Snel thuis geleverd
Betrouwbaar
Professioneel en deskundig

Xenical

 • Afslankmedicijn
 • Blokkeert deels opname van vet uit de voeding
 • Innemen bij de maaltijd
 • Kan diarree veroorzaken bij te vet eten

Over Xenical

Xenical (werkzame stof: orlistat) is een middel tegen zwaarlijvigheid. Het is werkzaam in uw spijsverteringssysteem om te voorkomen dat ongeveer eenderde van het vet dat voorkomt in het voedsel dat u eet, wordt verteerd. Xenical bindt aan de enzymen in uw spijsverteringssysteem (lipases) en blokkeert hen om sommige van de vetten die u tijdens uw maaltijd heeft gegeten af te breken. Het onverteerde vet kan niet worden opgenomen en wordt uit uw lichaam verwijderd. Xenical wordt toegepast bij de behandeling van zwaarlijvigheid samen met een dieet dat een lage hoeveelheid calorieën bevat.

Gebruik/werking

Gebruik Xenical altijd precies zoals uw arts dat heeft aangegeven. Raadpleeg bij twijfel een arts of apotheker.

Dosering

De gebruikelijke dosering van Xenical is als volgt:

 • Volwassenen: driemaal daags 1 capsule van 120 mg bij de maaltijd (ontbijt, lunch, avondeten).

De capsule kan onmiddellijk vóór, tijdens of binnen één uur na een maaltijd worden
ingenomen. Slik de capsule in zijn geheel door met wat water.

Wijze van gebruik

Xenical moet worden gecombineerd met een goed uitgebalanceerd dieet met een beperkt aantal calorieën dat rijk is aan fruit en groenten en waarbij gemiddeld 30 % van de calorieën afkomstig is van vet. Uw dagelijkse opname van vet, koolhydraat en eiwit moet over drie maaltijden verdeeld worden. Vermijd vetrijke tussendoortjes zoals koek en chocolade. Zo heeft u optimaal profijt van dit afslankmiddel.

Xenical is alleen werkzaam als er vet aanwezig is. Het is daarom niet nodig Xenical in te nemen als u een maaltijd overslaat of een maaltijd gebruikt waar geen vet in zit.

Heeft u Xenical niet precies volgens het voorschrift gebruikt? Vertel dit aan uw arts om misverstanden over de werking van het medicijn te voorkomen. Als u na 12 weken niet ten minste 5 % van uw lichaamsgewicht (uitgaande van het gewicht bij aanvang van de behandeling) hebt verloren, zal de arts de behandeling staken.

Te veel of te weinig gebruikt

Heeft u te veel capsules ingenomen, overleg dan met een arts.

Bent u vergeten om Xenical in te nemen? Tot 1 uur na de maaltijd kunt u de capsule alsnog innemen. Sla de vergeten capsule anders over en ga verder met het gebruikelijke schema. Gebeurt dit meerdere keren achter elkaar, overleg dan met een arts.

Wanneer niet gebruiken

Xenical is niet voor iedereen geschikt. Gebruik Xenical niet in de volgende situaties:

 • Als u allergisch (overgevoelig) bent voor orlistat of voor één van de andere bestanddelen van Xenical;
 • Als u lijdt aan het chronisch malabsorptie-syndroom (onvoldoende opname van voedsel uit het spijsverteringskanaal);
 • Als u lijdt aan cholestasis (een leverstoornis);
 • Als u borstvoeding geeft;
 • Xenical is niet bedoeld voor kinderen.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Xenical

In bepaalde situaties moet u extra voorzichtig zijn met Xenical.

Gewichtsverlies kan ook de dosering van geneesmiddelen tegen andere aandoeningen (bijv. een hoog cholesterolgehalte of suikerziekte) beïnvloeden. Daarom dient u deze en andere geneesmiddelen, die u mogelijk gebruikt, met uw arts te bespreken. Gewichtsverlies kan betekenen dat aanpassing van de dosering van die geneesmiddelen nodig is.

Dit geneesmiddel kan een onschuldige verandering in uw ontlastingspatroon veroorzaken, zoals vettige of olie-achtige ontlasting door de uitscheiding van onverteerd vet in de ontlasting. De kans hierop is groter als Xenical wordt ingenomen met een vetrijk dieet. Bovendien dient vetrijke voeding gelijkmatig over drie maaltijden verdeeld te worden, omdat de kans op maag- en/of darmstoornissen te verminderen.

Bij ernstige diarree kan orale anticonceptie (de anticonceptiepil) minder goed werken. Het gebruik van aanvullende anticonceptie (bijvoorbeeld een condoom) wordt aanbevolen.

Het gebruik van orlistat kan geassocieerd worden met nierstenen bij patiënten die lijden aan een chronische nierziekte. Vertel het uw arts als u lijdt aan problemen met uw nieren.

Zwangerschap en borstvoeding

Het gebruik van Xenical tijdens zwangerschap wordt niet aanbevolen.

Het is niet bekend of Xenical in de moedermelk terechtkomt. Geef daarom geen borstvoeding tijdens het gebruik van Xenical.

Gebruik u nog andere medicijnen?

Andere geneesmiddelen kunnen een wisselwerking hebben met Xenical. Dat geldt onder andere voor de volgende medicijnen:

 • Antistollingsmiddelen (bijv. warfarine). De arts kan het nodig achten uw bloedstolling te laten controleren;
 • Ciclosporine. Gelijktijdige toediening met ciclosporine wordt niet aanbevolen. Het is mogelijk dat uw arts uw ciclosporinebloedwaarden vaker moet controleren dan gewoonlijk;
 • Jodiumzouten en/of levothyroxine. Gevallen van hypothyreoïdie en/of verminderde controle van hypothyreoïdie kunnen optreden;
 • Amiodaron. Vraag uw arts hierover om advies.

Xenical vermindert de opname van sommige vetoplosbare voedingsstoffen, in het bijzonder van bètacaroteen en vitamine E. U dient daarom het advies van uw arts op te volgen om een goed uitgebalanceerd dieet, rijk aan fruit en groenten, te gebruiken. De arts kan u adviseren een multivitaminensupplement te gebruiken.

Orlistat kan een anticonvulsieve behandeling verstoren door de absorptie van anti-epileptische geneesmiddelen te verminderen, wat kan leiden tot toevallen. Neem daarom contact op met uw arts als u van mening bent dat de frequentie en/of de ernst van de toevallen veranderd is bij het gebruik van Xenical samen met anti-epileptische geneesmiddelen.

Meer waarschuwingen over het gebruik van Xenical vindt u in de bijsluiter.

Bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan Xenical bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen ze krijgt. Vertel het uw arts of apotheker zo snel mogelijk als u zich niet goed voelt tijdens de behandeling met Xenical.

Het merendeel van de bijwerkingen komt voort uit de plaatselijke werking op het spijsverteringsstelsel. Deze verschijnselen zijn doorgaans mild van aard, treden op bij
het begin van de behandeling, en worden voornamelijk waargenomen na maaltijden met een hoog vetgehalte. In het algemeen verdwijnen deze verschijnselen bij het voortzetten van de behandeling en als u zich aan het voorgeschreven dieet houdt.

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen (deze kunnen voorkomen bij meer dan 1 op 10 patiënten)

 • Hoofdpijn;
 • Pijn/onaangenaam gevoel in de buik;
 • Dringende of toegenomen ontlastingsdrang;
 • Winderigheid met verlies van ontlasting;
 • Olieachtige of vettige ontlasting;
 • Vloeibare ontlasting;
 • Lage bloedsuikerspiegels (treedt op bij sommige personen met type 2 diabetes).

Vaak voorkomende bijwerkingen (deze kunnen voorkomen bij tot 1 op 10 van de 100 patiënten)

 • Pijn/onaangenaam gevoel in het rectum;
 • Zachte ontlasting;
 • Incontinentie (ontlasting);
 • Opgeblazen gevoel (treedt op bij sommige personen met type 2 diabetes);
 • Aandoening van tanden/tandvlees;
 • Onregelmatige menstruatie;
 • Vermoeidheid.

Een overzicht van minder vaak voorkomende bijwerkingen vindt u in de bijsluiter. Raadpleeg een arts als u last krijgt van hevige bijwerkingen of van bijwerkingen die niet in de bijsluiter staan.

Samenstelling

Wat bevat XENICAL

Het werkzame bestanddeel is orlistat. Iedere capsule bevat 120 mg orlistat;
De andere bestanddelen zijn microkristallijne cellulose (E460), natriumzetmeelglycolaat,
povidon (E1201), natriumlaurylsulfaat en talk. Het capsule-omhulsel bestaat uit gelatine,
indigokarmijn (E132), titaandioxide (E171) en voor consumptie geschikte drukinkt.
De fabrikant van XENICAL is:

Roche Pharma AG Emil-Barrell-Str. 1
D-79639 – Grenzach-Wyhlen
Duitsland

Bijsluiter

Lees voor gebruik de bijsluiter.

Bijsluiter(s)

Veelgestelde vragen

Kan ik Xenical kopen zonder recept?
Xenical zonder recept is niet mogelijk. U heeft altijd een recept nodig om Xenical te verkrijgen. Dokteronline.com kan u mogelijk ook verder helpen.
Wat is de gebruikelijke dosering van Xenical?
Voor volwassenen is het advies driemaal daags 1 capsule van 120 mg bij de maaltijd (ontbijt, lunch, avondeten). Bekijk de dosering

Beoordeeld door:

Drs. Arco Verhoog, Apotheker Registratienummer: BIG: 19065378617 Laatst gecontroleerd: 04-12-2023 | Nog steeds geldig

Samenwerkende artsen

Jij weet heel goed wat wel én niet goed voor je is. Toch kan het soms lastig zijn om de juiste keuze te maken. De bij Dokteronline aangesloten artsen kunnen je daar goed bij helpen.

Dr. E. Maescu

Huisarts / Spoedeisende Geneeskunde

Dr. P. Mester

Huisarts / Interne Geneeskunde

Dr. I. Malik

Huisarts / Huisartsgeneeskunde
Terug naar boven