Snel thuis geleverd
Betrouwbaar
Professioneel en deskundig

Simvastatine

 • Cholesterolverlager
 • Tablet ’s avonds innemen
 • Vermijd grapefruit(sap) en te veel alcohol
 • Niet gebruiken bij zwangerschap/borstvoeding

Over Simvastatine

Simvastatine verlaagt bepaalde vetgehalten in het bloed, waaronder het cholesterolgehalte. Sommige vetten, zoals LDL-cholesterol en triglyceriden, verhogen de kans op hart- en vaatziekten. Simvastatine verlaagt het gehalte van deze vetsoorten en verkleint daarmee de kans op hart- en vaatziekten.

Artsen schrijven ‘statines’ zoals Simvastatine voor aan:

 • Mensen met een te hoog vet- of cholesterolgehalte in het bloed. Ook als dit door een erfelijke afwijking wordt veroorzaakt;
 • Mensen die een hart- of vaatziekte hebben of hier meer kans op hebben.

Gebruik

Neem dit geneesmiddel ’s avonds in. Slik de tablet door met wat water. U kunt Simvastatine met of zonder voedsel innemen. Grapefruit beïnvloedt de werking van dit geneesmiddel. Vermijd het eten/drinken van grapefruit(sap) zolang u behandeld wordt met Simvastatine.

Dit geneesmiddel kan door een arts gecombineerd worden met een ander medicijn. Ook moet u meestal een dieet volgen.

Dosering

Simvastatine is bedoeld voor volwassenen en kinderen vanaf 10 jaar. Het geneesmiddel is verkrijgbaar in tabletten van 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg en 80 mg. De dosering hangt af van uw situatie en wordt bepaald door een arts. De algemene richtlijnen voor de doseringen staan in de bijsluiter.

Alcohol/autorijden

Drink niet te veel alcohol als u dit geneesmiddel gebruikt. Stel autorijden uit als u last krijgt van klachten als duizeligheid.

Te veel ingenomen/dosis vergeten/stoppen met Simvastatine

Heeft u meer tabletten ingenomen dan de arts heeft voorgeschreven? Neem onmiddellijk contact op met uw arts of ga naar de spoedeisende hulp. Neem de verpakking van dit middel met u mee.

Bent u een dosis Simvastatine vergeten? Neem dan zo snel mogelijk deze tablet alsnog in,

tenzij het bijna tijd is voor de volgende tablet. Neem nooit een dubbele hoeveelheid tabletten in om de vergeten dosis in te halen.

Stop niet met het gebruik van Simvastatine zonder eerst met een arts te overleggen.

Wanneer niet gebruiken

Simvastatine is niet voor iedereen geschikt. Gebruik dit medicijn niet in de volgende situaties:

 • U bent overgevoelig voor een van de bestanddelen van dit medicijn (zie rubriek ‘Samenstelling’);
 • U lijdt aan een ziekte van de lever;
 • U bent zwanger of geeft borstvoeding;
 • U gebruikt bepaalde medicijnen (zie rubriek ‘Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?’).

Overleg met een arts als een van bovenstaande punten voor u geldt.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Overleg met een arts over het gebruik van Simvastatine in de volgende situaties:

 • Als u grote hoeveelheden alcohol drinkt;
 • Als u ooit een leverziekte heeft gehad;
 • Als u een operatie moet ondergaan. Het kan nodig zijn dit middel een korte tijd niet in te nemen;
 • Als u van Aziatische afkomst bent, omdat een andere dosering op u van toepassing kan zijn.
 • suikerziekte heeft of kans heeft suikerziekte te ontwikkelen. Uw arts zal u strikt controleren als u dit middel gebruikt;
 • Als u een ernstige longaandoening heeft.

Let op: Als u na gebruik van Simvastatine om onverklaarbare redenen last krijgt van pijn, gevoeligheid of zwakte van de spieren, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts. Dat is omdat in zeldzame gevallen spierproblemen ernstig kunnen zijn, waaronder afbraak van spieren wat tot nierbeschadiging leidt; in zeer zeldzame gevallen zijn er sterfgevallen geweest.

De kans op spierafbraak is groter bij hogere doses Simvastatine en is ook groter bij bepaalde patiënten. Als een van de volgende punten op u van toepassing is, moet u dat uw arts zeggen:

 • U drinkt grote hoeveelheden alcohol;
 • U heeft problemen met de nieren;
 • U heeft problemen met de schildklier;
 • U bent 65 jaar of ouder;
 • U bent een vrouw;
 • U heeft ooit tijdens behandeling met cholesterolverlagende geneesmiddelen, die ‘statinen’ of fibraten genoemd worden, spierproblemen gehad;
 • U of een naast familielid heeft een erfelijke spierziekte.

In de bijsluiter leest u meer over dit onderwerp.

Zwangerschap en borstvoeding

Dit geneesmiddel is niet geschikt voor vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven.

Gebruikt u nog andere medicijnen?

Vertel het de arts als u nog andere medicijnen gebruikt (heeft) of binnenkort gaat gebruiken. Ook als het gaat om kruidenmiddelen of medicijnen die zonder recept verkrijgbaar zijn.

Gebruik simvastatine niet en raadpleeg uw arts als u het onderstaande gebruikt:

 • Ciclosporine (wordt gebruikt na orgaantransplantaties);
 • Danazol (een hormoon)
 • Antischimmelmiddelen, zoals itraconazol, ketoconazol, fluconazol of posaconazol;
 • Fibraten zoals gemfibrozil en bezafibraat (cholesterolverlagers);
 • Hoge dosis niacine of nicotinezuur (bij hoog cholesterolgehalte);
 • Erytromycine, claritromycine, telitromycine, of fusidinezuur (antibiotica);
 • Hiv-proteaseremmers zoals indinavir, nelfinavir, ritonavir en saquinavir;
 • Nefazodon (een geneesmiddel bij neerslachtigheid);
 • Amiodaron, verapamil, diltiazem of amlodipine (worden gebruikt bij hartaandoeningen).

Gebruik van Simvastatine samen met één van deze geneesmiddelen kan de kans op spierproblemen vergroten.

U moet met name het gebruik van een van de volgende geneesmiddelen aan uw arts melden:

 • Geneesmiddelen die bloedstolsels voorkomen, zoals warfarine (antistollingsmiddelen)
 • Colchicine (een middel om jicht te behandelen)
 • Rifampicine (een geneesmiddel voor de behandeling van tuberculose).

Als u niacine (nicotinezuur) gebruikt of een product dat niacine bevat en Chinees bent, moet u dat ook aan uw arts vertellen.

Meer informatie over dit onderwerp vindt u in de bijsluiter.

Bijwerkingen

Medicijnen kunnen bijwerkingen geven, hoewel niet iedereen hier last van krijgt. Stop het gebruik van Simvastatine en ga onmiddellijk naar het ziekenhuis als u last krijgt van:

 • Een hevige allergische reactie (geeft onder andere klachten als zwelling van het gezicht, tong, lippen en keel, moeite met ademen, ernstige jeuk op de huid met bultjes. U heeft direct medische hulp nodig;
 • Onverklaarbare spieraandoeningen zoals pijn, gevoeligheid of zwakte. In zeldzame gevallen kunnen deze spierproblemen zeer ernstig zijn en zorgen voor spierafbraak en nierschade. In sommige gevallen kunnen deze problemen levensbedreigend zijn;
 • Ontsteking van de lever met geelzucht.

Raadpleeg uw arts of apotheker als de volgende bijwerkingen aanhouden, erger worden of als een bijwerking niet in deze lijst staat:

 • Diabetes. Uw arts zal u controleren tijdens uw behandeling met dit middel;
 • Lage hoeveelheid rode bloedcellen (anemie);
 • Gevoelloosheid in de armen en benen;
 • Hoofdpijn of duizeligheid;
 • Maagdarmklachten zoals misselijkheid of braken, verstopping, winderigheid, diarree, indigestie, maagpijn;
 • Uitslag, jeuk en haarverlies;
 • Slaapstoornissen zoals slapeloosheid en nachtmerries;
 • Slecht geheugen;
 • Seksuele problemen zoals erectiestoornissen;
 • Depressie;
 • Longontsteking.

Een volledig overzicht van alle bijwerkingen kunt u vinden in de bijsluiter.

Samenstelling

Het werkzame bestanddeel van Simvastatine PCH 5/10/20/40 mg is simvastatine. Elke tablet bevat 5 mg, 10 mg, 20 mg of 40 mg simvastatine.

De andere bestanddelen zijn:

 • Tabletkern: lactosemonohydraat, voorverstijfseld zetmeel, microkristallijne cellulose, citroenzuur, ascorbinezuur, butylhydroxyanisol, magnesiumstearaat.
 • Tabletcoating: hypromellose (E464), lactosemonohydraat, titaandioxide (E171), macrogol 3000, triacetine, zwart ijzeroxide (E172), rood ijzeroxide (E172) en geel ijzeroxide (E172).

Het werkzame bestanddeel van Simvastatine PCH 80 mg is simvastatine. Elke tablet bevat 80 mg simvastatine.

De andere stoffen (hulpstoffen) in dit middel zijn ascorbinezuur (E300), butylhydroxyanisol (E320), citroenzuurmonohydraat (E330), lactosemonohydraat, magnesiumstearaat (E572), microkristallijne cellulose (E460), gepregelatiniseerd maïszetmeel, hypromellose (E464), macrogol 3000, glyceroltriacetaat, titaniumdioxide (E171), rood ijzeroxide (E172), geel ijzeroxide (E172) en zwart ijzeroxide (E172).

De fabrikant van Simvastatine PCH 5/10/20/40 mg is:

Teva UK Ltd
Brampton Road, Hampden Park
Eastbourne
East Sussex, BN22 9AG
Engeland

De fabrikant van Simvastatine PCH 80 mg is:

TEVA Pharmaceutical Works
Pallagi ùt 13
4042 Debrecen
Hongarije

Bijsluiter

Lees voor gebruik de bijsluiter. U kunt de officiële bijsluiter van Simvastatine PCH 5/10/20/40 mghier downloaden. De bijsluiter van Simvastatine PCH 80 mg vindt u hier.

Beoordeeld door:

Drs. Wouter Mol, Huisarts Registratienummer: BIG: 9057675501 Laatst gecontroleerd: 16-02-2023 | Nog steeds geldig

Samenwerkende artsen

Maak kennis met ons netwerk aan Europees geregistreerde artsen en apotheken en onze eigen, onafhankelijke Medische Advies Raad. Doordat wij toegang hebben tot de juiste medische kennis, kunnen wij u veilig en verantwoord van dienst zijn.

Dr. E. Tanase

Spoedeisende geneeskunde

Dr. I. Malik

Huisartsgeneeskunde

Dr. P. Mester

Interne geneeskunde
Terug naar boven