Directly go to the content
Övrigt människor yogamatta promenerande i parken
  • Andra tjänster
  • Hög kolesterolhalt

Hög kolesterolhalt

Hög kolesterolhalt är en riskfaktor för hälsan och ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Andra riskfaktorer är exempelvis rökning och övervikt. Orsaker till hög kolesterolhalt kan bland andra vara att man äter mättat fett, är överviktig, har ärftliga anlag eller diabetes.


Kolesterol används som förbränningsämne för celler och hormoner av kroppen. Det är ett fettigt ämne som transporteras i ett proteinskal i blodet. Längs vägen kan det nästla in sig i artärernas cellväggar så att dessa avsmalnas och klibbar igen (artärförkalkning). Detta höjer kolesterolhalten och risken för hjärt- och kärlsjukdomar.

Kolesterolhalten kan sänkas genom en levnadsvaneanpassning och med mediciner. Medicinerna Crestor, Lipitor och Zocor sänker blodets kolesterolmängd. Dessutom finns här under ett antal receptfria apoteksprodukter som kan beställas från de till Dokteronline.com anknutna apoteken.