Snel thuis geleverd
Betrouwbaar
Professioneel en deskundig

Terbinafine (Lamisil)

 • Antischimmelmiddel
 • Bij schimmelinfecties van de huid en/of nagels
 • Tablet om in te nemen
 • Kuur afmaken

Over Terbinafine

Terbinafine is een antischimmelmiddel. Dit medicijn wordt gebruikt voor de behandeling schimmelinfecties van de huid en van de nagels.

Gebruik

Gebruik Terbinafine altijd volgens de aanwijzingen van de arts.

Neem de tablet in zijn geheel in met een glas water. De tabletten kunnen met of zonder voedsel worden ingenomen.

Uw arts zal u vertellen hoe lang uw behandeling met terbinafine zal duren.

 • Bij algemene schimmelinfecties van de huid zal de behandeling vermoedelijk 4 weken duren.
 • De behandeling van huidinfecties in de lies of op het lichaam duurt doorgaans 2 tot 4 weken;
 • De behandeling van infecties aan de voeten kan 2 tot 6 weken duren.
 • Voor nagelinfecties kan een behandeling van 6 weken tot 3 maanden duren, maar voor infecties van de teennagels is vaak een behandeling van 6 maanden of langer nodig.

Soms zijn de tekenen en symptomen van infectie pas enkele weken na het beëindigen van de behandeling en de genezing van de infectie geheel verdwenen.

Dosering

De dosering hangt af van de plaats en ernst van de infectie. Over het algemeen is de aanbevolen dosering als volgt:

 • Volwassenen: 250 mg Terbinafine Pfizer per dag.

Alcohol/autorijden

Er gelden geen waarschuwingen voor het gebruik van alcohol. Dit geneesmiddel heeft geen invloed dop uw reactievermogen.

Te veel ingenomen/dosis vergeten/stoppen met Terbinafine

Heeft u te vele tabletten ingenomen? Neem onmiddellijk contact op met een arts, apotheker of de spoedeisende hulp. Neem de officiële bijsluiter van het medicijn of een paar tabletten mee zodat de arts weet om welk geneesmiddel het gaat.

Bent u vergeten om Terbinafine in te nemen? Neem de tablet(ten) alsnog in, tenzij het al bijna tijd is voor de volgende dosis. Neem nooit een dubbele hoeveelheid tabletten in om de vergeten dosis in te halen.

Stop niet zomaar met het gebruik van Terbinafine. Overleg eerst met een arts.

Wanneer niet gebruiken

Terbinafine is niet voor iedereen geschikt. Gebruik dit medicijn niet in de volgende situaties:

 • Als u allergisch bent voor terbinafine of voor één van de andere bestanddelen van Terbinafine Pfizer (zie rubriek ‘Samenstelling’);
 • Als u ernstige nierproblemen heeft;
 • Als u ernstige leverproblemen heeft.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

In sommige gevallen moet u extra voorzichtig zijn met het gebruik van Terbinafine. Overleg eerst met een arts in de volgende situaties:

 • Als u problemen met de lever heeft (gehad) of een ziekte heeft (gehad) die uw lever kan aantasten;
 • Als u psoriasis heeft (gehad);
 • Als u nierproblemen heeft (gehad).

Zwangerschap en borstvoeding

Overleg met een arts over het gebruik van Terbinafine als u zwanger bent of borstvoeding geeft.

Gebruikt u nog andere medicijnen?

Vertel het uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt krijgen.

Terbinafine heeft een wisselwerking met de volgende medicijnen:

 • Het antibioticum rifampicine (verlaagt de concentratie van terbinafine in uw bloed);
 • Cimetidine (een geneesmiddel tegen maagzweren en maagzuur) verhoogt de concentratie van terbinafine in uw bloed;
 • Geneesmiddelen voor de behandeling van depressie zoals clomipramine, lofepramine of paroxetine;
 • Bepaalde geneesmiddelen gebruikt voor de behandeling van de ziekte van Parkinson (zoals monoamine-oxidaseremmers, bijvoorbeeld selegiline);
 • Geneesmiddelen voor de behandeling van hoge bloeddruk of hartproblemen zoals atenolol of carvedilol (bètablokkers);
 • Orale anticonceptiva (de pil). Vrouwelijke patiënten kunnen last krijgen van onregelmatige menstruaties of abnormale bloedingen buiten de menstruaties om;
 • Flecaïnide en propafenon die voor de behandeling van hartfibrillaties worden gebruikt (aritmieën).

Gebruikt u een van deze medicijnen? Overleg dan met een arts of apotheker of u het geneesmiddel kunt combineren met Terbinafine.

Bijwerkingen

Medicijnen kunnen bijwerkingen geven, maar niet iedereen krijgt daar last van. Bijwerkingen die kunnen voorkomen bij het gebruik van Terbinafine zijn onder andere:

Zeer vaak (meer dan 1 van de 10 patiënten):

 • Gewrichtspijn (artralgie) en spierpijn (myalgie) kunnen voorkomen in combinatie met allergische huiduitslag;
 • Huiduitslag, roodheid van de huid met jeuk en netelroos (urticaria). Bij verergerende huiduitslag moet de behandeling beëindigd worden.

Vaak (bij meer dan 1 van de 100 maar minder dan 1 van de 10 patiënten):

 • Hoofdpijn;
 • Verminderde eetlust;
 • Pijn in de maagstreek, opgeblazen gevoel, diarree, indigestie (dyspepsie), misselijkheid (zich ziek voelen);
 • Verhoogde concentratie van leverenzymen in het bloed.

Soms (bij meer dan 1 van de 1 000 maar minder dan 1 van de 100 patiënten):

 • Verlies of vermindering van de smaak. Dit verdwijnt doorgaans geleidelijk na het beëindigen van de behandeling. Er zijn zeer zeldzame gevallen van langdurige smaakstoornissen gerapporteerd die soms geleid hebben tot een vermindering van de eetlust en een aanzienlijk gewichtsverlies.

Zelden (bij meer dan 1 van de 10 000 maar minder dan 1 van de 1000 patiënten):

 • Allergische reacties (met inbegrip van anafylaxie);
 • Prikkelingen (paresthesieën), een doof gevoel in de huid (hypesthesie) en duizeligheid;
 • Stoornissen in de leverfunctie met inbegrip van leverontsteking (hepatitis) en geelzucht (gele verkleuring van huid en ogen);
 • Vermoeidheid en vaag ziektebeeld (malaise).

Een overzicht van minder vaak voorkomende bijwerkingen kunt u vinden in de bijsluiter.

Raadpleeg een arts als u last krijgt van hevige bijwerkingen. Overleg ook met een arts als u last krijgt van een bijwerking die niet in de bijsluiter vermeld staat. Zoek direct medische hulp als u last krijgt van ernstige bijwerkingen, zoals een hevige allergische reactie (anafylaxie) of een gestoorde leverfunctie.

Samenstelling

Het werkzame bestanddeel in dit medicijn is terbinafine.

 • Elke tablet ‘Terbinafine Pfizer 125 mg’ bevat 125 mg terbinafine (als terbinafinehydrochloride).
 • Elke tablet ‘Terbinafine Pfizer 250 mg’ bevat 250 mg terbinafine (als terbinafinehydrochloride).

De andere stoffen in Terbinafine Pfizer zijn microkristallijne cellulose, natriumzetmeelglycolaat (type A), watervrije colloïdale silica, hypromellose en magnesiumstearaat.

De fabrikant van Terbinafine Pfizer is:

Pfizer Italia s.r.l. Località Marino Del Tronto
63100 - Ascoli Piceno (AP)
Italië

Bijsluiter

Lees voor gebruik de bijsluiter.

Bijsluiter(s)
Informatie dossiers

Beoordeeld door:

Drs. Arco Verhoog, Apotheker Registratienummer: BIG: 19065378617 Laatst gecontroleerd: 04-12-2023 | Nog steeds geldig

Samenwerkende artsen

Jij weet heel goed wat wel én niet goed voor je is. Toch kan het soms lastig zijn om de juiste keuze te maken. De bij Dokteronline aangesloten artsen kunnen je daar goed bij helpen.

Dr. E. Maescu

Huisarts / Spoedeisende Geneeskunde

Dr. P. Mester

Huisarts / Interne Geneeskunde

Dr. I. Malik

Huisarts / Huisartsgeneeskunde
Terug naar boven