Fruktsamhet

Inte alla par har lyckan att vänta barn inom några månader. Fruktsamhet spelar här naturligtvis en viktig roll, vilket gäller för både kvinnan och mannen. Minskad fruktsamhet känns inte bara igen på att graviditet uteblir, utan även störningar i menstruationen kan vara ett tecken. För att ta reda på orsakerna till minskad fruktsamhet är för det mesta hjälp av en läkare nödvändig. Behandlingen ligger på området för en specialist.

Ett typiskt exempel på en IVF ser ut som följer:

Steg 1. Undertryckande av den naturliga månatliga hormoncykeln
Stap 2. Stimulera produktion av ägg
Stap 3. Övervaka framsteg
Stap 4. Samla äggen
Stap 5. Befruktning av äggen
Stap 6. Återplacering av embryo

Nedan påträffar du den mest använda medicineringen vad minskad fruktsamhet.

Mänsklig choriongonadotropin (HCG)
HCG är ett kroppseget hormon och stimulerar ägglossningen och äggstockarna hos kvinnor att producera könshormonet östrogen. Hos män stimulerar HCG produktionen av testosteron vilket är nödvändigt för att bilda nya sädesceller. Exempel på HCG är Pregnyl, Ovitrelle, Profasi och Novarel.

GnRH-analoger
GnRH-analoger (hypotalamushormoner) hämmar produktionen av kvinnliga könshormoner varigenom det blir mer kontroll över ägglossningen. GnRH-analoger finns av två slag: agonisterna och antagonisterna. Skillnaden mellan dem båda är att antagonisterna på ett mer direkt sätt kan hindra en för tidig ägglossning. GnRH-agonister är t.ex. Suprecur (buserelin), Prostap (leuprorelin), Synarel (nafarelin) och Decapeptyl (triptorelin). Exempel på GnRH-antagonister är Cetrotid (cetrorelix), Ganirelix, Orgalutran (ganirelix) och Antagonist.

Clomifen
Clomifen stimulerar avlämningen av hormoner som sköter om äggmognaden och ägglossningen hos kvinnan. Ett exemplel på clomifen är medlet Clomid.

Etinylestradiol
Etinylestradiol har samma verkan som det kvinnliga könshormonet estradiol och gör slemhinnan i livmodermunnen bättre tillgänglig för sädesceller.

Gonadotrofiner (FSH och LH)
I den naturliga cykeln spelar gonadotrofiner (FSH och LH) en viktig roll. FSH (follikelstimulerande hormon) sköter om att folliklarna (äggblåsorna) växer och börjar producera det kvinnliga hormonet östrogen. LH (luteïniserande hormon) stimulerar den slutliga mognaden av äggcellen och sätter igång ägglossningen. Exempel på gonadotrofiner är Gonal-F, Menopur, Merional, Fostimon, Puregon, Bravelle, Follistim, Pergonal och Repronex.

Prednisolon / Medrol
Generiska namn på Prednisolon / Medrol är Metylprednisolon och är en corticosteroïd (syntetisk medicin). Den ges normalt för en period av fyra dagar under IVF-cykeln, för att underlätta pre-embryo implantat.

Doxycyclin
Doxycyclin är ett antibiotikum i form av ett piller och används av mannen under kvinnans IVF cykel för att förminska minimala mängder bakterier i sperman. Dessa bakterier kan riskera spermans prestationer och kvalitet under en IVF-cykel.

Progesteron preparat
Progesteron ökar chansen för graviditet efter tillbakaplacering av embryon vid IVF behandlingar. Exempel på progesteron preparat är Geston (progesteron), Cyclogest (progesteron), Crinone (progesteron 8% vaginal gel) och Utrogestan (progesteron).

Visa mer

Receptbelagda produkter i denna kategori

Receptfria produkter i denna kategori