KOL

KOL

KOL betyder Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom. Sjukdomar som hör till KOL, är:
- Kronisk bronkit, permanent inflammation i luftvägsförgreningarna;
- Lungemfysem, en sjukdom där lungblåsorna skadas mer och mer.

Vad är KOL
KOL är en progressiv sjukdom. Det betyder att lungorna försämras hela tiden. Mediciner kan hjälpa till att minska KOL besvären och bromsa sjukdomsförloppet.

Symptom på KOL
Vid KOL är lungorna permanent skadade. Det märker du med besvär såsom:
- Andnöd;
- Hosta;
- Trötthet, energibrist;
- Andfåddhet;
- Upphostning av slem.

Orsaker till KOL
KOL uppstår mestadels hos personer över 40 år. Sjukdomen orsakas ofta av (passiv) rökning. Men även lungåkommor såsom astma eller ärftliga sjukdomar kan leda till KOL. En annan orsak är långvarig inandning av giftiga ämnen eller ämnesdelar, såsom färgångor, avgaser, asbest eller
träsubstanser.

KOL medicin
Läkare ordinerar ofta luftvägsutvidgare och inflammationshämmande mediciner för att behandla KOL, för det mesta i form av inhalatorer. Dessa inhaleringsmediciner ser till att du får mindre andnöd och att inflammationsreaktionerna i luftvägarna minskar. Andra läkemedel som kan ordineras vid KOL är antibiotika, slemlösande medel och anti-allergimediciner.

Via de till Dokteronline.coms anslutna apotek kan du beställa internetmedicin mot KOL och få det hemlevererat inom några dagar.

Visa mer

Receptbelagda produkter i denna kategori