Menu
  • Algemeen

Waarom roken mensen?

Laatste update:

Cijfers over roken

Enkele cijfers over roken in Nederland, gebaseerd op gegevens van Volksgezondheid en Zorg. Een kwart van de Nederlandse bevolking boven de 18 jaar rookt. Hiervan steekt 74,4% dagelijks een sigaret op. Er zijn meer mannen dan vrouwen die roken. Het percentage rokers boven de 18 jaar is gedaald tussen 2000 en 2015, van 32,8 naar 26,3%. Ook het aantal sigaretten dat per dag gerookt wordt is gedaald.

Je ziet een trend dat het aantal rokers afneemt. Misschien komt het door betere voorlichting, de waarschuwingsafbeeldingen op verpakkingen of de verhoogde prijzen? Toch zijn er nog altijd veel mensen in ons land met een rookverslaving. Iedereen weet wat de gevolgen van roken zijn, daarom is het juist interessant om na te gaan waarom mensen roken.

Waarom roken mensen eigenlijk? Zes belangrijke redenen van een rookverslaving op een rij:

1. Groepsdruk

Rokers beginnen vaak met deze gewoonte in hun puberteit. In die leeftijdsfase is de drang om erbij te horen enorm groot. Steken vrienden, klasgenoten of sportmaten een sigaret op, dan moet je erg sterk in je schoenen staan wil je niet meedoen. Vaak speelt ook de angst om gezien te worden als ‘watje’ die geen nieuwe dingen durft te proberen. Groepsdruk, in het Engels ook wel ‘peer pressure’ genoemd, is één van de belangrijkste redenen om te beginnen met roken.

2. Sociale beloning

Nu het antirookbeleid steeds verder wordt aangescherpt, vormen rokers een apart clubje. Ze worden letterlijk afgezonderd van de rest en moeten hun peuk buiten of in een speciale ruimte opsteken. Rokers zien elkaar dan ook als kameraden en lotgenoten. Wie een wildvreemde roker aanspreekt met de zin ‘heb je een vuurtje voor me’, kan rekenen op een blik van verstandhouding. Dit wordt sociale beloning genoemd: je wordt geaccepteerd in een speciale groep, wat bewust of onbewust best fijn voelt.

3. Risicogedrag

Roken is risicogedrag. Vooral voor jongeren is dit een aanleiding om aan sigaretten te beginnen. Deze groep heeft het vaak helemaal gehad met ouderlijk gezag, (in hun ogen) betuttelende adviezen van de overheid en saaie schoolregels. Roken is hun manier om zich af te zetten tegen de autoriteiten. Juist het feit dat roken ‘verboden’ is en dat het bestempeld wordt als gevaarlijk, maakt het een extra spannende gewoonte.

4. Als remedie

Veel mensen gebruiken een sigaret als een soort van medicijn. Bijvoorbeeld om rustiger te worden, om het opgeblazen gevoel na het eten te verminderen of om zich beter te kunnen concentreren. Daarnaast geeft roken je iets te doen, je hebt letterlijk iets om handen. Het helpt dus ook tegen verveling.

5. Zien roken is ook roken

Roken de ouders, dan is de kans groter dat hun kind ook gaat roken. Verschillende onderzoeken hebben dat bewezen. Die kans is ook verhoogd als pa en ma intussen al gestopt zijn met roken, of als kinderen van huis uit niet meekrijgen dat roken onacceptabel is. Bijvoorbeeld als de ouders zonder blikken of blozen hun visite in huis laten roken.

6. Genetisch bepaald

Sommige mensen zijn gevoeliger voor verslaving aan nicotine dan andere. De oorzaak ligt in de genen die een rol spelen in de overdracht van signalen in het brein. Heb je een bepaalde variant van die genen geërfd, dan kun je eerder neigen naar verslaving aan tabak, maar ook aan bijvoorbeeld alcohol of drugs.

Hoe kom ik van het roken af?

Genoeg antwoorden dus, op de vraag waarom roken mensen? Maar voor veel rokers speelt intussen een hele andere vraag: hoe kom ik van het roken af? Helaas is beginnen met roken gemakkelijker dan stoppen met roken. Dat komt omdat het lichaam snel afhankelijk wordt van nicotine.

Het goede nieuws: afkicken kan, met de juiste hulp. Lees hier tips om te stoppen met roken.

Bronnen: Nationaalkompas.nl, Volksgezondheidenzorg.info, Health.howstuffworks.com

Terug naar boven