Directly go to the content
Diabeteshemmatest

Diabeteshemmatest

Test-Points Diabeteshemmatest är en blodsockermätare som mäter blodets glukosvärde. För högt blodsockervärde (över 8-12 mmol/l) kan tyda på diabetes.  Diabetes måste behandlas så fort som möjligt. Fortsätter blodsockermängden vara för hög kan detta orsaka kroppen skada. Det är enkelt att själv ta Diabeteshemmatestet, vars resultat kan ses direkt efter att det tagits. Test-Points diabetestest är receptfritt.

Vad är ett Test-Point Diabeteshemmatest?

Test-Points Diabeteshemmatest är en blodsockermätare som mäter blodets glukosvärde. För högt blodsockervärde (över 8-12 mmol/l) kan tyda på diabetes. 

Diabetes måste behandlas så fort som möjligt. Fortsätter blodsockermängden vara för hög kan detta orsaka kroppen skada. Det är enkelt att själv ta Diabeteshemmatestet, vars resultat kan ses direkt efter att det tagits. Test-Points diabetestest är receptfritt.

Varför testa blodsocker?

Med Diabeteshemmatestet kan du enkelt ta reda på om din blodsockerhalt är för hög. Blodsockermätaren ger en bra bild av risken för att du har sockersjuka.

Diabetes är vanligt

Vid detta besvär producerar bukspottkörteln inget eller för lite insulin, vilket gör att för mycket glukos når blodet.

Diabetes inleds ofta med lindriga besvär så som: 

  • trötthet;
  • man behöver kissa ofta;
  • man är ofta törstig.

Under ett senare skede kan obehandlad diabetes få svåra följder. Diabetes kan, med en anpassad livsstil och (om nödvändigt) medicinering, hållas under kontroll.

Vissa människor löper större risk att utveckla diabetes. Om en familjemedlem lider av diabetes eller om du äter osunt, du rör dig för lite, du lider av övervikt, du är över 45 år gammal eller om du röker så tillhör du riskgruppen.

Det är bra att regelmässigt kolla sitt blodsocker med en blodsockermätare.

Hur tas Test-Points Diabeteshemmatest?

Diabetes testet måste tas på tom mage – alltså när du inte har ätit eller druckit nåt (utom vatten) på åtta timmar. I annat fall kan testresultatet komma att påverkas.

Se innan du tar testet till att du har ett stoppur eller en klocka med sekundvisare tillgänglig tillsammans med en ren näsduk. Såhär går diabetestestet till:

  • Tvätta och torka händerna;
  • Desinfektera med alkoholservetten den fingertopp du vill sticka;
  • Stick hål på fingertoppen enligt bruksanvisningen med bifogad nål.;
  • Applicera en bloddroppe i testremsans vardera två testfack och påbörja tidtagning direkt;
  • Torka efter exakt 30 sekunder av blodet från testremsan med en servett;
  • Vänta ytterligare 30 sekunder;
  • Avläs nu resultatet genom att jämföra testfackens färger med färgerna i förpackningens färgtabell. Gör detta inom fem minuter: senare kan testfacken missfärgas.

Test-Points diabetestest innehåller utrustning för två tester.

Diabetestestets utslag

Visar Diabeteshemmatestet att du har hög blodsockerhalt bör du kontakta läkare, som kan göra ytterligare undersökningar, ge råd och eventuellt ordinera medicin. Du bör även kontakta läkare om du fortsätter ha besvär fast din blodsockerhalt inte verkar ha förhöjts.

Biverkningar

Test-Points Diabeteshemmatest medför inga biverkningar.

När kan detta test inte tas?

Rådfråga läkare om ifall du kan ta detta diabetes självtest om du behandlas mot blödarsjuka eller tar blodförtunning.