes heeft. Uw arts kan de dosis van uw geneesmiddelen voor diabetes aanpassen om te voorkomen dat u een lage bloedsuiker krijgt.

 • Meng Saxenda niet met andere geneesmiddelen die u injecteert (zoals insuline);
 • Gebruik Saxenda niet in combinatie met andere geneesmiddelen die GLP-1-receptoragonisten bevatten (zoals exenatide of lixisenatide).

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Neem onmiddellijk contact op met uw arts of ga meteen naar een ziekenhuis, als u meer Saxenda heeft gebruikt dan zou moeten. Neem de doos met het geneesmiddel mee. U heeft mogelijk medische behandeling nodig. De volgende bijwerkingen kunnen zich voordoen:

 • Misselijkheid en braken.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

 • Als u een dosis vergeet en u zich dat herinnert binnen 12 uur na het gewoonlijke tijdstip van gebruik, injecteer het geneesmiddel dan zodra u zich dat herinnert;
 • Is het meer dan 12 uur geleden dat u Saxenda had moeten gebruiken, sla de gemiste dosis dan over en injecteer de volgende dosis de volgende dag op het gebruikelijke tijdstip;
 • Neem de volgende dag geen dubbele of hogere dosis om de vergeten dosis in te halen.

Stop niet met het gebruik van Saxenda zonder uw arts te raadplegen.

Gebruik Saxenda

Gebruik dit middel altijd zoals is voorgeschreven door de arts. Bent u, om wat voor reden tijdelijk gestopt met het gebruik van Saxenda ga dan twee stappen terug van waar u gebleven bent in het schema.

Bijvoorbeeld; u zat in week 4, begin dan na de stop periode met de dosis van week 2. 
Dit om uw lichaam weer te laten wennen en zo de kans op eventuele bijwerkingen te verminderen.

Een voorgevulde pen bevat 18 mg Liraglutide. Met een prik kunt u een dosis toedienen van 0,6 mg, 1,2 mg, 1,8 mg, 2,4 mg en 3,0 mg.
De begindosis is 0,6 mg 1×/dag. In stappen van 0,6 mg en met tussenpozen van ten minste 1 week wordt de dosis verhoogd tot een onderhoudsdosis van 3,0 mg 1×/dag.
Dat betekent dat als u op een onderhoudsdosering van 3,0 mg zit, u 6 prikken kunt toedienen met 1 pen; de pen gaat dus 6 dagen mee.

Wanneer niet gebruiken

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek ‘Samenstelling’.
 • Saxenda is niet geschikt voor kinderen jonger dan 18 jaar.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

 • Er is weinig tot geen ervaring met dit geneesmiddel bij patiënten met hartfalen, leverziekten, nierziekten en bij patiënten van 75 jaar en ouder. Het wordt niet aanbevolen als u ernstig hartfalen heeft of ouder dan 74 bent. Als u een leverziekte of nierziekte heeft of wordt gedialyseerd, raadpleeg dan uw arts;
 • Dit geneesmiddel wordt niet aanbevolen als u een chronische darmontsteking (IBD) heeft of als u een ernstig maag- of darmprobleem heeft wat leidt tot een vertraagde maaglediging;Als u diabetes heeft, mag u Saxenda niet gebruiken als vervanging voor insuline;
 • Raadpleeg uw arts als u een aandoening van de alvleesklier heeft of heeft gehad; Als u veel gewicht verliest, heeft u kans op het ontstaan van galstenen en een ontstoken galblaas. Stop met het gebruik van Saxenda en raadpleeg onmiddellijk een dokter als u symptomen van galstenen/galblaasontsteking ervaart;
 • Als u een schildklieraandoening heeft, raadpleeg dan uw arts;
 • Neem contact op met uw arts als u hartkloppingen heeft of een gevoel van een snelkloppend hart in rust tijdens behandeling met Saxenda;
 • Wanneer u de behandeling met Saxenda begint, kunt u te maken krijgen met vochtverlies of uitdroging. Dit kan ontstaan als u misselijk bent, moet braken of diarree heeft. Voorkom uitdroging door voldoende te drinken.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Sommige geneesmiddelen hebben een wisselwerking met Saxenda. Overleg met uw arts, apotheker of verpleegkundige in de volgende gevallen:

 • Als u geneesmiddelen voor diabetes gebruikt die 'sulfonylureumderivaten' worden genoemd (zoals glimepiride of glibenclamide) - u kunt een lage bloedsuiker krijgen (hypoglykemie) als u deze geneesmiddelen met Saxenda gebruikt. Uw arts kan de dosis van uw geneesmiddel voor diabetes aanpassen om te voorkomen dat u een lage bloedsuiker krijgt;
 • Als u warfarine of andere antistollingsmiddelen gebruikt. Bloedonderzoeken om het stollingsvermogen van uw bloed te testen kunnen vaker noodzakelijk zijn.

Zwangerschap en borstvoeding

Saxenda is niet geschikt voor vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven.

Om er zeker van te zijn dat u niet zwanger bent bij de start van uw behandeling met Saxenda, kunt u een zwangerschapstest doen.

Om zwangerschap te voorkomen, moet u in ieder geval 1 betrouwbare vorm van anticonceptie gebruiken.

Als u zwanger wilt worden, moet u het gebruik van dit geneesmiddel minstens twee maanden van tevoren stopzetten. U moet direct stoppen met het gebruik van Saxenda als u tijdens de behandeling zwanger blijkt te zijn, raadpleeg dan een arts.

Bijwerkingen

Saxenda kan bijwerkingen geven. De meest voorkomende bijwerkingen zijn:

 • Misselijkheid, braken, diarree, obstipatie - deze gaan meestal na enkele dagen of weken over;
 • Maagdarmklachten;
 • Zich zwak of vermoeid voelen;
 • Veranderde smaakzin;
 • Duizeligheid;
 • Slapeloosheid;
 • Galstenen;
 • Reacties op de injectieplaats (zoals huidirritatie).

Een volledig overzicht van alle bijwerkingen vindt u in de bijsluiter. Raadpleeg een arts of apotheker als u last krijgt van bijwerkingen, ook als het gaat om bijwerkingen die niet in de bijsluiter vermeld staan.

Samenstelling

De werkzame stof in dit middel is liraglutide. Eén ml oplossing voor injectie bevat 6 mg liraglutide. Een voorgevulde pen bevat 18 mg liraglutide.

De andere stoffen in dit middel zijn dinatriumfosfaatdihydraat, propyleenglycol, fenol, zoutzuur en natriumhydroxide (voor pH-aanpassing) en water voor injecties.

De fabrikant van Saxenda is:

Novo Nordisk A/S
Novo Allé
DK-2880 Bagsværd
Denemarken

Bijsluiter

Lees voor gebruik de bijsluiter.

Bijsluiter(s)

Veelgestelde vragen

Wat zijn de bijwerkingen van Saxenda?
Saxenda kan bijwerkingen geven. De meest voorkomende bijwerkingen zijn… Lees meer
Hoeveel moet u injecteren?
Uw behandeling wordt ingesteld met een lage dosis die in de eerste vijf weken van de behandeling geleidelijk wordt verhoogd. Kijk voor het doseerschema in de bijsluiter.

Beoordeeld door:

Drs. Arco Verhoog, Apotheker Registratienummer: BIG: 19065378617 Laatst gecontroleerd: 04-03-2024 | Nog steeds geldig

Samenwerkende artsen

Jij weet heel goed wat wel én niet goed voor je is. Toch kan het soms lastig zijn om de juiste keuze te maken. De bij Dokteronline aangesloten artsen kunnen je daar goed bij helpen.

Dr. E. Maescu

Huisarts / Spoedeisende Geneeskunde

Dr. P. Mester

Huisarts / Interne Geneeskunde

Dr. I. Malik

Huisarts / Huisartsgeneeskunde
Terug naar boven