Snel thuis geleverd
Betrouwbaar
Professioneel en deskundig

Atrovent

 • Inhalatiemedicijn
 • Bij COPD en astma
 • Vermindert benauwdheid snel
 • In diverse varianten

Over Atrovent

Atrovent is een inhalatiemedicijn. De werkzame stof, ipratropiumbromide, ontspant de spiertjes rond de luchtwegen. Daardoor worden de luchtwegen wijder en gaat ademhalen gemakkelijker. Atrovent behoort daarom tot de zogenaamde luchtwegverwijders.

Atrovent kan worden gebruikt voor het opheffen van een vernauwing van de luchtwegen, zoals bij
(chronische) bronchitis, bronchitis met emfyseem (COPD) of astma.

Gebruik

Atrovent is verkrijgbaar in verschillende varianten:

 • Aerosol; een spray met verstuiver;
 • Inhalatiepoeder in capsules (Inhaletten), te gebruiken in combinatie met een inhalator;
 • Vernevelvloeistof, te gebruiken in een vernevelapparaat.

Bij alle varianten moet het medicijn worden ingeademd. Een arts bepaalt welk product het beste past bij uw situatie.

De werking treedt binnen enkele minuten in en houdt maximaal 6 uur aan. Gebruik Atrovent elke dag, telkens op dezelfde tijdstippen. Dit geeft het beste effect. De vaste tijdstippen helpen u er bovendien aan herinneren wanneer u moet inhaleren.

Atrovent wordt gebruikt voor de behandeling van langdurige luchtwegaandoeningen. Daarom moet
Atrovent gedurende een langere periode worden gebruikt.

Dosering

Uw dosering hangt af van uw klachten en wordt bepaald door een arts. De algemene richtlijnen voor dosering zijn als volgt:

Atrovent Aerosol

 • Volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar: 3 tot 4 maal daags twee inhalaties. In het algemeen dienen niet meer dan 12 inhalaties per dag te worden gebruikt.

Atrovent Inhalette

 • Volwassenen (inclusief ouderen) en kinderen vanaf 6 jaar: 3 à 4 maal per dag één Inhalette van 40 microgram.

Atrovent vernevelvloeistof

Als onderhoudsbehandeling:

 • Volwassenen (inclusief ouderen) en jongeren boven de 12 jaar:
  drie tot viermaal per dag 250 tot 500 microgram.
 • Kinderen van 6 – 12 jaar:
  250 microgram per keer. De tijd tussen de doseringen dient door een arts te worden vastgesteld.

Bij een acute benauwdheidsaanval:

 • Volwassenen (inclusief ouderen) en jongeren boven de 12 jaar:
  500 microgram per keer. Zo nodig herhalen totdat de toestand stabiel is. De tijd tussen de doseringen dient door uw arts te worden vastgesteld.
 • Kinderen van 6 – 12 jaar:
  250 microgram per keer. Zo nodig herhalen totdat de toestand stabiel is. De tijd tussen de doseringen dient door een arts te worden vastgesteld.

Atrovent vernevelvloeistof mag bij kinderen jonger dan 6 jaar alleen onder medisch toezicht worden toegediend.

In de bijsluiter van het medicijn leest u hoe u Atrovent moet inhaleren. Lees deze aanwijzingen zorgvuldig door; het is belangrijk dat dit medicijn op de juiste manier wordt ingeademd.

Alcohol/autorijden

Dit geneesmiddel heeft in principe geen invloed op uw rijvaardigheid. Krijgt u last van klachten als duizeligheid of wazig zicht? Bestuur dan geen voertuig of zware machine totdat de klachten verdwenen zijn.

U kunt tijdens de behandeling met Atrovent eten en drinken zoals u gewend bent.

Te veel ingenomen/dosis vergeten/stoppen met Atrovent

Heeft u meer van dit medicijn ingenomen dan de arts heeft voorgeschreven? Overleg met een arts of apotheker.

Bent u een dosis Atrovent vergeten? U kunt dit medicijn alsnog inhaleren. Als het echter bijna tijd is voor de volgende inhalatie kunt u de vergeten inhalatie overslaan en verdergaan met het gebruikelijke schema. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Stop niet met het gebruik van Atrovent zonder eerst met een arts te overleggen.

Wanneer niet gebruiken

Atrovent is niet voor iedereen geschikt. Gebruik dit medicijn niet als u overgevoelig bent voor de werkzame stof ipratropium, voor atropine-achtige stoffen of voor een van de hulpstoffen in het medicijn. In rubriek ‘Samenstelling’ vindt u een overzicht van deze stoffen.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem in de volgende situaties contact op met uw arts of apotheker:

 • Als u na gebruik van dit middel een abnormale kramp van de spieren rond de luchtpijp ervaart. Dit kan levensbedreigend zijn, stop onmiddellijk met het gebruik van dit geneesmiddel. Neem contact op met uw arts voor een ander medicijn;
 • Als u een verhoogde oogboldruk (glaucoom) heeft. Oogpijn of wazig zien, gekleurde ringen zien of beelden in combinatie met rode ogen als gevolg van zwelling van het oog kunnen tekenen zijn van een verhoogde oogboldruk. Raadpleeg een arts als u hier last van krijgt;
 • Atrovent niet in of rond de ogen verstuiven. Mocht dit toch gebeuren: spoel de ogen onmiddellijk gedurende enkele minuten met koud kraanwater. Wanneer er per ongeluk wat van het product in het oog terechtkomt, kan verwijding van de pupillen en wazig zien optreden, dit kan enkele uren aanhouden. Raadpleeg direct een arts als dit gepaard gaat met roodheid van het oog, pijn of een onaangenaam gevoel in het oog;
 • Als u een afwijking aan de prostaat of een verstopping van de urineweg heeft;
 • Als u cystische fibrose (taaislijmziekte) heeft. Bij gebruik van anticholinergica (ipratropiumbromide) kunt u gevoeliger zijn voor maagdarmklachten.

Zwangerschap en borstvoeding

Overleg met een arts over het gebruik van Atrovent als u zwanger bent, zwanger wilt worden of als u borstvoeding geeft.

Gebruikt u nog andere medicijnen?

Vertel het de arts als u nog andere medicijnen gebruikt (heeft) of binnenkort gaat gebruiken. Ook als het gaat om kruidenmiddelen of medicijnen die zonder recept verkrijgbaar zijn.

Atrovent en andere geneesmiddelen kunnen elkaars werking beïnvloeden. Geneesmiddelen waarbij dit het geval is:

 • Geneesmiddelen uit bepaalde klassen van luchtwegverwijders (bèta-adrenergica,
  xanthinederivaten) kunnen het luchtwegverwijdende effect van Atrovent versterken.

Overleg met een arts als u Atrovent wil combineren met andere medicijnen. De arts weet of dat mogelijk is. In de bijsluiter staat meer informatie over dit onderwerp.

Bijwerkingen

Medicijnen kunnen bijwerkingen geven, hoewel niet iedereen hier last van krijgt. Bijwerkingen die kunnen optreden bij het gebruik van Atrovent zijn onder andere:

Vaak (bij minder dan 1 op de 10 patiënten):

 • Hoofdpijn;
 • Duizeligheid;
 • Hoesten, irritatie in de keel;
 • Droge mond, maagdarmstoornissen.

Soms (bij minder dan 1 op de 100 patiënten):

 • Overgevoeligheid en ernstige overgevoeligheidsreactie (anafylaxie);
 • Wazig zien, verhoogde oogboldruk (glaucoom) (zie ook: wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel), oogpijn, verwijding van de pupillen, het zien van gekleurde ringen, bloeddoorlopen ogen en vochtophoping in het hoornvlies;
 • Hartkloppingen (bij hogere doseringen), regelmatig, maar zeer snel samentrekken van het hart (boezemfibrilleren) en hartritmestoornissen;
 • Diarree, verstopping, overgeven, ontsteking van het mondslijmvlies, vochtophoping in de mond en smaakveranderingen;
 • Jeuk, huiduitslag, plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bv. keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag (angio-oedeem);
 • Vasthouden van urine. Bij een verstopping van de urineweg is voorzichtigheid geboden.

Zelden (bij minder dan 1 op de 1000 patiënten):

 • Moeite met scherpstellen van de ooglens;
 • Versnelde hartslag;
 • Huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes;
 • Vernauwing van de luchtwegen als gevolg van de inhalatie (bronchospasme), kramp van de stembanden (laryngospasme), zwelling van de keel en droge keel.

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan.

Samenstelling

De werkzame stof in Atrovent Aerosol is ipratropiumbromide. De andere stoffen (hulpstoffen) in dit middel zijn citroenzuur (E 330), gezuiverd water, absolute alcohol en drijfgas (HFA 134a).

De werkzame stof in Atrovent Inhaletten is ipratropiumbromide. Eén capsule bevat 42 microgram
ipratropiumbromide overeenkomend met 40 microgram watervrij ipratropiumbromide. De andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn glucose, harde gelatine capsules met de kleurstoffen
titaandioxide (E171), indigotine (E132) en ijzeroxides geel en zwart (E172).

De werkzame stof in Atrovent vernevelvloeistof is ipratropiumbromide. Dit is aanwezig in de vorm van ipratropiumbromidemonohydraat, overeenkomend met resp. 250 μg en 500 μg ipratropiumbromide per flacon. De andere stoffen (hulpstoffen) in dit middel zijn natriumchloride, zoutzuur (E507) en gezuiverd water.

Fabrikant

De fabrikant van Atrovent Aerosol en Atrovent Inhaletten is Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, Duitsland.

De fabrikant van Atrovent vernevelvloeistof is Laboratoire Unither, Frankrijk.

Bijsluiter

Lees voor gebruik de bijsluiter. U kunt de officiële bijsluiter van Atrovent Aerosol, Atrovent Inhaletten en Atrovent vernevelvloeistof hier downloaden. NB: ik heb voor de vernevelvloeistof deze bijsluiter geraadpleegd: https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/bijsluiters/h16015.pdf

Beoordeeld door:

Drs. Arco Verhoog, Apotheker Registratienummer: BIG: 19065378617 Laatst gecontroleerd: 07-02-2023 | Nog steeds geldig

Samenwerkende artsen

Maak kennis met ons netwerk aan Europees geregistreerde artsen en apotheken en onze eigen, onafhankelijke Medische Advies Raad. Doordat wij toegang hebben tot de juiste medische kennis, kunnen wij u veilig en verantwoord van dienst zijn.

Dr. E. Tanase

Spoedeisende geneeskunde

Dr. I. Malik

Huisartsgeneeskunde

Dr. P. Mester

Interne geneeskunde
Terug naar boven