Directly go to the content
Erythromycin

Erythromycin

Erytromycin är ett antibiotikum i gruppen makrolid-antibiotika. Det verksamma ämnet (erytromycin) gör så att vissa bakterier inte längre kan mångfaldigas och därför dör. Härigenom kan en bakteriell infektion läka snabbt. Erytromycin kan uteslutande beställas på läkarrecept.

Vad är Erytromycin?

Erytromycin är ett antibiotikum i gruppen makrolid-antibiotika. Det verksamma ämnet (erytromycin) gör så att vissa bakterier inte längre kan mångfaldigas och därför dör. Härigenom kan en bakteriell infektion läka snabbt. Erytromycin kan uteslutande beställas på läkarrecept.

För vad används medicinen?

Läkare föreskriver en antibiotikakur med Erytromycin vid diverse sorters bakteriella infektioner, såsom luftvägsinfektioner (som lunginflammation, bihåleinflammation, legionärssjuka, akut bronkit), könssjukdomar (sexuellt överförbara åkommor som klamydia och gonorré) och hudinfektioner, bl.a. akne, bölder och rosacea: en hudåkomma som är förenad med högröda fläckar i ansiktet, ibland i kombination med bulor, finnar eller synliga blodkärl.

Hur använder du Erytromycin?

Erytromycin kan fås som tablett och som granulat (korn). Tabletten ska du svälja med lite vatten, helst på fastande mage, alltså en timme före eller två timmar efter måltiden. Erytromycin granulat måste först lösas upp. Häll innehållet av 1 portionspåse i ett halvt glas vatten, rör om ordentligt och drick upp vätskan omedelbart. Inta Erytromycin granulat (i motsats till tabletterna) under eller strax efter måltiden. Se till att du fullföljer den föreskrivna kuren helt. Om du slutar för tidigt med medicinen kan infektionen komma tillbaka, i de flesta fallen varar en kur 7 till 14 dagar. Vid vissa åkommor, såsom rosacea, är det ofta nödvändigt med en långvarig kur.

Dosering

Om inte läkaren föreskriver annorlunda är den vanliga doseringen av Erytromycin vid de flesta infektioner som följer:

  • Vuxna och barn från 15 år: 2 till 4 gram per dag i uppdelade doser.

Vid vissa åkommor eller för användning av små barn kan läkaren föreskriva en avvikande dosering. Avvik inte från den föreskrivna doseringen och läs före användning igenom bipacksedeln.

Biverkningar

Det kan hända att biverkningar uppträder vid användningen av Erytromycin. Du kan då bl.a. uppleva följande besvär:

  • Mag-tarmbesvär, såsom illamående och kräkning, magont, rinnande diarré, väderspänning, förstoppning;
  • Svampinfektioner i munnen, vaginan eller andra slemhinnor;
  • Hudutslag.

Får du mycket besvär av dessa eller andra biverkningar, ta då kontakt med läkaren. I bipacksedeln läser du mer om de eventuella biverkningarna av detta läkemedel.

När får du inte använda detta läkemedel?

Erytromycin är inte för alla ett lämpligt läkemedel. Använd inte denna medicin om du:

  • Är överkänslig för erytromycin, andra makrolid-antibiotika eller ett av de använda hjälpämnena;
  • Har en allvarlig leveråkomma.

Erytromycin har en växelverkan med många andra läkemedel. Uppge därför alltid vilka mediciner eller kosttillskott du använder. Läkaren vet vilka mediciner som inte får kombineras med varandra. Överlägg med läkaren om användningen av Erytromycin om du har problem med hälsan.

Graviditet / bilkörning / alkohol

Du kan i samråd med läkaren använda detta läkemedel om du är gravid eller ammar. Erytromycin påverkar i princip inte din reaktionsförmåga. Skulle du ändå få besvär av yrsel eller sömnighet, då ska du inte delta i trafiken. Det finns inga varningar vad beträffar kombinationen av Erytromycin med alkoholhaltiga drycker.