Directly go to the content
Klamydiatest

Klamydiatest

Klamydia är bland de vanligaste könssjukdomarna, som förorsakas av en bakterie som överförs vid oskyddad älskog. Befarar du att du smittats av klamydiabakterien, men har ingen lust att gå till husläkaren? Då kan du beställa ett Klamydiatest på nätet. Testet baseras på ett slemprov från livmoderhalsen. Du kan själv genomföra testet, som visar resultat inom en kvart. Testet är enbart ämnat för kvinnor.

Vad är ett Klamydiatest?

Klamydia är bland de vanligaste könssjukdomarna, som förorsakas av en bakterie som överförs vid oskyddad älskog. Befarar du att du smittats av klamydiabakterien, men har ingen lust att gå till husläkaren? Då kan du beställa ett Klamydiatest på nätet. Testet baseras på ett slemprov från livmoderhalsen. Du kan själv genomföra testet, som visar resultat inom en kvart. Testet är enbart ämnat för kvinnor.

Vad används klamydiatestet för?

Inledningsvis innebär klamydia inga besvär. Det kan förekomma att det gör ont när man kissar, att man har svagt magknip eller att det vaginala avskrädet ökar. I långa loppet kan obehandlad klamydia innebära svåra komplikationer, bland annat ofruktbarhet eller ökad risk för utomkvedshavandeskap. Klamydia kan lätt behandlas med medicin. Ju fortare man börjar, desto bättre. Invänta därför aldrig symptom, utan testa dig själv för klamydiasmitta. Med hjälp av Klamydiatestet kan detta göras diskret och enkelt vid ett passande tillfälle.

Hur används Klamydiatestet?

Våra anknutna apotek har klamydiatestet i sitt utbud, och det når dig via post inom några dar. Kortfattat fungerar klamydiatestet såhär:

 • Läs igenom bruksanvisningen och förbered alla nödvändigheter;
 • Ta ett slemprov från livmoderhalsen med topsen på det sätt som beskrivs i bipacksedeln;
 • Doppa topsen i testvätskan i flaska A och vänta 5 minuter;
 • Droppa 6 droppar ur flaska B i vätskan i flaska A och rör om väl med topsen;
 • Avlägsna topsen;
 • Slut flaska A och skaka om den väl;
 • Placera därpå 2 droppar ur flaska A på provfältet ’S’ på testkassetten.
 • Läs efter en kvart av utslaget i resultatfönstret.

OBS: denna beskrivning är förenklad. Läs alltid igenom hela bruksanvisningen innan klamydiatestet genomförs!

Klamydiatestets utslag

Testkassetten har ett resultatfönster. Resultatet går att avläsa med hjälp av lila streck. Tre utslag är möjliga:

 • Två streck: du är smittad av klamydiabakterien. Detta gäller även om ett av de två strecken har mattare färg är det andra.
 • Ett streck: ingen klamydiabakteriesmitta har kunnat spåras.
 • Inget streck: testet har inte fungerat. Gör ett nytt klamydiatest och följ bipacksedelns anvisningar noga.

Kontakta läkare direkt ifall testet påvisar klamydia, så att denna kan undersöka dig närmre och ordinera medicinering. Upplys även dina (nuvarande/tidigare) sängkamrat/er: klamydia är mycket smittsamt. Rådfråga läkare om testet gett negativt resultat men om du ändå har besvär och är rädd för att vara smittad.

När får man inte göra testet?

Klamydiatestet är inte lämpat för gravida kvinnor. Gör inte testet under mensen eller tre dagar efteråt. Gör inte testet om du har urinvägsinfektion.