Snel thuis geleverd
Betrouwbaar
Professioneel en deskundig

Aciclovir

 • Bij infecties met het herpesvirus, zoals herpes genitalis
 • Ook bij gordelroos
 • Tablet om in te nemen
 • Maak de kuur helemaal af

Over Aciclovir

Aciclovir behoort tot de groep van de antivirale middelen. Het is een middel tegen (herpes)virussen. Aciclovir remt de werking van een bepaald enzym die in het in herpesvirus voorkomt. Daardoor kunnen de virussen zich niet vermenigvuldigen.

Artsen schrijven Aciclovir voor bij verschillende herpesinfecties van de huid en de slijmvliezen, veroorzaakt door het herpes simplexvirus of het varicella zostervirus, zoals:

 • Herpes genitalis (herpes simplexinfectie van de geslachtsorganen). Deze soa gaat gepaard met klachten als pijn, jeuk, blaasjes en zweertjes op de geslachtsdelen;
 • Gordelroos (varicella zostervirus). Deze aandoening geeft pijn in de huid en jeuk op een bepaalde plek, meestal aan één kant van de romp. De huid kan rood worden en er ontstaan blaasjes die na een aantal weken verdwijnen.

Aciclovir zorgt ervoor dat het virus zich niet uitbreid, zodat de klachten sneller verdwijnen. Het herpesvirus verdwijnt echter niet uit het lichaam, maar blijft altijd sluimerend aanwezig. Na verloop van tijd kan het virus opnieuw opvlammen. Dit medicijn kan ook gebruikt worden om te voorkomen dat er een nieuwe uitbraak plaatsvindt.

Gebruik

Neem de tablet in met voldoende water. U kunt dit geneesmiddel met of zonder voedsel innemen. Maak de kuur helemaal af, ook als de klachten al eerder verdwenen zijn.

Dosering

Aciclovir is verkrijgbaar in verschillende sterktes. Een arts bepaalt de dosering. De algemene richtlijnen voor de dosering van Aciclovir zijn als volgt:

Behandeling van herpes simplexinfecties

 • Volwassenen en kinderen vanaf 2 jaar: 5x daags 200 mg om de 4 uur, waarbij de nachtdosering komt te vervallen.

De behandeling duurt 5 dagen. In het geval van een eerste, ernstige infectie kan een langdurigere therapie noodzakelijk zijn. De eerste dosis moet zo spoedig mogelijk na het begin van de infectie ingenomen worden.

Ter voorkoming van genitale herpes simplex infecties

 • Volwassenen: 2x daags 400 mg om de 12 uur.

De duur van de behandeling wordt bepaald door de risicoperiode van de patiënt.

Gordelroos (terugkerende varicella zosterinfectie)

 • Volwassenen: 5x daags 800 mg om de 4 uur, waarbij de nachtdosering komt te vervallen.

De behandeling duurt 7 dagen. De eerste dosis moet zo spoedig mogelijk na het begin van de infectie ingenomen worden. Er zijn nog geen gegevens bekend over de dosering bij kinderen.

Als u merkt dat Aciclovir Sandoz tablet niet de gewenste werking heeft, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Alcohol/autorijden

Er gelden geen waarschuwingen voor het gebruik van alcohol. Dit geneesmiddel heeft doorgaans geen effect op uw rijvaardigheid. Krijgt u toch last van klachten als vermoeidheid of duizeligheid, neem dan geen deel aan het verkeer.

Te veel ingenomen/dosis vergeten

Heeft u meer tabletten ingenomen dan de bedoeling was? Neem contact op met een arts of apotheker.

Bent u vergeten de tablet(ten) in te nemen? U kunt Aciclovir alsnog innemen, tenzij het bijna tijd is voor de volgende dosis. Neem nooit een dubbele hoeveelheid van het medicijn om de vergeten dosis in te halen.

Wanneer niet gebruiken

Aciclovir is niet voor iedereen geschikt. Gebruik dit medicijn niet als u overgevoelig bent voor een van de stoffen in de tablet (zie ‘Samenstelling’) of als u allergisch bent voor valaciclovir.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Overleg eerst met een arts over het gebruik van Aciclovir in de volgende situaties:

 • U bent op hoge leeftijd en heeft een verminderde nierwerking; uw arts zal de juiste dosering vaststellen (meestal is een lagere dosering voldoende);
 • U heeft een ernstige stoornis in de nierwerking; uw arts zal een aangepaste (lagere) dosering voorschrijven;
 • U gebruikt een hoge dosering;
 • U gebruikt andere middelen die schade aan de nieren kunnen veroorzaken.

Let op: het is belangrijk om voldoende te drinken tijdens de behandeling met aciclovir.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Gebruik dit medicijn alleen na overleg met een arts.

Gebruikt u nog andere medicijnen?

Vertel het uw arts als u naast Aciclovir nog andere geneesmiddelen gebruikt (heeft) of binnenkort gaat gebruiken. Ook als het gaat om receptvrije (kruiden)geneesmiddelen.

Aciclovir heeft een wisselwerking met onder andere de volgende medicijnen:

 • Probenecide (o.a. bij jicht);
 • Cimetidine (maagzuurremmer);
 • Mycofenolaatmofetil (bij transplantaties);
 • Interferon (bij MS);
 • Zidovudine ('AZT' bij aids);
 • Theofylline (bij astma of COPD).

Overleg met een arts of apotheker als u een van deze geneesmiddelen gebruikt.

Bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Bijwerkingen die kunnen voorkomen tijdens de behandeling met Aciclovir zijn bijvoorbeeld:

Vaak (bij maximaal 1 op de 10 mensen):

 • Hoofdpijn, duizeligheid;
 • Misselijkheid, braken, diarree, buikpijn;
 • Jeuk, huiduitslag (waaronder lichtgevoeligheid);
 • Vermoeidheid, koorts

Soms (bij maximaal 1 op de 100 mensen):

 • Huiduitslag, versnelde diffuse haaruitval

Zelden (bij maximaal 1 op de 1.000 mensen):

 • Ernstige, levensbedreigende allergische reactie op bepaalde stoffen (anafylaxie);
 • Kortademigheid;
 • Omkeerbare verhoging van bilirubine en leverenzymen;
 • Plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag, vaak als allergische reactie (angio-oedeem);
 • Verhoging van ureum en creatinine in het bloed.

Zeer zelden (bij maximaal 1 op de 10.000 mensen):

 • Bloedarmoede, bloedafwijking die zich uit in verhoogde gevoeligheid voor infecties, stoornis in de bloedstolling door verlaagd aantal bloedplaatjes;
 • Opwinding/onrust, verwardheid, tremor, coördinatieproblemen, spraakstoornis, hallucinaties, psychotische symptomen, stuipen, slaperigheid, hersenaandoening, coma;
 • Leverontsteking (hepatitis), geelzucht;
 • Acuut nierfalen, nierpijn.

Overleg met een arts als u last krijgt van deze of andere bijwerkingen.

Samenstelling

Aciclovir Sandoz is verkrijgbaar in tabletten van 200 mg, 400 mg en 800 mg. De werkzame stof in dit middel is: aciclovir.

De andere stoffen in dit middel zijn: lactosemonohydraat, microkristallijne cellulose (E460), natriumzetmeelglycolaat, copovidon en magnesiumstearaat (E470b).

De fabrikanten van Aciclovir Sandoz zijn:

Sandoz B.V.
Postbus 10332
1301 AH Almere
Nederland

Salutas Pharma GmbH
Otto-von-Guericke Allee 1
D-39179 Barleben
Duitsland

Bijsluiter

Lees voor gebruik de bijsluiter. U kunt de officiële bijsluiter van Aciclovir Sandoz hier downloaden.

Beoordeeld door:

Drs. Arco Verhoog, Apotheker Registratienummer: BIG: 19065378617 Laatst gecontroleerd: 13-03-2023 | Nog steeds geldig

Samenwerkende artsen

Maak kennis met ons netwerk aan Europees geregistreerde artsen en apotheken en onze eigen, onafhankelijke Medische Advies Raad. Doordat wij toegang hebben tot de juiste medische kennis, kunnen wij u veilig en verantwoord van dienst zijn.

Dr. E. Tanase

Spoedeisende geneeskunde

Dr. I. Malik

Huisartsgeneeskunde

Dr. P. Mester

Interne geneeskunde
Terug naar boven