Directly go to the content
Gluten Check

Gluten Check

Med Gluten Check kan du själv ta reda på ifall du lider av glutenallergi. Testet spårar anti-tTG IgA-antikroppar i blodet, vars närvaro kan tyda på glutenallergi (även kallat glutenintolerans). Testet är pålitligt (97% träffsäkerhet) och snabbt: du får svar på teststickan inom ett par minuter. Gluten Check är inte receptbelagt.    

Vad är Gluten Check?


Med Gluten Check kan du själv ta reda på ifall du lider av glutenallergi. Testet spårar anti-tTG IgA-antikroppar i blodet, vars närvaro kan tyda på glutenallergi (även kallat glutenintolerans). Testet är pålitligt (97% träffsäkerhet) och snabbt: du får svar på teststickan inom ett par minuter.

Gluten Check är inte receptbelagt.

 

 

Vad tas detta test för?


Glutenallergi (glutenintolerans) är en tarmsjukdom. Tunntarmens slemhinna skadas av vissa äggviteämnen (gluten) som förekommer i säd. Symptom på glutenallergi är bland andra:

 

 

 

 • Trötthet, energibrist;
 • Buksmärtor;
 • Förstoppning eller diarré;
 • Orolig mage;
 • Aptitbrist.


I långa loppet kan glutenallergi åsamka tarmarna stor skada och medföra svåra besvär, såsom:

 

 

 • Hudutslag;
 • Viktminskning;
 • Blodbrist;
 • Växtminskning hos barn;
 • Förhöjd risk för tarmcancer.


Gluten Check påvisar om det kan handla om glutenallergi.

 

 

 

Hur tas Gluten Check?


Läs igenom bruksanvisningen och kontrollera att testkittet är komplett innan du tar testet. Förbered alla nödvändigheter. Påbörja testet så fort som möjligt (inom 10 minuter) efter att du tagit av foliet från teststickan. Såhär görs testet:

 

 

 

 • Tvätta händerna med varmvatten och torka av dom noga.
 • Använd den bifogade desinfektionsduken för att desinfektera den fingertopp du vill sticka.
 • Stick fingret enligt bruksanvisning med den bifogade nålen.
 • Ta enligt bruksanvisning upp fingrets blod i provröret.
 • Stoppa det blodfyllda provröret i behållaren med förtunningsmedel och skaka denna tills allt blandats väl.
 • Droppa med hjälp av pipetten tre droppar blod på teststickans cirkel.
 • Efter fem minuter syns resultatet på teststickans utslagsdel.

 

 

Gluten Checks utslag


Teststickans utslagsdel har en kontrollruta och en testruta. Visas ett färgat streck i båda rutorna kan detta tyda på (möjlig) glutenallergi. Visas ett färgat streck i endast en ruta finns det inga antikroppar mot gluten i det testade blodet. Visas inget streck i nån ruta har testet inte genomförts på rätt sätt. Släng det då och genomför ett nytt.

Rådfråga läkare om testet påvisar glutenallergi. Läkare kan ge råd, undersöka närmre och eventuellt hänvisa till en dietist som kan informera om glutenfri kost. Rådfråga även läkare om du fortsätter ha besvär fast testet inte påvisat några märkligheter.

 

 

 

Biverkningar


Gluten Check är biverkningsfritt.

 

 

 

 

När ska man inte ta detta test?


Ta enbart testet i samspråk med läkare om du tar blodförtunning eller behandlas mot blödarsjuka.