Snel thuis geleverd
Betrouwbaar
Professioneel en deskundig

Testavan

 • Verhoogt het testosterongehalte
 • Uitsluitend bedoeld voor mannen
 • Wordt aangebracht op de huid
 • Niet gebruiken bij prostaatkanker

Over Testavan

Dit middel is een heldere gel die testosteron bevat, een mannelijk hormoon dat het lichaam op een natuurlijke manier aanmaakt. Dit middel wordt gebruikt om testosteron te vervangen bij volwassen
mannen die niet voldoende natuurlijk testosteron aanmaken, wat ‘hypogonadisme’ genoemd wordt. Het geneesmiddel helpt uw testosteronspiegel op een normaal niveau te brengen.

Wat doet testosteron?

Testosteron wordt op een natuurlijke manier in uw lichaam aangemaakt door de teelballen.

 • Het helpt bij de aanmaak van sperma en de ontwikkeling en het blijven bestaan van mannelijke kenmerken zoals een lage stem en lichaamsbeharing.
 • Het is noodzakelijk om normaal seksueel te kunnen functioneren en seksueel opgewonden te raken.
 • Het helpt ook de spiermassa en -sterkte te behouden.

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Dit middel wordt bij mannen gebruikt als vervanging van testosteron om verschillende gezondheidsproblemen te behandelen die veroorzaakt worden door een tekort aan testosteron (mannelijk hypogonadisme). Dit tekort moet worden aangetoond door twee aparte metingen van de testosteronspiegel in het bloed. Er moet ook sprake zijn van klinische tekenen en verschijnselen zoals:

 • Impotentie (erectieproblemen);
 • Onvruchtbaarheid;
 • Weinig zin in seks;
 • Vermoeidheid;
 • Depressieve stemming;
 • Botverlies, veroorzaakt door een lage hormoonspiegel;
 • Gedeeltelijk verlies van secundaire geslachtskenmerken zoals veranderingen in uw stem of veranderingen in de vetverdeling;
 • Verlies van een deel van uw gezichts- en lichaamsbeharing.

Gebruik/werking

Gebruik Testavan zoals de arts heeft aangegeven. Raadpleeg bij twijfel een arts of apotheker.

Dosering: hoeveel mag u gebruiken?

 • De aanbevolen startdosis van dit middel is 23 mg testosteron (pomp eenmaal indrukken). De dosis moet eenmaal per dag op ongeveer hetzelfde tijdstip en bij voorkeur ‘s morgens
  aangebracht wordt. Sommige patiënten hebben mogelijk een hogere dosering nodig.
 • De maximum aanbevolen dosering is 69 mg testosteron per dag (pomp driemaal indrukken).

Uw arts bepaalt de juiste dosering van dit middel die u precies nodig hebt. Hiervoor meet hij/zij regelmatig twee dingen:

 • De testosteronspiegel in uw bloed;
 • De mate waarin het geneesmiddel werkt bij u.

Gebruik geen dubbele dosis om een overgeslagen dosis in te halen. Raadpleeg een arts als u meer gel gebruikt heeft dan zou mogen of als u denkt dat het geneesmiddel een te sterk of te zwak effect heeft.

Gebruik van dit middel

Het is belangrijk dat u deze aanwijzingen voor een goed gebruik van dit middel leest en opvolgt.
Breng dit middel op uw huid aan met behulp van de applicator. Het geneesmiddel komt via de huid in het lichaam terecht.

Breng het geneesmiddel alleen aan op een schone, droge en normaal gezonde huid op de schouders of bovenarmen. Volg hierbij de aanwijzingen in de bijsluiter. Hierin staat beschreven hoe u de gelpomp klaarmaakt voor het eerste gebruik en hoe de applicator precies werkt.

Breng dit middel nooit aan op de penis en teelballen, een gebarsten of beschadigde huid of op open huidzweren, wonden of geïrriteerde huid.

Na het aanbrengen van de gel:

 • Was uw handen meteen met zeep en water als er gel op zit;
 • De gel is ontvlambaar tot hij droog is. Laat de gel opdrogen voordat u gaat roken of in de buurt van een open vlam komt;
 • Laat de aanbrengplaats volledig opdrogen voordat u zich aankleedt;
 • Draag kleren die de aanbrengplaats op elk moment bedekken, om te voorkomen dat het product onbedoeld overgedragen wordt op anderen;
 • Wacht minstens 2 uur met douchen, zwemmen of baden;
 • Was de aanbrengplaats met zeep en water vóór elke situatie waarin de kans op huid-op-huidcontact tussen de aanbrengplaats en een andere persoon groot is.

Wanneer niet gebruiken

Dit geneesmiddel is niet geschikt voor vrouwen en personen die jonger zijn dan 18 jaar. Vrouwen en kinderen mogen NIET in aanraking komen met dit medicijn of met het huidoppervlak waarop de gel is aangebracht. Dat geldt vooral voor zwangere vrouwen: dit medicijn kan schade veroorzaken aan de ongeboren baby.

Om de veiligheid van anderen te verhogen, moet u vóór huid-op-huid-contact en voorafgaand aan de geslachtsgemeenschap de aanbrengplaats wassen met zeep, bijvoorbeeld onder de douche, of, als dat niet mogelijk is, een T-shirt dragen dat de aanbrengplaats bedekt tijdens de contactperiode.

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek ‘Samenstelling’;
 • Als u prostaatkanker heeft of het vermoeden hiervan bestaat.
 • Als u borstkanker heeft (dit komt bij mannen zelden voor) of het vermoeden hiervan bestaat.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Behandeling met testosteron kan de ontwikkeling van al bestaande prostaatkanker versnellen. Uw arts voert de nodige tests uit voordat u dit middel kunt gebruiken. Er zullen ook vervolgcontroles
plaatsvinden.

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt, als een van de volgende situaties op u van toepassing is:

 • U heeft plasproblemen als gevolg van een vergrote prostaatklier;
 • U lijdt aan botkanker;
 • U heeft (of wordt behandeld voor) een hoge bloeddruk;
 • U lijdt aan een ernstige hart-, lever- of nierziekte;
 • U lijdt aan een ischemische hartziekte;
 • U lijdt aan bloedstollingsstoornissen die trombofilie worden genoemd;
 • U lijdt aan epilepsie;
 • U heeft migraine;
 • U heeft ademhalingsmoeilijkheden tijdens de slaap, wat eerder optreedt als u last heeft van overgewicht of langdurige longproblemen heeft.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Testavan nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of gaat u in de toekomst wellicht andere geneesmiddelen gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen en kruidengeneesmiddelen. Testavan kan de werking van deze geneesmiddelen beïnvloeden en u moet mogelijk uw doses laten aanpassen.

Vertel vooral uw arts of apotheker als u het volgende inneemt:

 • Geneesmiddelen om uw bloed te verdunnen: Testavan kan het effect van deze geneesmiddelen versterken;
 • Corticosteroïden of andere geneesmiddelen die de aanmaak van deze hormonen kunnen verhogen: zowel corticosteroïden als Testavan kunnen ertoe leiden dat het lichaam meer vocht vasthoudt;
 • Insuline (bij diabetes): u moet mogelijk uw dosis insuline verlagen als u behandeld wordt met Testavan.

In de bijsluiter staat meer informatie over de waarschuwingen bij het gebruik van Testavan.

Bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Vaak (komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers):

 • Huidirritatie waar de gel aangebracht is (inclusief huiduitslag, droogheid en roodheid);
 • Hoog vetgehalte (triglyceriden) in het bloed;
 • Verhoogde bloeddruk;
 • Verhoogde PSA-waarde. Deze waarde kan worden gebruikt om een prostaataandoening op te sporen;
 • Verhoogd percentage rode bloedcellen in het bloed (hematocriet).

Soms (komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers):

 • Verhoogde hemoglobine (bestanddeel van rode bloedcellen die zuurstof vervoert);
 • Hoofdpijn.

In de bijsluiter vindt u een volledig overzicht van alle mogelijke bijwerkingen. Raadpleeg een arts als u last krijgt van hevige bijwerkingen of bijwerkingen die niet vermeld staan in de bijsluiter.

Samenstelling

De werkzame stof in dit middel is testosteron. De andere hulpstoffen in dit middel zijn ethanol 96%, propyleenglycol (E 1520), diethyleenglycolmonoethylether, carbomeer 980, trolamine, dinatriumedetaat en gezuiverd water.

Eén gram gel bevat 20 mg testosteron. Eén keer de pomp indrukken geeft 1,15 g (1,25 ml) gel met 23 mg testosteron.

De fabrikant van Testavan is: Ferring Controlled Therapeutics Limited, 1 Redwood Place, Peel
Park Campus, East Kilbride, G74 5PB, Verenigd Koninkrijk.

Bijsluiter

Lees voor gebruik de volledige bijsluiter.

Bijsluiter(s)

Beoordeeld door:

Drs. Arco Verhoog, Apotheker Registratienummer: BIG: 19065378617 Laatst gecontroleerd: 02-01-2023 | Nog steeds geldig

Samenwerkende artsen

Maak kennis met ons netwerk aan Europees geregistreerde artsen en apotheken en onze eigen, onafhankelijke Medische Advies Raad. Doordat wij toegang hebben tot de juiste medische kennis, kunnen wij u veilig en verantwoord van dienst zijn.

Dr. E. Tanase

Spoedeisende geneeskunde

Dr. I. Malik

Huisartsgeneeskunde

Dr. P. Mester

Interne geneeskunde
Terug naar boven