Influensa - Förkylning

Influensa - Förkylning

Influensa och förkylning förväxlas ofta. Influensa är en infektion orsakad av influensaviruset, som orsakar en luftvägsinfektion. Influensasmittan är luftburen och smittar även vid kroppslig kontakt (händer). En förkylning är en luftvägsinflammation som orsakas av ett lindrigare förkylningsvirus. Symptomen på influensa och förkylning är till stora delar likadana, men vid influensa är besvären mycket svårare.

1 av 10 människor drabbas årligen av influensa, och vuxna blir i genomsnitt förkylda 2 till 5 gånger om året. Drabbas ett större antal människor av influensa samtidigt talas det om en influensaepidemi. Influensa uppstår ofta mycket plötsligt och medför feber, kalla rysningar och muskelvärk. Oftast försvinner besvären inom 3 till 5 dar.

Influensariskgrupper


Unga barn: spädbarn, småbarn och förskolebarn är alla särskilt mottagliga för virusinfektioner. Deras immunförsvar är inte fullständigt utvecklat ännu, och därför kan de lättare smittas av influensa. Sörj för att ditt barn dricker tillräckligt, och håll ett gott öga på det. Småbarn är nämligen extra känsliga för uttorkning och lunginflammation.
Äldre:6 denna grupp är framförallt känslig för komplikationer såsom lunginflammation, som i vissa fall kan få dödlig utgång. Är du äldre än 65 är det förståndigt att ta influensavaccin, som skyddar mot de vanligaste virussorterna.
Gravida kvinnor: oftast är det ingen fara att drabbas av influensa under graviditet – barnet i magen kommer inte bli sjukt. Dock kan i vissa fall hög feber orsaka värkar. Ring därför husläkaren eller obstetrikern om temperaturen överstiger 38,5 grader.
Människor med åkommor: människor som lider av diabetes, lung-, hjärt- eller kärlsjukdomar eller annan svår åkomma löper större risk för komplikationer. Dessa kan variera mellan hjärnhinneinflammation och lunginflammation till uttorkning. Influensavaccinering förminskar risken för svåra besvär.

Det finns flera olika medel som hjälper vid influensa. Nasonex, Otrivin och Trachitol är alla mediciner som minskar symptomen. Utöver dessa mediciner kan du här under beställa produkter som lindrar vid influensa och förkylning.

Visa mer

Receptbelagda produkter i denna kategori

Receptfria produkter i denna kategori