Snel thuis geleverd
Betrouwbaar
Professioneel en deskundig

Zolpidem

Zolpidem ontspant de spieren, maakt minder angstig en gestrest, werkt versuffend en slaapopwekkend. Dit slaapmiddel is uitsluitend bedoeld voor kortdurend gebruik bij volwassenen.

Zolpidem is een slaapmiddel. De werkzame stof zolpidemtartraat behoort tot de geneesmiddelensoort hypnotica: medicijnen met een kalmerend en slaapopwekkend effect. Zolpidem is niet geschikt voor kinderen.

Wat is Zolpidem?

Zolpidem ontspant de spieren, maakt minder angstig en gestrest, werkt versuffend en slaapopwekkend. Dit slaapmiddel is uitsluitend bedoeld voor kortdurend gebruik bij volwassenen.

Wanneer wordt Zolpidem gebruikt?

Artsen schrijven Zolpidem voor bij slaapproblemen. Niet goed kunnen slapen kan bijvoorbeeld te maken hebben met psychische klachten, zoals een depressie, angst of zorgen. Ook pijn, bepaalde overgangsklachten of andere lichamelijke ongemakken kunnen de slaap verstoren. De symptomen die bij slapeloosheid horen, zijn onder andere:

 • Niet goed kunnen inslapen, lang wakker liggen;
 • Tijdens de nacht vaak wakker worden;
 • Te vroeg wakker worden.

Zolpidem maakt slaperig en werkt (spier)ontspannend. Hierdoor gaat het slapen beter.

Hoe wordt Zolpidem gebruikt?

Zolpidem is verkrijgbaar in tabletvorm. U gebruikt dit slaapmiddel als volgt:

 • Neem de tablet in zijn geheel in met behulp van voldoende water;
 • Neem de tablet in vlak voordat u gaat slapen. De tablet werkt binnen een half uur. Het effect houdt ongeveer 6 uur lang aan;
 • Zorg ervoor dat u minimaal 8 uur kunt slapen als u de tablet heeft ingenomen. Korter slapen kan ertoe leiden dat u de volgende dag erg slaperig en vergeetachtig bent;
 • Houd er rekening mee dat u tot 8 uur na het innemen van de tablet niet mag autorijden. Bedien dan ook geen zware machines;
 • Drink geen alcohol zolang u dit slaapmiddel gebruikt. Sterke drank versterkt de versuffende werking van Zolpidem;
 • Gebruik dit slaapmiddel zo kort mogelijk. Als u het langere tijd gebruikt, kan er gewenning optreden en is het moeilijker om te stoppen met het gebruik;
 • Als u Zolpidem langere tijd heeft gebruikt, mag u hier niet ineens mee stoppen. Bouw het gebruik langzaam af om ontwenningsverschijnselen te voorkomen;
 • Gebruik dit slaapmiddel in ieder geval nooit langer dan vier weken (inclusief het afbouwen) zonder met een arts te overleggen.

Welke doseringen zijn er?

Zolpidem is verkrijgbaar in tabletten van 5 mg en 10 mg. Een arts weet welke sterkte u moet gebruiken. De algemene adviezen voor de dosering zijn als volgt:

 • Volwassenen: eenmaal daags 10 mg innemen vlak voor het slapengaan;
 • Ouderen, mensen met zwakke gezondheid of mensen die lijden aan leverinsufficiëntie: eenmaal daags 5 mg innemen vlak voor het slapengaan. Een arts kan de dosering zo nodig verhogen tot 10 mg.

Neem nooit meer dan 1 dosis per dag in, ook niet als het middel niet goed werkt. Dit slaapmiddel is niet geschikt voor kinderen. In de bijsluiter vindt u meer informatie over de dosering van Zolpidem.

Wat zijn de bijwerkingen van Zolpidem?

Dit slaapmiddel kan soms bijwerkingen geven. Het gaat dan bijvoorbeeld om de volgende klachten:

 • Hoofdpijn;
 • Slaperigheid en/of vermoeidheid overdag;
 • Nachtmerries;
 • Hallucinaties;
 • Verminderd reactievermogen;
 • Duizeligheid;
 • Maagdarmklachten.

Een volledig overzicht van alle mogelijke bijwerkingen kunt u vinden in de bijsluiter. Raadpleeg een arts als u last krijgt van ernstige, hevige of aanhoudende bijwerkingen.

Wanneer mag u Zolpidem niet gebruiken?

Zolpidem is niet voor iedereen een geschikt medicijn. Gebruik dit slaapmiddel bijvoorbeeld niet als u:

 • Overgevoelig bent voor de werkzame stof zolpidemtartraat of voor een van de hulpstoffen in de tablet;
 • Lijdt aan myasthenia gravis (een vorm van ernstige spierzwakte);
 • Lijdt aan slaapapneu;
 • Lijdt aan respiratoire insufficiëntie (ademhalingsproblemen waarbij de longen niet voldoende zuurstof kunnen opnemen);
 • Lijdt aan leverinsufficiëntie (een ernstige functiestoornis van de lever).

Er zijn ook situaties waarin u extra voorzichtig moet zijn met het gebruik van dit slaapmiddel. Bijvoorbeeld als u:

 • Ouder of verzwakt bent;
 • Last heeft van een verminderde nierfunctie of een ernstige leveraandoening;
 • Last heeft van chronische ademhalingsproblemen;
 • Voorheen verslaafd bent geweest aan alcohol- of drugs;
 • Last heeft van een depressie, psychose of angst die gerelateerd is aan een depressie.

Overleg met een arts als een van de bovenstaande situaties voor u geldt.
Bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Gebruik dit slaapmiddel dan uitsluitend na overleg met een arts.
Meer informatie over deze waarschuwingen kunt u terugvinden in de bijsluiter.

Kan Zolpidem in combinatie met andere geneesmiddelen gebruikt worden?

Sommige medicijnen hebben een wisselwerking met elkaar. Daardoor kunnen de geneesmiddelen sterker of juist minder goed werken. Zolpidem heeft een wisselwerking met onder meer de volgende geneesmiddelen:

 • Geneesmiddelen die behoren tot de antipsychotica;
 • Andere geneesmiddelen uit de groep hypnotica (sterke slaap- en kalmeringsmiddelen);
 • Bepaalde medicijnen die de spieren doen ontspannen;
 • Bepaalde antidepressiva;
 • Opioïde pijnstillers (sterke pijnstillers zoals morfine);
 • Bepaalde medicijnen tegen epilepsie;
 • Bepaalde medicijnen tegen schimmelinfecties;
 • Bepaalde antibiotica;
 • Middelen die gebruikt worden als verdoving (anesthetica);
 • Versuffende geneesmiddelen tegen een allergische reactie zoals hooikoorts.

Gebruikt u een van deze medicijnen, overleg dan met een arts of apotheker of u daarnaast ook Zolpidem mag innemen. In de bijsluiter vindt u meer informatie over dit onderwerp.

Waar kan ik Zolpidem kopen?

Zolpidem is uitsluitend verkrijgbaar bij een apotheek. Sterke slaapmiddelen kunt u niet bij een drogist krijgen.

Kan ik Zolpidem krijgen zonder recept?

Dit slaapmiddel is receptplichtig. U heeft een recept van een geregistreerde arts nodig om Zolpidem te bestellen.

Bronvermelding

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. (2018, 1 december). Zolpidemtartraat 5 mg PCH, filmomhulde tabletten | Geneesmiddeleninformatiebank. Geraadpleegd op 1 mei 2020, van https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/ords/f?p=111:3::SEARCH:NO::P0_DOMAIN,P0_LANG,P3_RVG1:H,NL,103724 KNMP. (2020, 29 april). Zolpidem - Apotheek.nl. Geraadpleegd op 1 mei 2020, van https://www.apotheek.nl/medicijnen/zolpidem#! Nederlands Huisartsen Genootschap. (2018, 11 september). Ik wil misschien een slaapmiddel gaan gebruiken | Thuisarts. Geraadpleegd op 1 mei 2020, van https://www.thuisarts.nl/slaapproblemen/ik-overweeg-slaapmiddel-te-gebruiken Zorginstituut Nederland. (z.d.). Zolpidem - FarmacotherapeutischKompas. Geraadpleegd op 1 mei 2020, van https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/z/zolpidem#samenstelling

Beoordeeld door:

Drs. Arco Verhoog, Apotheker Registratienummer: BIG: 19065378617 Laatst gecontroleerd: 09-01-2023 | Nog steeds geldig

Samenwerkende artsen

Maak kennis met ons netwerk aan Europees geregistreerde artsen en apotheken en onze eigen, onafhankelijke Medische Advies Raad. Doordat wij toegang hebben tot de juiste medische kennis, kunnen wij u veilig en verantwoord van dienst zijn.

Dr. E. Tanase

Spoedeisende geneeskunde

Dr. I. Malik

Huisartsgeneeskunde

Dr. P. Mester

Interne geneeskunde
Terug naar boven