Hud- eller nagelsvamp

Hud- eller nagelsvamp

Svampinfektioner är tämligen vanliga på huden och naglarna, vilket orsakar välkända åkommor såsom kartnagel och fotsvamp. Dessa åkommor orsakas genom besmittning av svampsporer som tränger sig in i huden och utvecklas till svamp.

Nagelsvampinfektioner inleds oftast på nagelkanterna, som missfärgas. Därpå blir nageln tjock och bucklig – och kan dessutom (delvis) lossna. Hudsvampinfektion uppstår främst under fötterna och mellan tårna. Det finns olika mediciner mot dessa svampinfektioner hos de till Dokteronline.com anknutna apoteken.

Läkemedlen Itraconazol, Terbinafin och Trisporal bekämpar svampcellerna genom att såra deras cellvävnad. Dessa medel är receptbelagda. Dokteronline.com ordnar internetkontakten med läkarna, så det är bara att beställa varorna från de till Dokteronline.com anknutna apoteken med ett recept från Dokteronline.com.

Visa mer

Receptbelagda produkter i denna kategori