Directly go to the content
Kolesterol Självtest

Kolesterol Självtest

Test-Point Kolesterol självtest innehåller ett testkassett med vilka du själv kan fastställa om du har en för hög kolesterolhalt har. Kolesterolhalten är en viktig gradmätare för en höjd risk för hjärt- och kärlsjukdomar och är alltså viktig att bevaka. Kolesterol självtest gör det möjligt för dig att kontrollera kolesterolhalten i ditt blod när och var du vill. Testet är lätt att utföra och testresultaten är lika tillförlitliga som professionella tester i ett sjukhuslaboratorium. Vid rätt användning är pålitligheten och noggrannheten av testet så hög som 97%.

Vad är en Test-Point Kolesterol Självtest?

Test-Point Kolesterol självtest innehåller ett testkassett med vilka du själv kan fastställa om du har en för hög kolesterolhalt har. Kolesterolhalten är en viktig gradmätare för en höjd risk för hjärt- och kärlsjukdomar och är alltså viktig att bevaka. Kolesterol självtest gör det möjligt för dig att kontrollera kolesterolhalten i ditt blod när och var du vill. Testet är lätt att utföra och testresultaten är lika tillförlitliga som professionella tester i ett sjukhuslaboratorium. Vid rätt användning är pålitligheten och noggrannheten av testet så hög som 97%.

För vad används det?

Kolesterol är ett fetthaltigt ämne som produceras av levern och delvis även upptas ur födan. Kolesterol finns i två former: LDL-kolesterol och HDL-kolesterol. Den andra (godartade) sorten svarar för att en för stor halt av kolesterol avlägsnas. LDL-kolesterol emellertid häftar sig i blodkärlens väggar och kan i längden åstadkomma åderförkalkning. Detta är en åkomma där kärlen blir mindre flexibla och slutligen kan slamma igen, med hjärt- och kärlsjukdomar som följd. En förhöjd kolesterolhalt kan bland annat förorsakas av felaktiga matvanor, rökning, övervikt och andra faktorer. Ibland spelar också ärftlighet en roll. Genom att kontrollera din kolesterolhalt upptäcker du om du löper större risk att få hjärt- och kärlsjukdomar. Med Kolesterol självtest från Test-Point behöver du inte gå till läkaren, utan kan du snabbt och enkelt göra det hemma.

Hur använder du Test-Point Kolesterol Självtest?

Hemtestet är mycket enkelt att använda. Förpackningen innehåller ett test för den totala kolesterolhalten. Var noga med att läsa igenom alla stegen i handledningen: testerna är bara att lita på om dessa utförs på rätt sätt. Kolesteroltestet går till så här:

  • Tvätta händerna och stick ett litet hål i toppen av ditt mellan- eller ringfinger med lansetten;
  • Lägg en droppe blod på den för detta avsedda cirkeln på testremsan;
  • Vänta minst 3, högst 4 minuter;
  • Aktivera nu testet genom att dra häftigt i aktiveringsregeln;
  • Efter 12 minuter kan du avläsa testresultatet och jämföra det med värdena i resultattabellen.

Obs.: Ovanstående punkter är bara en global beskrivning av stegen. Följ vid utförandet av testet alltid noga anvisningarna i handledningen. Anger testresultatet att din kolesterolhalt är förhöjd? Ta då kontakt med din läkare. Han/hon kan göra en mer omfattande undersökning och eventuellt föreskriva kolesterolsänkande medicinering.

När får du inte använda detta test?

Test-Point Kolesterol självtest är inte lämpligt för följande personer:

  • Hemofilipatienter och människor som använder blodförtunningsmedel;
  • Barn yngre än 18 jaar.

Testresultatet kan påverkas av diverse faktorer, såsom att du nyligen genomgått en graviditet och användningen av vissa mediciner. Rådfråga bipacksedeln för mer information om detta.