Rzetelny serwis od prawie 20 lat
Szybka i staranna dostawa do domu
Profesjonalizm i fachowość

Zasady dotyczące leków nasennych „zet”

Za pośrednictwem serwisu Dokteronline.com można zamówić internetową konsultację lekarską dotyczącą problemów ze snem. Podczas konsultacji lekarz prowadzący może przepisać leki nasenne. Są to zolpidem (Stilnoct) lub zopiklon (Imovane), potocznie nazywane lekami „zet” lub „zetkami”. Jest to grupa produktów leczniczych sklasyfikowanych jako niebenzodiazepiny lub niebenzodiazepinowe leki nasenne. Stosuje się je w leczeniu ciężkiej bezsenności zakłócającej normalne codzienne życie. „Zetki” mogą przy dłuższym stosowaniu prowadzić do przyzwyczajenia i uzależnienia. W niektórych przypadkach może nawet wystąpić uzależnienie. Chociaż serwis Dokteronline.com nie jest lekarzem ani apteką – i w związku z tym nie zajmuje się przepisywaniem i dostawą leków nasennych ani nie ma na to wpływu – chcielibyśmy jednak w miarę możliwości zapewnić ich właściwe i bezpieczne stosowanie. Z tego względu obowiązują następujące zasady:

  1. Serwis Dokteronline.com może skontaktować Cię z niezależnym lekarzem zarejestrowanym w UE, który może Ci pomóc i ewentualnie przepisać leczenie lekiem nasennym „zet”. Leczenie „zetkami” podlega jednak ograniczeniom dotyczącym dawkowania i liczby wydawanych tabletek; przestrzega się przy tym wytycznych określonych przez Holenderskie Stowarzyszenie Lekarzy Rodzinnych (Nederlands Huisartsen Genootschap). Zestawienie tych limitów znajduje się w punkcie 8.
  1. Jeśli nowy wniosek o przepisanie „zetki” powoduje przekroczenie ustalonych limitów, lekarz albo odmówi wypisania recepty, albo wystawi receptę dopiero po upływie obowiązującego limitu czasu. 
  1. Lekarz będzie szczególnie ostrożny w przepisywaniu „zetek” młodym osobom (poniżej 25 roku życia), ponieważ w tej grupie wiekowej stosunkowo rzadko występują problemy zdrowotne wymagające tego rodzaju leków. „Zetki” nie są w żadnym wypadku przepisywane osobom w wieku poniżej 18 lat lub powyżej 65 lat. Tym osobom radzimy skontaktowanie się ze swoim stałym lekarzem rodzinnym.
  1. Leki nasenne „zet” są przeznaczone wyłącznie do zwalczania problemów ze snem. „Zetki” nie są przepisywane przez lekarza prowadzącego w celu pozbycia się np. stresu lub lęku przed lataniem. W przypadku wystąpienia działań niepożądanych bezpośrednio związanych ze stosowaniem „zetek” należy przerwać leczenie. Nigdy nie należy stosować więcej niż jednego rodzaju leków nasennych „zet” jednocześnie.
  1. Jeśli lekarz postanowi nie przepisywać „zetki”, decyzja ta będzie oparta wyłącznie na ocenie medycznej Twojej sytuacji. W przypadku negatywnej oceny przez lekarza wszystkie nowe wnioski podobnego rodzaju prawdopodobnie również zostaną odrzucone. Radzimy skontaktować się w takim przypadku ze swoim stałym lekarzem rodzinnym.
  1. Jeżeli zaistnieje podejrzenie, że na potrzeby jednej i tej samej osoby na różne sposoby i/lub różnymi drogami zamawiane są konsultacje lekarskie z wnioskiem o przepisanie „zetki”, lekarz przepisujący i/lub apteka wydająca lek odmówi przepisania bądź wydania wnioskowanego leku. W takich przypadkach Dokteronline.com zastrzega sobie również prawo do nieprzekazywania wniosku lekarzowi i/lub aptece.
  1. W razie wykrycia nadużyć lub korzystania z naszych usług niezgodnie z przeznaczeniem umieścimy (konto) użytkownika na wewnętrznej „czarnej liście”, co oznacza brak możliwości dalszego korzystania z usług Dokteronline.com. O korzystaniu niezgodnie z przeznaczeniem jest w każdym razie mowa, jeśli wnioski o konsultację lekarską są składane przez tę samą osobę z różnych kont użytkownika.
  1. W przypadku leczenia „zetką” maksymalna dawka to zawsze 1 tabletka na dobę. Lekarz wystawi receptę na maksymalnie 10 tabletek na 10 dni albo 20 tabletek na 20 dni (w zależności od wybranego wariantu). Kolejne leczenie „zetką” jest możliwe dopiero po upływie liczby dni, na jaką zostały przepisane tabletki. (Na przykład jeśli lekarz Ci przepisze 20 tabletek leku nasennego „zet”, dopiero 21 dnia po wysłaniu przepisanego leku z apteki możesz złożyć nowy wniosek o przepisanie „zetki”).

We wszystkich przypadkach obowiązują następujące limity dotyczące liczby tabletek, odstępu czasu i maksymalnej dawki na jednej recepcie:

Powrót do góry strony