Snel thuis geleverd
Betrouwbaar
Professioneel en deskundig

Emtricitabine / Tenofovirdisoproxil

 • Hiv-medicijn
 • Ook om het risico op een besmetting te verkleinen
 • Iedere dag innemen
 • Kan het reactievermogen beïnvloeden

Over Emtricitabine/Tenofovirdisoproxil

Emtricitabine/Tenofovirdisoproxil is een hiv-medicijn. De werkzame stoffen, emtricitabine (een nucleoside reverse-transcriptaseremmer) en tenofovirdisoproxil (een nucleotide reverse-
transcriptaseremmer) zijn antiretrovirale geneesmiddelen, bekend als NRTI’s.

Dit medicijn belemmert de normale werking van een enzym (reverse transcriptase) dat voor het hiv-virus noodzakelijk is om zich te vermenigvuldigen.

Artsen schrijven Emtricitabine/Tenofovirdisoproxil voor in de volgende situaties:

 • Voor de behandeling van een infectie met het human immunodeficiëntievirus 1 (HIV-1) bij volwassenen. Dit middel moet altijd gebruikt worden in combinatie met andere geneesmiddelen voor de behandeling van HIV-infectie;
 • Om het risico op het oplopen van een HIV-1-infectie te verlagen wanneer het wordt gebruikt als dagelijkse behandeling in combinatie met maatregelen voor veiligere seks.
 • Als vervanging voor emtricitabine en tenofovirdisoproxil als die afzonderlijk worden gebruikt in dezelfde doses.

Emtricitabine/Tenofovirdisoproxil kan hiv niet genezen. Het is mogelijk dat u in de tijd dat u dit
middel gebruikt toch infecties of andere ziektes oploopt die samenhangen met een HIV-infectie. Mensen die HIV-positief zijn kunnen HIV ook nog steeds doorgeven wanneer ze dit geneesmiddel gebruiken, hoewel het risico wordt verminderd. Neem voldoende voorzorgsmaatregelen om het besmetten van andere mensen te voorkomen.

Gebruik

Een arts legt uit hoe u Emtricitabine/Tenofovirdisoproxil moet gebruiken. Neem de tablet in tijdens de maaltijd. Als u niet goed kunt slikken, mag u de tablet eerst fijnmaken. Los het poeder op in een half glas water of sap en drink de vloeistof direct op.

Houdt u aan de dosering van de arts.

Gebruikt u dit middel om de kans op een hiv-besmetting te verkleinen?

 • Neem het dan iedere dag trouw in, en niet alleen als u in een risicovolle situatie komt of geweest bent.
 • Laat u regelmatig op HIV onderzoeken.
 • Zorg altijd voor veiligere seks. Gebruik condooms en deel geen persoonlijke artikelen waar bloed of lichaamsvloeistoffen op kunnen zitten, zoals tandenborstels, scheermesjes of injectienaalden.
 • Laat u onderzoeken op andere seksueel overdraagbare infecties zoals syfilis en gonorroe. Deze infecties maken het voor HIV makkelijker om u te infecteren.

Dosering

Uw dosering hangt af van uw situatie en wordt bepaald door een arts. De algemene richtlijnen voor dosering zijn als volgt:

 • Volwassenen: 1 tablet per dag.

In de bijsluiter vindt u meer informatie over het gebruik en de dosering van Emtricitabine/Tenofovirdisoproxil.

Alcohol/autorijden

Dit geneesmiddel kan duizeligheid veroorzaken. Neem geen deel aan het verkeer en bestuur geen zware machines als u last heeft van deze bijwerking.

Er geldt geen waarschuwing voor het gebruik van alcohol.

Te veel ingenomen/dosis vergeten/stoppen met Emtricitabine-Tenofovirdisoproxil

Heeft u meer tabletten ingenomen dan de arts heeft voorgeschreven? Overleg met een arts of apotheker.

Bent u een tablet vergeten? Het is belangrijk dat u geen dosis mist. Als u minder dan 12 uur te laat bent, kunt u het medicijn alsnog innemen. Bent u meer dan 12 uur te laat, sla de gemiste dosis dan over en ga verder met het gebruikelijke schema.

Heeft u binnen een uur na het innemen van dit medicijn gebraakt? Neem dan een nieuwe tablet in.

Stop niet met het gebruik van Emtricitabine/Tenofovirdisoproxil zonder eerst met een arts te overleggen.

Wanneer niet gebruiken

Emtricitabine/Tenofovirdisoproxil is niet voor iedereen geschikt. Gebruik dit medicijn niet als u overgevoelig bent voor een van de stoffen in dit geneesmiddel (zie rubriek ‘Samenstelling’).

 • Voor mensen die nog geen HIV hebben geldt: u moet HIV-negatief getest zijn voordat u dit middel gaat gebruiken om het risico op het oplopen van HIV te verlagen. Dit middel verlaagt alleen het risico op een besmetting bij mensen die nog geen hiv hebben.
 • Mensen die HIV hebben, moeten dit middel gebruiken in combinatie met andere geneesmiddelen.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Er gelden een aantal extra waarschuwingen bij het gebruik van dit geneesmiddel, waaronder:

 • Emtricitabine/tenofovirdisoproxil kan uw nieren aantasten. Voor en tijdens de behandeling kan uw arts de werking van uw nieren meten.
 • Overleg met uw arts als u een leverziekte, waaronder hepatitis (leverontsteking), heeft of vroeger gehad heeft;
 • Zorg dat u weet of u al dan niet met het hepatitis B-virus (HBV) bent geïnfecteerd voordat u
  Emtricitabine/Tenofovirdisoproxil gaat gebruiken. Als dit zo is, mag u niet stoppen met het gebruik van dit geneesmiddel;
 • Overleg met uw arts als u ouder bent dan 65 jaar. Emtricitabine/tenofovirdisoproxil is niet onderzocht bij patiënten in deze leeftijdsgroep.

Zwangerschap en borstvoeding

Overleg met een arts als u zwanger bent of borstvoeding geeft.

Het geven van borstvoeding wordt afgeraden aan moeders die hiv hebben en/of die dit geneesmiddel gebruiken.

Gebruikt u nog andere medicijnen?

Neem dit middel niet in als u al andere geneesmiddelen gebruikt die emtricitabine en tenofovirdisoproxil bevatten of als u een ander antiviraal geneesmiddel gebruikt dat tenofovir, alafenamide, lamivudine of adefovirdipivoxil bevat.

Licht uw arts in als u een van de volgende geneesmiddelen gebruikt; deze zouden in combinatie met Emtricitabine/tenofovirdisoproxil de nieren kunnen beschadigen:

 • aminoglycosiden (voor bacteriële infecties)
 • amfotericine B (voor schimmelinfecties)
 • foscarnet (voor virusinfecties)
 • ganciclovir (voor virusinfecties)
 • pentamidine (voor infecties)
 • vancomycine (voor bacteriële infecties)
 • interleukine-2 (voor behandeling van kanker)
 • cidofovir (voor virusinfecties)
 • niet-steroïdale ontstekingsremmers (NSAID’s, voor het verlichten van bot- of spierpijn)

Als u een ander antiviraal geneesmiddel (proteaseremmer) voor de behandeling van HIV gebruikt, kan uw arts uw nierfunctie controleren.

Vertel het de arts ook als u ledipasvir/sofosbuvir, sofosbuvir/velpatasvir of sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir inneemt voor de behandeling van een hepatitis C-infectie.

Als u Emtricitabine/Tenofovirdisoproxil combineert met geneesmiddelen die didanosine bevatten, kunnen de bloedspiegels van didanosine stijgen en het aantal CD4-cellen afnemen. Zelden is hierbij melding gemaakt van alvleesklierontsteking en melkzuuracidose (te veel melkzuur in het bloed), die soms overlijden veroorzaakt. Uw arts zal zorgvuldig overwegen of u met combinaties van tenofovir en didanosine behandeld zult worden.

In de bijsluiter leest u meer over dit onderwerp.

Bijwerkingen

Medicijnen kunnen bijwerkingen geven, hoewel niet iedereen hier last van krijgt. Bijwerkingen die kunnen optreden bij het gebruik van Emtricitabine/Tenofovirdisoproxil zijn onder andere:

Zeer vaak (bij meer dan 1 op de 10 mensen):

 • Diarree, braken, misselijkheid;
 • Duizeligheid, hoofdpijn;
 • Uitslag;
 • Zich zwak voelen.

Vaak (bij hoogstens 1 op de 10 mensen):

 • Pijn, buikpijn;
 • Slapeloosheid, abnormale dromen;
 • Maagdarmklachten na maaltijden, opgeblazen gevoel, winderigheid;
 • Uitslag die een allergische reactie kan zijn, jeuk, veranderingen van huidskleur waaronder vlekvormig donker worden van de huid;
 • Andere allergische reacties zoals piepende ademhaling, opzwelling of een licht gevoel in het hoofd.

Een overzicht van alle mogelijke bijwerkingen vindt u in de bijsluiter. Zoek direct medische hulp als u last krijgt van ernstige bijwerkingen, zoals melkzuuracidose of een hevige allergische reactie. Neem contact op met een arts als u last krijgt van andere bijwerkingen.

Samenstelling

De werkzame stoffen in Emtricitabine/Tenofovirdisoproxil Mylan zijn emtricitabine en tenofovirdisoproxil. Elke filmomhulde tablet bevat 200 mg emtricitabine en 245 mg tenofovirdisoproxil (overeenkomend met 300 mg tenofovirdisoproxilmaleaat).

De andere stoffen in dit middel zijn cellulose, microkristallijne, hydroxypropylcellulose, laag
gesubstitueerd, rood ijzeroxide (E172), silica, colloïdaal watervrij, lactosemonohydraat, magnesiumstearaat, hypromellose, titaniumdioxide (E171), triacetine, briljant blauwe FCF aluminiumlak (E133), geel ijzeroxide (E172).

De fabrikanten van Emtricitabine/Tenofovirdisoproxil Mylan zijn:

Mylan Hungary Kft
Mylan utca 1, H-2900 Komárom
Hongarije

McDermott Laboratories Limited trading as Gerard Laboratories trading as Mylan Dublin
35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13
Ierland

Medis International a.s
vyrobani zavod Bolatice,Prumyslova, -961/16, Bolatice
747 23, Tsjechië

Bijsluiter

Lees voor gebruik de bijsluiter. U kunt de officiële bijsluiter van Emtricitabine/Tenofovirdisoproxil Mylan hier downloaden.

Beoordeeld door:

Drs. Arco Verhoog, Apotheker Registratienummer: BIG: 19065378617 Laatst gecontroleerd: 28-03-2023 | Nog steeds geldig

Samenwerkende artsen

Maak kennis met ons netwerk aan Europees geregistreerde artsen en apotheken en onze eigen, onafhankelijke Medische Advies Raad. Doordat wij toegang hebben tot de juiste medische kennis, kunnen wij u veilig en verantwoord van dienst zijn.

Dr. E. Tanase

Spoedeisende geneeskunde

Dr. I. Malik

Huisartsgeneeskunde

Dr. P. Mester

Interne geneeskunde
Terug naar boven