Directly go to the content
Lyme - Fästingbett Självtest

Lyme – Fästingbett Självtest

Med Lyme – Fästingbett självtest från Easy Home kan du själv fastställa om du har blivit smittad av Borrelia-bakterien. Denna bakterie överförs via ett fästingbett och kan leda till sjukdomen Lyme. Testen fungerar på grund av IgM-antigenerna i blodet. Kroppen producerar dessa antigener om det är tal om Borrelia-infektion. Resultatet av testet kan avläsas efter tio minuter på testkassetten.    

Vad är ett Lyme – Fästingbett självtest?


Med Lyme – Fästingbett självtest från Easy Home kan du själv fastställa om du har blivit smittad av Borrelia-bakterien. Denna bakterie överförs via ett fästingbett och kan leda till sjukdomen Lyme. Testen fungerar på grund av IgM-antigenerna i blodet. Kroppen producerar dessa antigener om det är tal om Borrelia-infektion. Resultatet av testet kan avläsas efter tio minuter på testkassetten.

 

 

För vad används detta test?


Om du har blivit biten av en fästing, så kan du få sjukdomen Lyme. Denna åkomma angriper nervsystemet och kan slutligen leda till allvarliga olikartade besvär, såsom ögonproblem, neurologiska problem, hudåkommor, trötthet och reumatiska besvär. Ett fästingbett kan kännas igen på den röda ringen som uppstår några dagar till veckor runt bettet. Ibland uppstår runt den tiden också influensaliknande symptom. Sjukdomsprocessen kan stoppas på ett tidigt stadium med en antibiotikakur. Ett fästingbett uppmärksammas emellertid inte alltid. I så fall kan sjukdomen utvecklas obehindrat. Med Lyme – Fästingbett självtest kan du ta reda på om du är smittad med Borrelia-bakterien.

 

 

 

 

Hur använder du Lyme – Fästingbett självtest?


Lyme – Fästingbett självtest från Easy Home kan utföras först 2 till 4 veckor efter fästingbettet, eller så fort som du ser en röd ring runt bettet. På ett tidigare stadium har kroppen ännu inte producerat tillräckligt med antigener och kommer testet att ge ett negativt resultat. Läs innan de utför testet bipacksedeln. Utförandet av testet är som följer:

 

 

 

  • Tvätta och torka händerna.
  • Stick dig i fingret med den medlevererade lansetten och fånga upp en droppe blod i pipetten såsom anges i bipacksedeln.
  • Droppa blodet med pipetten i testcirkeln och tillsätt fyra till fem droppar testvätska.
  • Vänta i tio minuter och avläs sedan resultatet.

 

 

Resultatet av Lyme – Fästingbett självtest


Testkassetten har ett reaktionsfack där resultatet avläses. Framträder under bokstäverna T (av Testresultat) och C (av Controle = kontroll) ett färgat streck, då är det verkligen fråga om en Borrelia-infektion. Ta så snabbt som möjligt kontakt med din läkare. Denna kommer att göra en kompletterande undersökning och påbörja en behandling för att hindra att sjukdomen breder ut sig.

Uppträder bara ett streck under C, då har mängden IgM-antigener i ditt blod (ännu) inte ökat påvisbart. Håller besvären i sig, ta då kontakt med läkaren för att ta reda på om symptomen har en annan orsak.

Framträder inte alls något streck, eller ser du bara under T ett streck, då har testet inte utförts rätt. Utför i så fall ett nytt test.

 

 

 

Biverkningar


Lyme – Fästingbett självtest ger inte några biverkningar.

 

 

 

 

När får du inte använda testet?


Lyme – Fästingbett självtest är inte lämpligt för hemofilipatienter eller för människor som använder blodförtunningsmedel. Använd inte testet om bästföredatumet på förpackning har löpt ut.