Snabb leverans
Professionellt
Tillförlitligt

Integritetspolicy

Den här integritetsförklaringen uppdaterades senast den 12 december 2019.

Den här integritetspolicyn beskriver hur eMedvertise N.V., som bedriver handel under namnet Dokteronline, ett aktiebolag baserat i Willemstad, Curaçao (Kungariket Nederländerna), på Mahaaiweg 6 (upptaget i Handelsregistret med nummer 108686), samlar in och behandlar dina (särskilda) personuppgifter.

Inledning

Känsliga uppgifter eller personuppgifter behandlas via Dokteronline. Dokteronline anser att noggrann hantering av personuppgifter är av yttersta vikt. Därför behandlas och säkras personuppgifter med noggrannhet av oss. 

Trots att Dokteronline befinner sig utanför Europeiska unionen, följer vi den (tillämpliga) europeiska integritetslagstiftningen när vi behandlar personuppgifter. Det innebär, bl.a. att:

 • vi tydligt uppger de syften i och grunder på vilka vi behandlar personuppgifter i denna integritetspolicy;
 • vi begränsar insamling av personuppgifter till enbart de personuppgifter som behövs i legitima syften;
 • vi först ber om ditt uttryckliga tillstånd att behandla dina personuppgifter i sådana fall där ditt medgivande krävs;
 • vi vidtar tillämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter och även krav på de parter som behandlar dina personuppgifter på vår begäran;
 • vi respekterar din rätt att få tillgång till dina personuppgifter för kontroll och få dina personuppgifter rättade, raderade, överförda, på din begäran, samt din rätt att göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter och din rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter.

Dokteronline ansvarar för all behandling av uppgifterna. I denna integritetspolicy, förklarar vi vilka personuppgifter vi samlar in samt i vilket syfte de används. Vi rekommenderar att du läser denna policy noga. 

Personuppgifter och behandlingsmål

Vi samlar in och behandlar följande uppgifter:

Information som du själv lämnar. Det gäller information som du själv lämnar genom att fylla i formulären på vår webbsida, cms.dokteronline.com, eller genom kontakt med oss på telefon, per e-mejl eller på något annat sätt. Det gäller då bland annat information som du lämnar när du registrerar dig för vårt nyhetsbrev, skapar ett konto, placerar en beställning, kontaktar kundtjänsten eller deltar i andra (interaktiva) funktioner på vår webbsida. På så sätt behandlar vi till exempel ditt namn, din adress, e-mejladress, ditt telefonnummer, dina finansiella och/eller kontokortsuppgifter, ditt födelsedatum och ditt kön.

Dessa uppgifter används bland annat till:

 • att bevilja inträde till (ditt personliga konto på) webbsidan;
 • att skapa ett konto, bevilja tjänster och att kommunicera med dig;
 • att vid behov informera dig (digitalt) om eHealth-frågor och till detta relaterade ämnen;
 • att informera om förändringar i vår service eller servicen från våra läkare och/eller apotek;
 • att organisera, ordna och kontrollera beställningar som vi fått från dig; att (vid behov) utföra en identitetskontroll.

Särskilda personuppgifter som du lämnar till oss. Detta gäller information som du ger oss genom att fylla i formulären på vår webbsida eller via telefon, e-mejl eller på annat sätt. Särskilda personuppgifter lämnar du som del av det medicinska frågeformuläret. Det handlar här bland annat mer om information i fråga om hälsa, medicinsk historia, sexliv och/eller sexuell läggning.

Dessa uppgifter används bland annat till:

 • att de oberoende läkare, som vi har tillgång till, kan tillhandahålla en online konsultation på begäran;
 • att de oberoende apotek, som vi har tillgång till, kan sälja och leverera vissa läkemedel på begäran.

Information som vi samlar in om dig. Det gäller information som vi samlar in om dig när du besöker vår webbsida. Vid behov gör vi detta endast efter att vi fått ditt samtycke; exempelvis efter accepterande av placering av cookies. Informationen som samlas in omfattar bland annat: teknisk information, såsom bland annat IP-adress, dina inloggningsuppgifter, typ och version av din browser, typ och version av browserplugin och styrningssystem och plattform; information om ditt besök, såsom ditt besök på vår webbsida (inklusive hur länge, datum och tid), vilka produkter du tittat på, sidan med interaktiv-information (såsom att scrolla, klicka och mouseovers) och telefonnumret som du använder när du ringer till vår kundtjänst.

Dessa uppgifter används bland annat till:

 • att förvalta vår webbsida och våra interna aktiviteter, däribland problemlösningar, uppgiftsanalyser, tester, undersökning, statistiska- och undersökningsmål;
 • att förbättra vår webbsida, däribland att på det mest effektiva sättet, för dig och för din dator, presentera datorns innehåll;
 • att du kan delta i vår webbsidas interaktiva funktioner och/eller service;
 • att skydda vår webbsida;
 • att leverera relevant information till dig och mäta dess effektivitet;
 • att föreslå och rekommendera dig och andra användare av vår webbsida om varor eller tjänster som kan intressera dig eller dem.

Information som vi erhåller från andra källor. Detta är information som vi erhåller om dig från utvalda tredje parter (t.ex. affärsparter, parter inom det tekniska området, betalnings- och leveranstjänster, annonsnätverk, erbjudare av analyser, erbjudare av sökinformation, erbjudande om ID-kontroller, kreditreferensfirmor).

Dessa uppgifter används bland annat till:

 • att kombinera denna information med den information du ger oss och den information vi samlar in om dig; vi kan använda denna information och den kombinerade informationen med de här ovan beskrivna ändamålen.

Grunder för uppgiftsbehandling
Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter inom ramen för att förverkliga och/eller genomföra dina beställningar till Dokteronline, efterkomma en lagenlig förpliktelse (som till exempel kontroll av din identitet), befria dig från juridiskt ansvar av ett vitalt intresse från din sida och/eller ett rättvist affärsintresse från oss. Om det inte är fråga om förutnämnda grunder, ber vi dig om ett fritt och direkt tillstånd att få behandla dina uppgifter. För behandling av särskilda personuppgifter ber vid dig alltid om tillstånd.

Överlämnande till tredje parter

Vi överlämnar dina personuppgifter till tredje parter ('behandlare') och med Dokteronline lierade bolag, för att utföra och övervaka rättigheter och skyldigheter, inklusive - tjänster och betalningar - som uppstår ur det avtal som slutits med dig. Vi har slutit avtal med ovannämnda tredje parter, i vilka vi säkerställer att den vidare behandlingen av personuppgifter som utförs av dessa tredje parter också följer den tillämpliga integritetslagstiftningen. Dessutom, överlämnar Dokteronline dina personuppgifter till andra tredje parter; ofta i marknadsföringssyfte. Vi gör bara detta med ditt uttryckliga tillstånd.

De läkare och apotek som vi har tillgång till utför sina tjänster oberoende av Dokteronline och utan att Dokteronline på något sätt är ansvarig för typ och/eller kvalitet för de tjänster och/eller produkter som levereras. För de begärda online konsultationerna och/eller produkterna, samlar Dokteronline in dina (medicinska) personuppgifter för läkarna och/eller apoteken. Dessa uppgifter placeras på en säker plattform hos Dokteronline. Inga anställda hos Dokteronline har tillgång till denna medicinska information.

Nyhetsbrev
Vi erbjuder ett nyhetsbrev, genom vilket vi vill informera intresserade parter om eHealth generellt, och/eller våra tjänster. På vår webbsida kan du anmäla dig till vårt nyhetsbrev. Det kan innehålla information som riktas särskilt till dig - t.ex. genom ‘profilering'. Varje nyhetsbrev innehåller en länk som du kan säga upp prenumerationen med.

Servicemejl
Genom att använda våra tjänster läggs din e-mejladress automatiskt till en kontaktlista, så att vi kan skicka ett servicemedelande med e-mejl inom ramen för ett tecknat avtal (en 'beställning') angående beställningens status, ändringar och händelser avseende webbsidan eller våra tjänster. Vi kan även lämna information på detta sätt relaterat till tidigare beställningar som du lämnat till oss. Du kan säga upp prenumerationen på dessa servicemejl genom att använda uppsägningsmöjligheten som erbjuds i vår kommunikation.

Publicering
Vi publicerar inte dina (person)uppgifter. 

Överföring till länder utanför EU
Dokteronline har en världsomfattande teknisk infrastruktur. Fastän Dokteronline strävar efter att undvika det så mycket som möjligt, kan dina (person)uppgifter överföras till företag utanför Europeiska unionen. I sådana fall vidtar Dokteronline emellertid lämpliga åtgärder, som rimligen krävs, för att försäkra att dina uppgifter är så skyddade som möjligt.

Identitetskontroll
För vissa beställningar kontrollerar Dokteronline eller den person som placerar en beställning om det verkligen är en befintlig person – detta är ett lagenligt krav. Det händer bara första gången du placerar en beställning. Bestående kunder kontrolleras vid följande beställning. Denna kontroll utförs av LexisNexis Risk Solutions Europe Ltd (’LexisNexis’). Den personliga information som du lämnar under beställningsprocessen valideras av LexisNexis och används till identitetskontroll. LexisNexis behandlar dina personuppgifter för ovannämnda mål som självständig behandlingsansvarig och i överensstämmelse med deras Integritetspolicy. Dokteronline har inte tillträde till LexisNexis data och/eller LexisNexis register och behandlar inte heller dessa uppgifter.

Klarna betalningsmetod
Du kan betala via Klarna. Klarna kan utföra en kreditkontroll, under vilken (person)uppgifter behandlas. Klarnas uppgifter är: Klarna Bank AB, bolagsnummer 556737-0431, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige.

Säkerhet

Vi vidtar skyddsåtgärder för att begränsa missbruk av och obehörig åtkomst till personuppgifter. I synnerhet vidtar vi följande åtgärder:

 • åtkomst till personuppgifter skyddas med användarnamn och lösenord;
 • efter mottagning lagras uppgifterna i ett separat, skyddat system;
 • vi vidtar fysiska åtgärder för åtkomstskydd i systemen där personuppgifterna lagras;
 • våra leverantörer av (teknisk) utrustning och infrastruktur uppfyller de tillämpliga ISO-kraven, såsom ISO-27002;
 • vi använder säkra uppkopplingar (Secure Sockets Layer eller SSL) som skyddar all information mellan dig och vår webbsida när du lämnar personuppgifter.

Lagringsperiod och kontoradering
Personuppgifterna som beskrivs ovan lagras så länge som ditt konto har en aktiv status. Ditt konto - inklusive alla tillhörande personuppgifter - raderas av Dokteronline om du inte har loggat in här på fyra år, eller fyra år efter din sista beställning via Dokteronline. Vissa personuppgifter lagras emellertid längre, om det finns ett lagstadgat krav att göra så (såsom skattemässig bevaring på minst sju år för betalningsuppgifter och minst 15 år för medicinska uppgifter). 

Dina rättigheter
Tillgång till, rättelse och radering av dina uppgifter 
Om du vill, kan Dokteronline ge dig en översikt av dina personuppgifter som vi har kännedom om (artikel 15 AVG). De flesta uppgifterna kan ses via ditt Mitt konto hos Dokteronline. Om informationen visas vara felaktig eller ofullständig, kan vi rätta eller lägga till information på din begäran (artikel 16 AVG).

Du har vidare rätt att få alla dina personuppgifter raderade (‘rätten att bli bortglömd’ – artikel 17 AVG). I sådant fall, blir ditt konto och alla tillhörande personuppgifter - i den mån lagen så tillåter - permanent raderade eller anonymiserade.

Rätt till begränsning av behandling
Om du har meddelat oss att dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga, kan du begära en begränsning under den tid som vi behandlar din begäran (artikel 18 AVG). Du kan även begära att vi begränsar behandlingen av dina uppgifter om du anser att vi behandlar dina uppgifter på ett olagligt sätt, eller att vi inte längre behöver dina personuppgifter i behandlingssyfte, eller om du har invänt mot (ytterligare) behandling därav. När vi har mottagit din begäran om begränsning, kommer vi endast att behandla dina uppgifter efter att vi erhållit ditt tillstånd, eller av viktiga skäl (t.ex. rättsförfaranden).

Dataportabilitet
Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär att du har rätt att erhålla de personuppgifter som du har tillhandahållit oss i ett användbart format (artikel 20 AVG). Dokteronline skickar dig uppgifterna i XML- format. 

Göra invändningar
Om du inte är överens med en specifik behandling av dina uppgifter - inklusive till exempel automatiserad behandling av dina personuppgifter ('profilering') för direkt marknadsföring - kan du närsomhelst göra invändningar mot detta (artikel 21 AVG). 

Att återkalla tidigare givet tillstånd
Om du har gett oss ditt tillstånd att behandla dina personuppgifter, kan du närsomhelst återkalla detta tillstånd (artikel 13:2c AVG). Du kan även närsomhelst återkalla ditt tillstånd till att sända marknadsmeddelanden eller göra en invändning mot detta.

Rätten att inge ett klagomål till en tillsynsmyndighet
Du har rätt att inge ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten (artikel 77 AVG). För Dokteronline är det den nederländska dataskyddsmyndigheten (Autoriteit Persoonsgegevens). Du kan lämna in ett klagomål om hur vi behandlar dina personuppgifter. Givetvis kan du alltid lämna ett klagomål till oss först. Om du har ett klagomål kan du kontakta vårt dataskyddsombud.

Kontakt
Du kan utöva ovanstående rättigheter och andra rättigheter som du kan ha enligt tillämplig dataskyddslag, genom att sända en begäran till [email protected]. Vi besvarar din begäran så snart som möjligt, men i varje fall inom fyra veckor, eller vi svarar på annat vis.

Du kan även utöva din rätt att bli bortglömd och din rätt till dataportabilitet via ditt konto hos My Dokteronline.

Om du har några frågor kan du även kontakta vårt dataskyddsombud på kontaktuppgifterna som finns i sista artikeln av denna integritetspolicy.

Rapportering av (säkerhets-)incidenter och dataläckage
Om det oväntat visas att det trots de träffade försiktighetsåtgärderna, ändå inte lyckats med att skydda dina personuppgifter, eller vi misstänker att de skett några överträdelser, underrättar vi den nederländska dataskyddsmyndigheten om detta. Om överträdelsen mot personuppgifterna kan tänkas ha några negativa följder för dig, meddelar vi dig så snart som möjligt. Dokteronline har ett internt förfarande för att hantera sådana incidenter.

Tredje parts webbsidor
Denna integritetspolicy gäller inte tredje parts webbsidor som är kopplade till vår webbsida via en länk. Vi kan inte garantera att sådana tredje parter hanterar dina personuppgifter på ett tillförlitligt eller säkert sätt. Vi uppmanar dig att läsa dessa webbsidors integritetspolicy innan du använder webbsidorna.

Cookies
Dokteronline använder cookies på sin webbsida och i erbjudandet av sina tjänster. En cookie ("kaka") är en liten, enkel textfil, med uppgifter som antingen lagras på din dators hårddisk, eller i webbläsarens session. Du kan läsa allt om hur Dokteronline använder cookies i vår Cookiepolicy.

Google Analytics
Vi använder Google Analytics för att följa hur besökarna använder vår webbsida. Vi har slutit ett avtal med Google föra att avtala hur våra data hanteras. Dessutom har vi inte gett Google tillstånd att använda information som erhållits genom Analytics till några andra Google-tjänster. Slutligen så anonymiserar vi IP-adresserna.

Ändringar i denna integritetspolicy
Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i den här integritetspolicyn. Vi rekommenderar att du läser integritetspolicyn regelbundet, så att du är medveten om dessa ändringar.

Högsta övervakare: nederländska dataskyddsmyndigheten
Vi står givetvis gärna till tjänst och hjälper dig vidare om du har några klagomål angående behandlingen av dina personuppgifter. Enligt integritetslagstiftningen, har du även rätt att lämna ett klagomål till den nationella tillsynsmyndigheten mot behandlingen av personuppgifter. Eftersom Dokteronline utför gränsöverskridande databehandling, har vi utsett den nederländska integritetsmyndigheten som högsta övervakare.

Dataskyddsombud
Dokteronline har tillsatt ett dataskyddsombud. Dataskyddsombudet är oberoende och agerar som intern övervakare. Dataskyddsombudet ser till att Dokteronline tillämpar och följer alla relevanta integritetsbestämmelser. Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter, kontakta gärna vårt dataskyddsombud (herr J. Stienstra) på [email protected] eller ring +31 88 235 3035. Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud om du har några frågor eller klagomål om denna integritetspolicy.

Sekretesspolicy
Tillbaka till toppen