Snel thuis geleverd
Betrouwbaar
Professioneel en deskundig

Vagifem

Vagifem bevat estradiol en estradiol is een vrouwelijk geslachtshormoon, het behoort tot een groep hormonen met de naam oestrogenen. Het is precies hetzelfde als het estradiol dat door de eierstokken van vrouwen wordt geproduceerd.

Wat is Vagifem 10 microgram en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Dit middel behoort tot een groep geneesmiddelen genaamd lokale hormoonsuppletietherapie (HST). Het middel wordt gebruikt om menopauzale symptomen in de vagina te verlichten, zoals droogheid of irritatie. De medische term hiervoor is ‘vaginale atrofie’. Dit wordt veroorzaakt door een daling van de concentratie oestrogeen in uw lichaam. Dit is een natuurlijk gevolg van de menopauze. Dit middel werkt door vervanging van het oestrogeen dat normaal gesproken in de eierstokken van vrouwen wordt geproduceerd. Het middel wordt in uw vagina ingebracht, dus het hormoon wordt afgegeven waar het nodig is. Dit kan klachten in de vagina verlichten. De ervaring met de behandeling van vrouwen ouder dan 65 jaar is beperkt.

Wanneer mag u Vagifem niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Medische voorgeschiedenis en regelmatige controle

Het is belangrijk de risico’s van hormoonsuppletietherapie (HST) af te wegen tegen de voordelen alvorens te beginnen met dit middel of te besluiten hiermee door te gaan. Voordat u begint (of opnieuw begint) met HST, zal uw arts een aantal vragen stellen over uw medische voorgeschiedenis en die van uw familie. Het kan zijn dat uw arts besluit u lichamelijk te onderzoeken en, indien nodig, borstonderzoek en/of inwendig onderzoek uitvoert. Laat regelmatig een mammografie (röntgenfoto) maken, volgens het advies van uw arts.

Wanneer mag u Vagifem niet gebruiken?

Als één van de onderstaande situaties op u van toepassing is, mag u dit middel niet gebruiken. Als u twijfelt, overleg dan eerst met uw arts voordat u dit middel gebruikt.

Gebruik dit middel niet, als...

 • Als u allergisch bent voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden in 'Inhoud van de verpakking en overige informatie';
 • Als u borstkanker heeft of heeft gehad, of als borstkanker bij u vermoed wordt;
 • Als u een kwaadaardig gezwel heeft dat gevoelig is voor oestrogeen (bijv. een gezwel van het baarmoederslijmvlies), of als er een vermoeden is dat u dit heeft;
 • Als u vaginale bloedingen heeft waarvan de oorzaak niet is vastgesteld;
 • Als u abnormale groei van het baarmoederslijmvlies (endometriumhyperplasie) heeft en u hiervoor nog niet wordt behandeld;
 • Als u een bloedstolsel in een ader (trombose) heeft of ooit heeft gehad, zoals in de benen (diepe-veneuze trombose) of in de longen (longembolie);
 • Als u een bloedstollingsziekte heeft (zoals proteïne C-, proteïne S-, of antitrombinedeficiëntie);
 • Als u kort geleden een verstopping in een slagader heeft gehad of als u dit nu heeft, zoals een hartaanval, beroerte of angina pectoris (hevige pijn op de borst als gevolg van zuurstoftekort);
 • Als u een leverziekte heeft of ooit heeft gehad en uw leverfunctie nog niet hersteld is;
 • Als u een aangeboren stoornis heeft in de aanmaak van de rode bloedkleurstof (porfyrie).

Als u één van de bovenstaande aandoeningen voor het eerst krijgt terwijl u dit middel gebruikt, moet u direct stoppen met het gebruik en contact opnemen met uw arts.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Vagifem tabletten?

Voordat u begint met de behandeling, moet u uw arts inlichten als u last heeft of heeft gehad van één van de onderstaande aandoeningen, omdat deze kunnen terugkeren of verergeren tijdens de behandeling met dit middel. Als dit het geval is, moet u vaker langs uw arts voor controle. Dit middel is bedoeld voor plaatselijke behandeling van de vagina en de absorptie in het bloed is erg laag, dit in tegenstelling tot systemische oestrogenen. Het is daarom minder waarschijnlijk dat de aandoeningen die hieronder genoemd worden verergeren of terugkomen tijdens de behandeling met dit middel.

 • Astma;
 • Epilepsie;
 • Suikerziekte (diabetes mellitus);
 • Galstenen;
 • Een verhoogde bloeddruk;
 • Migraine of ernstige hoofdpijn;
 • Een leveraandoening, zoals een goedaardig levergezwel;
 • Een afwijking waarbij het baarmoederslijmvlies zich ook op plaatsen buiten de baarmoeder bevindt (endometriose) of abnormale groei van het baarmoederslijmvlies (endometriumhyperplasie);
 • Een ooraandoening met gehoorverlies (otosclerose);
 • Systemische lupus erythematodes (SLE; een bepaalde aandoening van het afweersysteem die op veel plaatsen in het lichaam kan voorkomen);
 • Een verhoogde kans op oestrogeengevoelige kanker (bijv. wanneer uw moeder, zus of grootmoeder borstkanker heeft gehad);
 • Een verhoogde kans op bloedstolsels (zie ‘Bloedstolsel in een ader (trombose)’);
 • Een goedaardig gezwel in de baarmoeder (ook wel ‘vleesboom’ genoemd);
 • Een verhoogd vetgehalte in uw bloed (triglyceriden);
 • Vochtophoping als gevolg van hart- of nierproblemen.

Stop direct met het gebruik van Vagifem tabletten en neem contact op met uw arts als één van de volgende situaties optreedt:

 • Migraine-achtige hoofdpijn die u voor het eerst krijgt;
 • Gele verkleuring van de huid of het oogwit (geelzucht). Dit kan een teken zijn van een leveraandoening;
 • Een sterke stijging van uw bloeddruk (verschijnselen zijn o.a. hoofdpijn, vermoeidheid en duizeligheid);
 • U raakt zwanger;

U bemerkt tekenen van een bloedstolsel, zoals:

 • Pijnlijke zwelling en roodheid van de benen;
 • Plotselinge pijn op de borst;
 • Moeite met ademhalen.

Voor meer informatie, zie ‘Bloedstolsel in een ader (trombose)’.

De volgende risico’s zijn van toepassing op HST geneesmiddelen die in het bloed in omloop zijn. Het is niet bekend of deze risico’s van toepassing zijn op plaatselijk toegediende geneesmiddelen zoals dit middel.

HST en kanker

Abnormale groei van het baarmoederslijmvlies (endometriumhyperplasie) en kanker van het baarmoederslijmvlies (endometriumkanker). Gebruik van HST met alleen oestrogeen verhoogt de kans op abnormale groei van het baarmoederslijmvlies (endometriumhyperplasie) en kanker van het baarmoederslijmvlies (endometriumkanker). Het is onzeker of het langdurig gebruik (langer dan een jaar) of herhaald gebruik van plaatselijk vaginaal toegediend oestrogeen een vergelijkbare verhoogde kans met zich meebrengt. Van dit middel is aangetoond dat het een zeer lage systemische absorptie heeft in het begin van de behandeling en de toevoeging van een progestageen is daarom niet nodig. Wanneer u tussentijds bloedverlies of kleine hoeveelheden bloed verliest “spotting” dan is dit normaal gesproken geen reden tot ongerustheid. U moet wel contact opnemen met uw arts. Het kan een teken zijn dat het baarmoederslijmvlies dikker is geworden.

Vergelijking

Van de vrouwen tussen de 50 en 65 jaar die hun baarmoeder nog hebben en geen HST gebruiken, krijgen er gemiddeld 5 per 1.000 endometriumkanker. Van de vrouwen tussen de 50 en 65 jaar die hun baarmoeder nog hebben en HST met alleen oestrogeen gebruiken, krijgen tussen de 10 en 60 per 1.000 vrouwen endometriumkanker (d.w.z. 5 tot 55 extra gevallen per 1.000), afhankelijk van de dosis en de duur van de behandeling.

Borstkanker

Uit onderzoek is gebleken dat HST met oestrogeen-progestageencombinaties en wellicht ook met alleen oestrogeen, de kans op borstkanker vergroot. Dit extra risico is afhankelijk van de duur van de behandeling. Het verhoogde risico treedt op na een aantal jaren behandeling. Na het stoppen van de behandeling neemt het risico weer af en is na een aantal jaar (hooguit 5 jaar) niet meer verhoogd. Voor vrouwen bij wie de baarmoeder verwijderd is en die gedurende 5 jaar HST met alleen oestrogeen gebruiken, is er geen of een zeer kleine toename in het risico op borstkanker aangetoond.

Vergelijking

Van de vrouwen tussen de 50 en 79 jaar die geen HST gebruiken, krijgen er in een periode van 5 jaar gemiddeld 9 tot 17 per 1.000 borstkanker. Onder vrouwen tussen de 50 en 79 jaar die meer dan 5 jaar HST met oestrogeen en progestageen gebruiken, zijn er tussen de 13 en 23 gevallen per 1000 gebruikers (d.w.z. 4 tot 6 extra gevallen per 1.000).

Controleer regelmatig uw borsten.

Het regelmatig controleren van uw borsten is erg belangrijk. Neem contact op met uw arts als u enige verandering bemerkt, zoals:

 • Vorming van kuiltjes in de huid
 • Veranderingen van de tepel
 • Knobbeltjes die u kunt zien of voelen.

Aanvullend wordt aanbevolen om deel te nemen aan het borstkankerbevolkingsonderzoek wanneer dit wordt aangeboden. Voor borstonderzoek (mammografie) is het belangrijk dat u de verpleegkundige/zorgverlener die het röntgenonderzoek uitvoert, vertelt dat u HST gebruikt omdat deze geneesmiddelen de dichtheid van uw borsten kunnen vergroten en daarmee de uitslag van het onderzoek kunnen beïnvloeden. Op de plaatsen waar de dichtheid van de borsten is vergroot kan het zijn dat met mammografie niet alle knobbeltjes worden ontdekt.

Eierstokkanker

Eierstokkanker (ovariumkanker) is zeldzaam – veel zeldzamer dan borstkanker. Er is een lichte toename gemeld in het risico op eierstokkanker bij het gebruik van oestrogeen therapie of een combinatie van oestrogeen/progestageen HST.

Vergelijking

Het risico op eierstokkanker is afhankelijk van de leeftijd. Bijvoorbeeld: van de vrouwen tussen de 50 en 54 jaar die geen HST gebruiken krijgen ongeveer 2 op de 2.000 vrouwen in een periode van 5 jaar de diagnose eierstokkanker. Onder de vrouwen die 5 jaar HST hebben gebruikt, zijn er ongeveer 3 gevallen per 2.000 gebruiksters (d.w.z. ongeveer 1 extra geval).

HST en effecten op hart en bloedcirculatie

Bloedstolsel in een ader (trombose) vrouwen die HST gebruiken hebben een ongeveer 1,3 tot 3 maal grotere kans om een bloedstolsel in de aderen te krijgen dan vrouwen die geen HST gebruiken, in het bijzonder tijdens het eerste jaar van de behandeling. Een bloedstolsel kan ernstig zijn en als het in de longen terecht komt, kan het leiden tot pijn op de borst, kortademigheid, flauwvallen en zelfs overlijden. De kans op een bloedstolsel neemt toe naarmate u ouder wordt en als één van de onderstaande situaties op u van toepassing is. Informeer uw arts in de volgende gevallen:

 • U kunt langere tijd niet lopen als gevolg van een operatie, verwonding of ziekte (zie ook de rubriek ‘Als u een operatie moet ondergaan’);
 • U heeft ernstig overgewicht (BMI >30 kg/m2);
 • U heeft een afwijking in de bloedstolling waarvoor u langdurig geneesmiddelen moet gebruiken om bloedstolsels te voorkomen;
 • Een van uw naaste familieleden heeft ooit een bloedstolsel gehad in de benen, longen of een ander orgaan;
 • U heeft systemische lupus erythematodes (SLE);
 • U heeft kanker.

Voor tekenen van een bloedstolsel, zie ‘Stop direct met het gebruik van dit middel en neem contact op met uw arts’.

Vergelijking

Van de vrouwen in de vijftig die geen HST gebruiken, krijgen er in een periode van 5 jaar gemiddeld 4 tot 7 op de 1.000 een bloedstolsel. Van de vrouwen in de vijftig die meer dan 5 jaar HST met oestrogeen en progestageen gebruiken, zijn er tussen de 9 en 12 gevallen op de 1.000 (d.w.z. 5 extra gevallen per 1.000). Onder vrouwen in de vijftig bij wie de baarmoeder verwijderd is en die meer dan 5 jaar HST met alleen oestrogeen gebruiken, zijn er 5 tot 8 gevallen van trombose per 1.000 gebruikers (d.w.z. 1 extra geval per 1.000).

Hartaandoening (hartaanval)

Er zijn geen aanwijzingen dat HST een hartaanval helpt voorkomen. Vrouwen van boven de 60 jaar die HST met oestrogeen en progestageen gebruiken, hebben een iets grotere kans om een hartaandoening te krijgen dan vrouwen die geen HST gebruiken. Vrouwen bij wie de baarmoeder verwijderd is en die HST met alleen oestrogeen gebruiken hebben geen grotere kans op een hartaandoening.

Beroerte

De kans op een beroerte is ongeveer 1,5 keer groter bij vrouwen die HST gebruiken dan bij vrouwen die geen HST gebruiken. Het aantal extra gevallen van beroerte als gevolg van HST neemt toe met een hogere leeftijd.

Vergelijking

Van de vrouwen in de vijftig die geen HST gebruiken, zullen er in een periode van 5 jaar gemiddeld 8 op de 1.000 een beroerte krijgen. Onder vrouwen in de vijftig die HST gebruiken, zijn er in een periode van 5 jaar 11 gevallen van beroerte per 1.000 gebruikers (d.w.z. 3 extra gevallen per 1.000).

Andere aandoeningen

HST werkt niet ter voorkoming van geheugenverlies. Er zijn aanwijzingen dat er een grotere kans op geheugenverlies is bij vrouwen die na hun 65e jaar beginnen met het gebruik van HST. Vraag uw arts om advies.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Vagifem 10 microgram nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft, kruidenmiddelen of andere natuurlijke producten. Omdat Vagifem 10 microgram voor lokale behandeling in de vagina wordt gebruikt en een zeer lage dosis estradiol bevat, is het niet waarschijnlijk dat Vagifem 10 microgram de werking van andere geneesmiddelen zal beïnvloeden. Sommige geneesmiddelen kunnen de werking van Vagifem beïnvloeden, waardoor u onregelmatige bloedingen kunt krijgen. Dit geldt voor:

 • Middelen tegen epilepsie (zoals fenobarbital, fenytoïne en carbamazepine);
 • Middelen tegen tuberculose (zoals rifampicine en rifabutine);
 • Middelen tegen hiv-infectie (zoals nevirapine, efavirenz, ritonavir en nelfinavir);
 • Kruidenmiddelen die sintjanskruid (Hypericum perforatum) bevatten.

Zwangerschap en borstvoeding

Dit middel is uitsluitend bedoeld voor gebruik bij vrouwen na de overgang. Als u zwanger wordt, stop dan onmiddellijk met het gebruik van Vagifem 10 microgram en neem contact op met uw arts.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Geen effect bekend.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Het gebruik van dit middel:

 • U kunt met het gebruik van dit middel beginnen op elke dag die u goed uitkomt;
 • Breng de vaginale tablet in uw vagina in met de applicator.

In de ’instructies voor gebruik’ aan het einde van de bijsluiter leest u hoe u dit moet doen. Lees de instructies aandachtig door voordat u dit middel gebruikt.

Hoeveel moet u gebruiken?

 • Gebruik gedurende de eerste 2 weken elke dag één vaginale tablet;
 • Gebruik daarna tweemaal per week één vaginale tablet. Sla tussen elke dosis 3 of 4 dagen over.

Algemene informatie over het behandelen van menopauzesymptomen

 • Wanneer geneesmiddelen worden gebruikt voor menopauzesymptomen, wordt geadviseerd de laagste dosis te gebruiken die werkt, en om het geneesmiddel zo kort als mogelijk te gebruiken;
 • De behandeling dient alleen te worden voortgezet als het voordeel groter is dan het risico. Bespreek dit met uw arts.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

 • Als u meer van dit middel heeft gebruikt dan u zou mogen, moet u contact op nemen met een arts of apotheker;
 • Dit middel is bedoeld voor lokale behandeling in de vagina. De dosis estradiol is zo laag dat een aanzienlijk aantal tabletten zou moeten worden ingenomen om de dosis te bereiken die normaal gesproken voor behandeling via de mond wordt gebruikt.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

 • Als u een dosis bent vergeten, gebruik het geneesmiddel dan zo snel mogelijk alsnog;
 • Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Stop niet met het gebruik van dit middel zonder eerst met uw arts te overleggen. Uw arts zal uitleggen wat de effecten zijn van het stopzetten van de behandeling. Hij of zij zal ook andere behandelingsmogelijkheden met u bespreken.

Als u een operatie moet ondergaan

De volgende informatie geldt voor HST-producten die in het bloed circuleren. Het is niet bekend hoe dit van toepassing is op lokaal toegediende behandelingen zoals Vagifem. Als u een operatie moet ondergaan, vertel dan aan de arts dat u Vagifem gebruikt. U moet misschien ongeveer 4 tot 6 weken voor de operatie stoppen met het gebruik van dit middel om het risico op een bloedstolsel te verkleinen (zie de rubriek; ’Bloedstolsel in een ader (trombose)’). Vraag uw arts wanneer u weer kunt beginnen met het gebruik van dit middel.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De volgende aandoeningen zijn vaker gemeld bij vrouwen die HST gebruiken dan bij vrouwen die geen HST gebruiken:

 • Borstkanker;
 • Abnormale groei of kanker van het baarmoederslijmvlies (endometriumhyperplasie of kanker);
 • Eierstokkanker;
 • Bloedstolsel in een ader in de benen of longen (veneuze trombo-embolie);
 • Hartaandoening;
 • Beroerte;
 • Mogelijk geheugenverlies wanneer met HST begonnen wordt na het 65e jaar. Zie 'Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn' voor meer informatie over deze bijwerkingen.

Vaak: komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruiksters

 • Hoofdpijn;
 • Maagpijn;
 • Vaginale bloeding, afscheiding of ongemak.

Soms: komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruiksters

 • Een schimmelinfectie van de geslachtsorganen;
 • Zich ziek voelen (misselijkheid);
 • Huiduitslag;
 • Gewichtstoename;
 • Opvliegers;
 • Verhoogde bloeddruk.

Zeer zelden: komen voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruiksters

 • Diarree;
 • Vochtophoping (oedeem);
 • Verergering van migraine;
 • Overgevoeligheid over het hele lichaam (bijvoorbeeld anafylactische reactie/shock).

De volgende bijwerkingen kunnen optreden bij systemisch toegediende HST-producten:

 • Galblaasaandoening
 • Verschillende huidaandoeningen:
 • Verkleuring van de huid, met name in het gezicht en de nek, ook wel ‘zwangerschapsmasker’ genoemd (melasma)
 • Pijnlijke blauwrode knobbels in de huid (erythema nodosum)
 • Huiduitslag met cirkelvormige roodheid of blaren (erythema multiforme)

Hoe bewaart u dit middel?

 • Buiten het zicht en bereik van kinderen houden;
 • Niet in de koelkast bewaren;
 • Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket van de doos en op de blister (na ‘EXP’). Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum;
 • Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht. Dit geneesmiddel kan risicovol zijn voor het aquatische milieu.

Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in dit middel is estradiol 10 microgram (als estradiolhemihydraat). Elke vaginale tablet bevat 10 microgram estradiol (als estradiol hemihydraat). De andere stoffen in dit middel zijn:

 • Hypromellose;
 • Lactosemonohydraat;
 • Maïszetmeel;
 • Magnesiumstearaat.

Het filmomhulsel bevat:

 • Hypromellose;
 • Macrogol 6000.

Hoe ziet Vagifem 10 microgram eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Elke witte vaginale tablet wordt geleverd in een applicator die eenmaal wordt gebruikt. Een Vagifem 10 microgram-tablet heeft aan één zijde de inscriptie NOVO 278.

Verpakkingsgrootten:

 • 18 vaginale tabletten met applicators;
 • 24 vaginale tabletten met applicators.

Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Novo Nordisk A/S
Novo Allé
DK-2880 Bagsværd
Denemarken

Fabrikant

Novo Nordisk A/S
Novo Nordisk Park
DK-2760 Maaloev
Denemarken

Bijsluiter(s)

Samenwerkende artsen

Maak kennis met ons netwerk aan Europees geregistreerde artsen en apotheken en onze eigen, onafhankelijke Medische Advies Raad. Doordat wij toegang hebben tot de juiste medische kennis, kunnen wij u veilig en verantwoord van dienst zijn.

Dr. E. Tanase

Spoedeisende geneeskunde

Dr. I. Malik

Huisartsgeneeskunde

Dr. P. Mester

Interne geneeskunde
Terug naar boven